Βλέπετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο για:

Greece / EL

Αλλαγή τοποθεσίας

Τρέχουσα τοποθεσία

Βιωσιμότητα

Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης που μας αναλογεί!

Η MULTIVAC αντιπροσωπεύει την τεχνολογία, την απόδοση, την αξιοπιστία και την ποιότητα. Δεσμευόμαστε βαθιά για την ευημερία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Αυτό διαμορφώνει τόσο τον τρόπο σκέψης όσο και τις ενέργειές μας. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστα προϊόντα, βιωσιμότητα και αειφορία.Αυτά έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής στη MULTIVAC

16

,5 %

Το μερίδιό μας στην αυτοπαραγόμενης ενέργεια στην έδρα μας στο Wolfertschwenden

100

%

Το μερίδιό μας στην πιστοποιημένη οικολογική παραγωγή ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία και την Αυστρία

72

,8 %

Η εξοικονόμηση CO2 (πεδίο εφαρμογής 1 και 2) το 2022 σε σύγκριση με το 2020 στην τοποθεσία Wolfertschwenden

14

,4 ώρες

στην εσωτερική εκπαίδευση κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο το 2022 στις τοποθεσίες στη Γερμανία

102

Οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το 2023 αντικατοπτρίζουν την καινοτόμο δύναμη του ομίλου MULTIVAC

41

Σήμερα υποστηρίζουμε πολυάριθμες περιφερειακές οργανώσεις και κοινωνικές ενώσεις


Μετράμε τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες εκπομπές CO2 για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια εκτός του δικού μας επιχειρηματικού τομέα.


Η στρατηγική βιωσιμότητας της MULTIVAC

Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να ενεργούμε με βιώσιμο τρόπο στην εταιρεία μας - προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη.

Το όραμά μας

Ως διεθνώς δραστηριοποιούμενη εταιρεία, θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι να συμβάλλουμε στη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές - τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να μειώσουμε και να εξαλείψουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις μας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στον αντίκτυπο της επιχείρησής μας - τόσο στο πλαίσιο της δικής μας επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και πέραν αυτής. Προσπαθούμε να ενεργούμε με συνέπεια στο πνεύμα της Ατζέντας 2030 και να συμβάλλουμε θετικά.

Η αντίληψή μας για τη βιωσιμότητα

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) που υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 επιδιώκουν έναν κόσμο με προοπτική για το μέλλον. Βασικό στοιχείο αποτελεί το σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Οι στόχοι βιωσιμότητας απευθύνονται στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτό.

Ως μια επιχείρηση με ηγετική θέση στην αγορά στον κλάδο της συσκευασίας, έχουμε κατανοήσει ξεκάθαρα τη βιωσιμότητα. Στόχος μας είναι να συμβιβάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματική επιτυχία και την κοινωνική ευθύνη. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) που υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 επιδιώκουν έναν κόσμο με προοπτική για το μέλλον. Βασικό στοιχείο αποτελεί το σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Οι στόχοι βιωσιμότητας απευθύνονται στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτό.

Ως επιχείρηση με 13 διεθνείς τοποθεσίες και χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως έχουμε σημαντική επιρροή στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένα υγιές περιβάλλον και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν προϋποθέσεις για την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησής μας.

Η στρατηγική μας

Η διατήρηση του περιβάλλοντος και των πόρων είναι βαθιά ριζωμένη στη στρατηγική μας, στην επιχειρηματική μας νοοτροπία και  δραστηριότητα. Η στρατηγική μας προσέγγιση ακολουθεί τέσσερα σαφώς καθορισμένα στάδια:

Η "αποφυγή" συνεπάγεται την αποφυγή των αποβλήτων και την πλήρη εκμετάλλευση δυνατοτήτων εξοικονόμησης. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Εδώ εστιάζουμε τόσο στην ενεργειακή ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη των προϊόντων μας.

Εξισώνουμε τη "μείωση" με την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας στις υποδομές μας, π.χ., αυξάνοντας το ποσοστό της αυτοδημιουργησιακής ενέργειας. Κατά την εξέλιξη των προϊόντων μας φροντίζουμε επίσης για την κατανάλωση λιγότερου υλικού και πρώτων υλών.

Για εμάς η "βιώσιμη προμήθεια" σημαίνει υπεύθυνη προμήθεια πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Αναζητούμε πάντοτε τις καλύτερες πηγές που ταιριάζουν στην ενημέρωση και κατανόηση για τη βιωσιμότητα. Αυτό ισχύει επίσης για τις προμήθειες ενέργειας που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Προτιμούμε να βασιζόμαστε σε διαφανείς και περιφερειακές συνεργασίες.

Ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι αναπόφευκτες λόγω των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Προσπαθούμε συνεχώς να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα αντισταθμίζοντας τις εκπομπές μας μέσω αντιστάθμισης έργων.Η βιωσιμότητα χρειάζεται έναν σαφή προσανατολισμό

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους μας και τους πελάτες μας. Αυτοί κάνουν εν τέλει την εταιρεία μας επιτυχημένη. Και προσπαθούμε συνεχώς να ανταποδίδουμε - με μια εταιρική φιλοσοφία που λαμβάνει υπόψη την ευημερία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, προσανατολιζόμαστε στους τέσσερις τομείς δραστηριότητας προς τη βιωσιμότητα.


