MULTIVAC CustomCare

Διασφαλίστε την επιτυχία σας


Προσαρμοσμένες λύσεις μετά την πώληση. Για μέγιστη απόδοση.


Οι λύσεις CustomCare της MULTIVAC περιλαμβάνουν ένα πρώτης τάξεως πρόγραμμα προϊόντων και υπηρεσιών μετά την πώληση άψογα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συμβάσεις προληπτικής συντήρησης, Remote Assistance, Live Support, επιτόπου σέρβις, επιθεωρήσεις βελτιστοποίησης, γνήσια ανταλλακτικά, εκσυγχρονισμούς, το τμήμα βοήθειας της εταιρείας μας, γρήγορες επισκευές και την εύχρηστη πύλη πελατών myMULTIVAC, το δικό σας σημείο πρόσβασης στον κόσμο της MULTIVAC.

Οι προσαρμοσμένες υπηρεσίες After Sales της εταιρείας μας προσανατολίζονται με συνέπεια στην αύξηση της απόδοσης και της διαθεσιμότητας των μηχανών σας και της παραγωγικότητάς τους. Περισσότεροι από 1.000 συνεργάτες CustomCare της MULTIVAC εργάζονται παγκοσμίως ανά πάσα στιγμή για την επιτυχία και της 100% ικανοποίησή σας.

Αποδοτική ελαχιστοποίηση των μη προγραμματισμένων διακοπών.

Προκειμένου να είστε σε θέση να εργάζεστε με απλό και άνετο τρόπο με τις λύσεις μας, η MULTIVAC ανέπτυξε ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Με εξατομικευμένη προσαρμογή στις απαιτήσεις σας μπορούμε έτσι να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία και τη βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασής σας καθ' όλο τον κύκλο ζωής της.

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: Η προσφορά μας αντιμετωπίζει απώλειες απόδοσης και ποιότητας που προκύπτουν σταδιακά και διατηρεί το κόστος της παραγωγής σας σε χαμηλό επίπεδο. Επιπλέον αυξάνεται σημαντικά τόσο η αξιοπιστία όσο και η διαθεσιμότητα των μηχανών σας, ενώ οι εργασίες συντήρησης μπορούν να προγραμματίζονται σε εξατομικευμένη βάση και είναι προσαρμοσμένες με απόλυτη ακρίβεια στις ανάγκες σας.

Αξιοποιήστε επίσης το δικό μας πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Αξίζει τον κόπο. Με βάση ένα αποτελεσματικό ως προς το κόστος και ολοκληρωμένο σύστημα αυξάνετε έτσι σαφώς την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεών σας παρατείνοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια ζωής τους.

Εξασφαλίζεται με απλό τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σημαντικό στοιχείο των επιθεωρήσεών μας είναι ο έλεγχος και η τεκμηρίωση της πραγματικής κατάστασης των στοιχείων των μηχανών σας. Οι εμπειρογνώμονες της MULTIVAC είναι έτσι σε θέση να διαπιστώνουν και να αξιολογούν εγκαίρως τυχόν αδυναμίες και δυνατότητες βελτιστοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας παρέχεται έτσι η δυνατότητα προγραμματισμού και λήψης στοχευμένων μέτρων. Έτσι διασφαλίζουμε τη βέλτιστη απόδοση και αποδοτικότητα της δικής σας εγκατάστασης MULTIVAC – ανά πάσα στιγμή.

Tuotevastuun pidentäminen

Οι λύσεις MULTIVAC διακρίνονται για την αποδοτικότητα, την ασφάλεια διαδικασιών, την αξιοπιστία και, κυρίως, τη μακρά διάρκεια ζωής. Αλλά και η καλύτερη μηχανή χρειάζεται περιποίηση προκειμένου να λειτουργεί συνεχώς αποδοτικά και βιώσιμα. Για το λόγο αυτό, η εγγύηση MULTIVAC μπορεί να παραταθεί σε συνδυασμό με μια σύμβαση προληπτικής συντήρησης για έως 48 μήνες. Έτσι προστατεύετε την επένδυσή σας με ολοκληρωμένο έλεγχο του κόστους. Διότι με την παράταση της εγγύησης απολαμβάνετε τη βέλτιστη προστασία για όλα τα ανώτερης κατηγορίας στοιχεία και δεν χρειάζεται να φοβάστε μη αναμενόμενες δαπάνες επισκευής.

