Medarbetarfördelar

Dina förmåner hos MULTIVAC

Vi erbjuder en arbetsatmosfär där alla medarbetare har intressanta möjligheter till vidareutveckling. Vi tycker också att det är viktigt att stödja våra medarbetare med behovsanpassade lösningar i olika faser av arbetslivet, så att de kan skapa en sund balans mellan yrkes- och privatlivet.Vi är övertygade om att det lönar sig att investera i våra medarbetare. Hos MULTIVAC behöver vi nöjda medarbetare som känner sig uppskattade för att vi på ett innovativt och effektivt sätt ska kunna fortsätta vår väg mot framtiden.

Rättvisa löner

Vi erbjuder attraktiva grundlöner som kompletteras med resultatberoende tillägg och många andra tillägg t.ex. för sparande eller pension.

Företagskultur

VI hos MULTIVAC. Vår företagskultur präglas av platta hierarkier och viljan att alltid hitta praktiska lösningar. Vi lägger stort värde på mångfald och att varje enskild medarbetare kan påverka sitt arbete.

Företagets värderingar

Människan. Gemenskapen. Entusiasmen. Vårt dagliga samarbete med kunder och medarbetare styrs alltid av vår värdepolicy.

Förmåner

Vem vill inte dra fördel av rabatter? Våra förmåner innefattar också möjligheten att ta del av olika erbjudanden.

Vidareutveckling

Vi erbjuder ett omfattande utbildningsprogram både med fackteman och andra teman. Gemensamt hittar vi sätt så att du kan vidareutbilda dig i ditt yrkesområde.

Arbetsmiljö

Våra ergonomiskt utformade kontor och våra agila och moderna arbetsmetoder ger dig stort utrymme att gestalta det dagliga arbetet.


Har du fått lust att börja hos MULTIVAC?

Vi ser fram emot att träffa dig.