Οι τέσσερις τομείς δραστηριότητάς μας

Εστιάζουμε κυρίως σε τομείς στους οποίους έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση.

 

1. Υποδομές

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών μας παίζει σημαντικό ρόλο. Η κλιματική αλλαγή θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις εγκαταστάσεις μας. Η MULTIVAC εστιάζει στον περιορισμό τυχόν αρνητικών συνεπειών με προνοητικότητα. Αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών CO2, την οικονομική χρήση του νερού και της ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Η μείωση της κυκλοφορίας είναι επίσης μια σημαντική πτυχή.

 

2. Προϊόντα

Οι λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας της MULTIVAC συμβάλουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Προστατεύουν τα προϊόντα που αναπτύσσονται και διατίθενται στο εμπόριο στον τομέα των τροφίμων, της υγείας και  και της κατανάλωσης. Χάρη στη παράταση της διάρκειας ζωής, η καλή συσκευασία συμβάλλει στη σπατάλη λιγότερων τροφίμων. Η βιωσιμότητα ξεκινάει από την ανάπτυξη προϊόντων και συνεχίζεται στις πρωτοποριακές μας μηχανές και τις τεχνολογίες συσκευασίας.

 

3. Εταιρική πολιτική 

Για εμάς, βιωσιμότητα σημαίνει υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα που συμμορφώνεται με όλες τις νομικές πρακτικές και διέπει ολόκληρη την εταιρεία. Οι βασικές μας αρχές για τη βιώσιμη εταιρική πολιτική είναι το καθήκον φροντίδας, η διαφάνεια, η προάσπιση των αξιών μας και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Ως ένας διεθνώς κορυφαίος κατασκευαστής λύσεων επεξεργασίας και συσκευασίας, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε νέες γνώσεις και συμβάλλουμε σε μια θετική προοπτική στον τομέα χάρη στις καινοτομίες και τη βιώσιμη επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

 

4. Κοινωνική δέσμευση

Έχουμε κοινωνική ευθύνη που συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τη βιώσιμη επιχειρηματική μας δραστηριότητα και την εμπορική μας επιτυχία. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ολόκληρη την αλυσίδα. Η υποστήριξή μας εκτείνεται από την υποστήριξη τοπικών παιδικών σταθμών έως εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού και αναψυχής και φτάνει μέχρι σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης στην Ουγκάντα.


Η MULTIVAC είναι ένας από τους 50 ηγέτες για τη κλιματική αλλαγή
Λήψεις αρχείων

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Έχουμε καθορίσει και συγκεντρώσει τα εσωτερικά πρότυπα και τις προδιαγραφές του Ομίλου MULTIVAC στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Μέγεθος
700 KB
Μορφή
pdf
Λήψη

Βιωσιμότητα

Πιστοποιητικό "eco power"

Αγορά και χρήση οικολογικής ενέργειας αποκλειστικά από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέγεθος
438 KB
Μορφή
pdf
Λήψη

Βιωσιμότητα

Πιστοποιητικό EcoVadis

Πιστοποίηση από την EcoVadis, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης της βιωσιμότητας.

Μέγεθος
86 KB
Μορφή
pdf
Λήψη

Βιωσιμότητα

Πιστοποιητικό - ISO 14001

Πιστοποίηση για την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.

Μέγεθος
404 KB
Μορφή
pdf
Λήψη

Βιωσιμότητα

Έκθεση βιωσιμότητας

Η πρώτη μας έκθεση βιωσιμότητας με βάση τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI).

Μέγεθος
27 MB
Μορφή
pdf
Λήψη

Συνεργάτες και συμμαχίες της MULTIVAC

Συνεργαζόμαστε με διάφορους συνεργάτες οι οποίοι είναι το ίδιο αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα  όπως εμείς. Μαζί, εργαζόμαστε για να αφήσουμε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα, ώστε να διασφαλίσουμε έναν κόσμο που θα είναι βιώσιμος για τις μελλοντικές γενιές.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μια λύση που θα λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση επεξεργασίας ή συσκευασίας. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!ΤΥΠΟΣ

Ειδήσεις. Γεγονότα. Ιστορικό.

Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες τρέχουσες εξελίξεις στον κόσμο της επεξεργασίας και της συσκευασίας; Εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις - όλα συγκεντρωμένα για εσάς. Ενημερωθείτε!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βασικές ημερομηνίες - εθνικές και διεθνείς

Σχεδιάζετε επισκέψεις σε επερχόμενες βιομηχανικές εκθέσεις; Εδώ θα μάθετε πότε και πού θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκθέσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Η υπόσχεση MULTIVAC PEAQ

Ας φτάσουμε στην κορυφή μαζί! Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και ελαχιστοποιήστε το κόστος του κύκλου ζωής σας - με την υπόσχεσή μας PEAQ. PEAQ σημαίνει παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, διαθεσιμότητα και ποιότητα. Μάθετε τι σας προσφέρει.