Tổng quan công ty

Viễn cảnh của bạn ở MULTIVACMULTIVAC là một công ty gia đình luôn coi con người là số một. Chúng tôi mang đến cho bạn sự tự do, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển mà bạn cần để thực hiện các nhiệm vụ của mình bằng các giải pháp và phương pháp làm việc sáng tạo. Chúng tôi mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp và cơ hội gia nhập.

 

Vì:

CHÚNG TÔI. Đó là 7.000 đồng nghiệp tại hơn 80 công ty con trên năm châu lục.


CHÚNG TÔI. Đó là những thợ điện, chuyên gia phát triển phần mềm, thợ lắp ráp, nhân viên điều khiển, chuyên gia CNTT và nhiều hơn nữa.


CHÚNG TÔI. Đó là những sinh viên mới ra trường, sinh viên, nhân viên chuyên môn, chuyên gia và lực lượng lãnh đạo.


Hãy trở thành nhân viên mới của MULTIVAC và cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện thành công!

Ứng tuyển tại đây vì tương lai của bạn tại MULTIVAC. Chúng tôi rất mong chờ bạn!
Hãy tìm hiểu các lợi ích, ưu đãi của chúng tôi và mọi thứ khác tại đây để giúp bạn có trải nghiệm làm việc đặc biệt.