Βλέπετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο για:

Greece / EL

Αλλαγή τοποθεσίας

Τρέχουσα τοποθεσία

Όροι και Προϋποθέσεις


For customers of MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen - German

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Μέγεθος
131 KB
Μορφή
pdf
Download

General Conditions of Sale and Delivery - English

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Μέγεθος
143 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Deutschland GmbH & Co. KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen - German

MULTIVAC Deutschland GmbH & Co. KG

Μέγεθος
125 KB
Μορφή
pdf
Download

General Conditions of Sale and Delivery - English

MULTIVAC Deutschland GmbH & Co. KG

Μέγεθος
148 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Resale & Service GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Gebrauchtmaschinen - German

MULTIVAC Resale & Service GmbH

Μέγεθος
111 KB
Μορφή
pdf
Download

Terms amd Conditions for the Sale of used Machinery - English

MULTIVAC Resale & Service GmbH

Μέγεθος
132 KB
Μορφή
pdf
Download

For customers of MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen - German

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG

Μέγεθος
407 KB
Μορφή
pdf
Download

General Conditions of Sale and Delivery - English

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG

Μέγεθος
318 KB
Μορφή
pdf
Download

For Assembly, Repair and General Services

Allgemeine Geschäftsbedingungen - German

für Montage-, Service- und Reparaturleistungen

Μέγεθος
135 KB
Μορφή
pdf
Download

General Terms and Conditions - English

for Assembly, Repair and General Services

Μέγεθος
143 KB
Μορφή
pdf
Download