Η MULTIVAC επισκευάζει ή αντικαθιστά ανάλογα με αυτήν τη σύμβαση ελαττωματικά εξαρτήματα με γρήγορο, εξειδικευμένο και μη γραφειοκρατικό τρόπο. Χάρη σε μια ολοκληρωμένη αποθήκη, ένα εξελιγμένο σύστημα διοικητικής μέριμνας και στο μεγάλο βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης των ειδικών τεχνικών μας επιτόπου διασφαλίζουμε τη μέγιστη διαθεσιμότητα του δικού σας συστήματος MULTIVAC. Και όλα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Σε περισσότερες από 165 χώρες του κόσμου.

multivac_world-map_NEU

Η προσωπική σας υποστήριξη Online.

Με την ταχύτερη δυνατή υποστήριξη – σε πραγματικό χρόνο ή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης – περιορίζουμε με την υπηρεσία Remote Assistance τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασής σας σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής. Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα που προκύπτουν αναλύονται και επιλύονται από τους εμπειρογνώμονές μας online και σε συνεργασία με εσάς. Απόλυτα εξατομικευμένα και βήμα προς βήμα, χωρίς επίσκεψη και περιττά διαστήματα αναμονής.

Remote Assistance

Remote VPN

Με το εργαλείο απομακρυσμένης συντήρησης Remote VPN, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μας μπορεί να προσπελαύνει απευθείας το σύστημα ελέγχου της εγκατάστασής σας. Ως διασύνδεση χρησιμοποιείται μια ασφαλής σύνδεση VPN, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από εσάς στην τερματική μονάδα μηχανής. Μέσω Remote VPN μας παρέχετε έτσι τη δυνατότητα να διορθώνουμε παραμέτρους μηχανής, έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε απόλυτα στοχευμένα υποστήριξη, π.χ., κατά την εγκατάσταση μιας μηχανής, σε περίπτωση βλάβης ή στο πλαίσιο ενημερώσεων λογισμικού.


Remote Assistance

Live Support

Με το εργαλείο απομακρυσμένης συντήρησης Live Support, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μας μπορεί να σας παρέχει ακόμη πιο προσωπική και ολοκληρωμένη βοήθεια. Για τη χρήση του χρειάζεστε απλώς την κινητή τερματική συσκευή σας, όπως μια συσκευή Smartphone ή Tablet, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Όλα τα υπόλοιπα διαμορφώνονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Με τη βοήθεια της κινητής τερματικής συσκευής σας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της MULTIVAC σας καθοδηγεί με ακρίβεια στο συγκρότημα που προκαλεί μια βλάβη. Με φωνητική υποστήριξη και την εικόνα Live τις υποδείξεις και τα σχέδια που προβάλλονται στην οθόνη της δικής σας τερματικής συσκευής, ο εμπειρογνώμονας σας παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη ώστε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας τη βλάβη – όπως και αν βρισκόταν στο πλευρό σας. Τα εξαιρετικά θετικά σχόλια των πελατών μας μάς ενθαρρύνουν να εντάσσουμε ολοένα και περισσότερες τέτοιες ψηφιακές λύσεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.


Έξυπνες Υπηρεσίες - Smart Services

Μεγαλύτερη απόδοση με ψηφιακές λύσεις.

Αποκομίστε οφέλη από διαφανείς διαδικασίες και δεδομένα διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο με τις έξυπνες υπηρεσίες MULTIVAC. Όταν χρησιμοποιούνται με έξυπνο τρόπο, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και συμβάλλουν σημαντικά στη μέγιστη απόδοση και στην οικονομική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και των γραμμών σας. Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας μας σας παρέχουν μη δεσμευτικές συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε κερδοφόρα τις έξυπνες λύσεις της MULTIVAC σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Τμήμα βοήθειας

Το τμήμα βοήθειας της εταιρείας μας επικεντρώνεται στη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβών και στην υποστήριξη των πελατών μας για κάθε τεχνικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας σας συνοδεύουν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της δικής σας μηχανής MULTIVAC – από την πρώτη εγκατάσταση, κατά τη μακρά διάρκεια χρήσης έως τον εκσυγχρονισμό ή τη γενική εργοστασιακή επισκευή.

Ως πελάτης απολαμβάνετε τεχνική υποστήριξη στη γλώσσα της χώρας σας και στη ζώνη ώρας* από τους επιτόπου ειδικούς τεχνικούς σέρβις της εταιρείας μας. Οι πεπειραμένοι σύμβουλοι βλαβών της εταιρείας μας εκπαιδεύονται ειδικά προκειμένου να σας παρέχουν υποστήριξη με γρήγορο, εξειδικευμένο και πρακτικό τρόπο και να αποκαθιστούν την παραγωγή σας χωρίς μεγάλα διαστήματα διακοπής της λειτουργίας.

