Ưu điểm của nhân viên

Các lợi ích của bạn tại MULTIVAC

Chúng tôi tin rằng đầu tư vào nhân viên sẽ mang lại hiệu quả. Bởi vì những nhân viên hài lòng và được đánh giá cao sẽ mang lại hiệu suất mà MULTIVAC cần để có thể tiếp tục kiến tạo tương lai.Chúng tôi mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc với những cơ hội thú vị để phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi cũng hỗ trợ tận tình cho nhân viên của mình trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống bằng nhiều biện pháp dựa trên nhu cầu và đảm bảo sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Tiền lương công bằng

Chúng tôi dành cho bạn một mức lương cơ bản hấp dẫn, được bổ sung với các lợi ích dựa trên thành công và các lợi ích bổ sung, ví dụ các khoản tích lũy hoặc khoản dự phòng.

Văn hóa công ty

CHÚNG TÔI lài MULTIVAC. Văn hóa công ty của chúng tôi có đặc trưng là thống phân cấp phẳng và phong cách lãnh đạo thực tiễn. Chúng tôi coi trọng sự đa dạng để mỗi cá nhân có thể đóng góp và cống hiến cho đại cục.

Giá trị công ty

Con người. Sự chung tay. Nhiệt huyết. Giá trị của chúng tôi là kim chỉ nam hàng ngày của chúng tôi khi làm việc với nhân viên và khách hàng.

Các lợi ích

Ai không muốn được chiết khấu? Với chiết khấu nội bộ của chúng tôi, bạn có thể nhận được nhiều ưu đãi.

Tiếp tục phát triển

Chúng tôi cung cấp một chương trình đào tạo mở rộng về chủ đề kỹ thuật và chủ đề chung. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển hơn nữa và mở rộng kiến ​​thức chuyên môn của bạn.

Môi trường làm việc

Trang thiết bị văn phòng tiện dụng và phương pháp làm việc hiện đại, linh họa của chúng tôi mang đến cho bạn khả năng tự do sáng tạo trong công việc hàng ngày.


Chúng tôi có khiến bạn hào hứng với MULTIVAC không?

Chúng tôi rất mong muốn được làm quen với bạn.