Όροι και Προϋποθέσεις


For customers of MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

I

Μέγεθος
137 KB
Μορφή
pdf
Download

I

Μέγεθος
154 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Deutschland GmbH & Co. KG

I

Μέγεθος
132 KB
Μορφή
pdf
Download

I

Μέγεθος
158 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Resale & Service GmbH

TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF USED MACHINERY

MULTIVAC Resale & Service GmbH
Μέγεθος
111 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG


For Assembly, Repair and General Services

Allgemeine Einkaufsbedingungen

für Montage-, Service und Reparaturleistungen
Μέγεθος
143 KB
Μορφή
pdf
Download

General Terms and Conditions

for Assembly, Repair and General Services
Μέγεθος
122 KB
Μορφή
pdf
Download