*Ανάλογα με το πλησιέστερο τοπικό παράρτημα της MULTIVAC.

Γνήσια ανταλλακτικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά της MULTIVAC προστατεύουν την εγκατάστασή σας και διασφαλίζουν την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική παραγωγή. Εγγυώνται τη μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής και συνεπώς τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια για την επένδυσή σας. Μη σημαντική συμβολή στη μέγιστη διαθεσιμότητα των μηχανών και στη συνολική απόδοση της παραγωγής σας.

Γνήσια ανταλλακτικά

Η φιλοσοφία μας

 • Μέγιστη ποιότητα και αξιοπιστία
 • Γρήγορη και σε παγκόσμιο επίπεδο προμήθεια ανταλλακτικών
 • Μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα
 • Ασφαλής ταυτοποίηση
 • Απλή παραγγελία
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Γνήσια ανταλλακτικά

My Multivac

Το κεντρικό σημείο εισόδου σας στον κόσμο της MULTIVAC

Στην πύλη myMULTIVAC μπορείτε να παραγγέλνετε καθ' όλο το εικοσιτετράωρο ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τις δικές σας μηχανές MULTIVAC με γρήγορο και απλό τρόπο και έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες παράδοσης, αποστολής και τιμολογίου όλων των παραγγελιών σας.


Τόσο καλό όσο το καινούργιο.

Εργοστασιακές γενικές επισκευές

Τόσο καλό όσο το καινούργιο.

Παρά την πολυετή, αξιόπιστη απόδοση, ορισμένα στοιχεία μιας εγκατάστασης υφίστανται φθορά για τεχνικούς λόγους. Και από εξωτερικές επιδράσεις μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου η αποδοτικότητα επιστρώσεων, στεγανοποιήσεων κλπ. Κάνετε κάτι γι' αυτό. Με τη σωστή συντήρηση ή επισκευή από τον αρχικό κατασκευαστή, ακόμη και τα έντονα καταπονούμενα στοιχεία αποκοτούν και πάλι την πλήρη αποδοτικότητα και αξιοπιστία τους.

Μια εργοστασιακή γενική επισκευή διατίθεται για πολλά στοιχεία, όπως, π.χ.:

 • πλάκες σφράγισης
 • θερμαντικές πλάκες
 • εργαλεία κοπής
 • μηχανισμοί ανύψωσης
 • ηλεκτρονικά στοιχεία
 • κλπ.

Εργοστασιακές γενικές επισκευές

Εργοστασιακή γενική επισκευή ολόκληρων μηχανών

Στο πλαίσιο αυτής της εργοστασιακής γενικής επισκευής, ολόκληρη η μηχανή και όλα τα σχετικά στοιχεία αποσυναρμολογούνται, καθαρίζονται, ελέγχονται, επισκευάζονται σωστά κατά περίπτωση ή αντικαθίστανται από γνήσια εξαρτήματα της MULTIVAC. Έτσι αποκομίζετε και πάλι μακροπρόθεσμα οφέλη από την απόδοση, την ποιότητα και την ασφάλεια που μπορεί να παρέχει μόνο ο αρχικός κατασκευαστής.

Με μια εργοστασιακή γενική επισκευή διασφαλίζεται και τεκμηριώνεται πλήρως ότι

 • η εγκατάστασή σας πληροί και πάλι τα υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας της εταιρείας μας
 • πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας
 • χρησιμοποιείται το επίκαιρο λογισμικό
 • η εργοστασιακή γενική επισκευή διεξάγεται με χρήση γνήσιων εξαρτημάτων MULTIVAC
 • όλες οι εργασίες εκτελούνται από εμπειρογνώμονες της MULTIVACΟι μηχανές που αγοράζει και υποβάλλει σε γενική επισκευή η MULTIVAC, διατίθενται επίσης ως μεταχειρισμένες μηχανές γρήγορης παράδοσης – ενημερωθείτε από το σύμβουλο MULTIVAC της περιοχής σας.

MULTIVAC Custom Care

Εκσυγχρονισμός

Με την υπηρεσία εκσυγχρονισμού MULTIVAC Retrofit προσαρμόζετε τις δικές σας υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε νέες παραγγελίες και απαιτήσεις της αγοράς. Με την ενσωμάτωση νέων μονάδων ή την εκ των υστέρων εγκατάσταση νέων λειτουργιών παρατείνεται η διάρκεια χρήσης της μηχανής σας και αυξάνεται η οικονομική αποδοτικότητά της. Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού ενημερώνουμε το υλισμικό και το λογισμικό στις νέες εκδόσεις και διασφαλίζουμε πάντοτε την ασφάλεια της μηχανής σας – και βέβαια με ολοκληρωμένη τεκμηρίωση.

  Ύστερα από προσωπική ανάλυση και παροχή συμβουλών, οι ειδικοί τεχνικοί μας προσδιορίζουν σε συνεργασία μαζί σας τους τομείς στους οποίους είναι σκόπιμη μια βελτιστοποίηση της εγκατάστασής σας:

  • Αποδοτικότητα υλικού συσκευασίας
  • Αυτοματοποίηση
  • Χαρακτηρισμός
  • Αλλαγή εργαλείου
  • Επιθεώρηση και ασφάλεια προϊόντων
  • Υγιεινή
  • Αξεσουάρ
  • Συστήματα συντήρησης και επισκευής
  • Κεντρικά συγκροτήματα
  • κλπ.

  Το καλύτερο στην κατηγορία, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο.

  Σήμερα, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δεχθεί μεγάλα διαστήματα διακοπής της λειτουργίας. Όταν μάλιστα παράγετε just-in-time, οι αιτίες των βλαβών πρέπει να προσδιορίζονται γρήγορα και να αντιμετωπίζονται με γρήγορο και απλό τρόπο. Η MULTIVAC είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Περισσότεροι από 850 τεχνικοί σέρβις της MULTIVAC σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανά πάσα στιγμή στο πλευρό σας με όλα τα μέσα, εξαιρετική τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία. Επικεντρωνόμαστε στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, στη γρήγορη αντιμετώπιση βλαβών και στην εξειδικευμένη επιτόπου υποστήριξη στις εγκαταστάσεις σας. Έτσι διασφαλίζουμε τη μέγιστη διαθεσιμότητα όλων των εγκαταστημένων και των νέων εγκαθιστούμενων συστημάτων MULTIVAC.

  multivac_world-map_NEU

  Εκπαίδευση

  Σε πραγματικό χρόνο. Online. Διαδραστικά.

  Με την αγορά μιας λύσης MULTIVAC έχετε επιλέξει συστήματα, στα οποία η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η απόδοση έρχονται πρώτα. Με την κατάρτιση των συνεργατών σας μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της επένδυσής σας. 
  Η προσφορά κατάρτισης της MULTIVAC περιλαμβάνει τόσο τυποποιημένους όσο και προσαρμοσμένους στον εκάστοτε πελάτη κύκλους μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα κέντρα κατάρτισης της MULTIVAC, επιτόπου στις εγκαταστάσεις σας ή Online.

  Τα παρεχόμενα μαθήματα απευθύνονται ιδίως σε χειριστές μηχανών, εργοδηγούς γραμμής και στο προσωπικό συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το περιεχόμενο των μαθημάτων παρουσιάζεται και μεταδίδεται σε θεωρητική και πρακτική βάση σε ολιγάριθμες ομάδες. Η επιτυχής συμμετοχή βεβαιώνεται με πιστοποιητικό. Και χάρη στα αναλυτικά έγγραφα των μαθημάτων, η διδαγμένη γνώση είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη και σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Η ομάδα κατάρτισης της εταιρείας μας σάς παρέχει ευχαρίστως συμβουλές και σας συστήνει τον κατάλληλο για τους δικούς σας συνεργάτες συνδυασμό ενοτήτων μαθημάτων


  Ολοκληρωμένη εξειδίκευση λύσεων.

  Οικολογική και οικονομική βιωσιμότητα.

  Η εξειδίκευση λύσεων της MULTIVAC είναι οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα προϊόντων, συστημάτων και επιλεγμένων υπηρεσιών της εταιρείας μας διασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

  Σε εμάς θα βρείτε εμπειρογνώμονες κλάδου που γνωρίζουν άριστα το δικό σας βιομηχανικό τομέα με όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Με επικέντρωση στην προσφορά και στις ομάδες στόχους σας, έχετε στη διάθεσή σας σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες: εντελώς διαφορετικές τεχνολογίες συσκευασίας, συμβατές με το πρότυπο Industrie 4.0 λύσεις αυτοματισμού, καθώς και συστήματα τοποθέτησης ετικετών και ελέγχου ποιότητας.


  Με την υποστήριξη με λύσεις After Sales CustomCare και με ψηφιοποίηση με εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, όπως οι έξυπνες υπηρεσίες MULTIVAC Smart Services, διασφαλίζουμε από την πρώτη αρχή τη μέγιστη ασφάλεια χειρισμού και διαδικασιών, καθώς και την αποδοτικότητα των γραμμών. Σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασής σας.