Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Bæredygtighed

Vi tager vores ansvar alvorligt

MULTIVAC står for teknologi, effektivitet, pålidelighed og kvalitet. Vi har et dybt engagement i menneskers og miljøets velfærd. Det kommer til udtryk i både tanke og handling. Vi stræber efter at tilbyde vores kunder fremragende produkter - også med hensyn til bæredygtighed.Det har vi hidtil opnået hos MULTIVAC

16

,5 %

Vores andel af selvstændig energi i vores hovedkvarter i Wolfertschwenden

100

%

Vores andel af certificerede eco-power på vores steder i Tyskland og Østrig

72

,8 %

Vores CO2-besparelser (Scope 1 og 2) i 2022 sammenlignet med 2020 på Wolfertschwenden-virksomheden

14

,4 timer

i intern uddannelse i gennemsnit pr. medarbejder i 2022 på lokationer i Tyskland

102

Patentansøgninger i 2023 afspejler MULTIVAC-koncernens innovative styrke

41

Vi støtter i øjeblikket en lang række regionale organisationer og sociale sammenslutninger


Vi måler både vores direkte og indirekte CO2-emissioner for at sikre transparens uden for vores egne forretningsområde.


MULTIVAC-bæredygtighedsstrategi

Vi tager vigtige skridt til at handle bæredygtigt i vores virksomhed – til gavn for mennesker og planet.

Vores vision

Som internationalt aktiv virksomhed ser vi os selv som ansvarlige for, at vi bidrager til at bevare et sundt miljø for fremtidige generationer - både socialt og økologisk. Det er vores mål at reducere og fjerne vores negative miljømæssige og sociale indvirkninger. Vi lægger stor vægt på den effekt, vores forretning har. Vi stræber efter at handle i overensstemmelse med Agenda 2030 og yde et positivt bidrag.

Vores forståelse af bæredygtighed

De mål for bæredygtig udvikling (Agenda-2030), som FN vedtog i 2015, stræber efter en fremtidssikker verden. Et kerneelement er handlingsplanen for mennesker, planet og velstand. Bæredygtighedsformålene er rettet mod politik, forretning og samfund. Det kan vi alle bidrage væsentligt til.

Som markedsledende virksomhed i emballeringsindustrien har vi en klar forståelse for bæredygtighed. Vi har til formål at forene miljøbeskyttelse, forretningssucces og socialt ansvar. Vi er forpligtet til at nå disse mål.

Som virksomhed med 13 internationale positioner og kunder globalt har vi en væsentlig indflydelse inden for rammerne af bæredygtig udvikling. Det betyder også, at et sundt miljø og social retfærdighed er en forudsætning for vores virksomheds økonomiske stabilitet.

Vores strategi

Konservering af miljø og ressourcer er rodfæstet i vores strategi, vores virksomhedskultur og alle vores virksomheds aktiviteter. Vores strategiske tilgang følger fire klart definerede trin:

For os indebærer det at undgå affald og udnytte besparelsespotentialet fuldt ud. Vi stræber efter at fjerne enhver negativ indvirkning på miljøet og samfundet gennem hele merværdikæden. Her fokuserer vi både på energisektoren og på udviklingen af vores produkter.

Vi ligestiller  "reduktion" med en effektivitetsstigning. Vi reducerer f.eks. energiforbruget i vores infrastruktur ved at øge andelen af selvgenererende energi. Ved udviklingen af vores produkter sørger vi også for at forbruge mindre materiale og ressourcer.

For os betyder "procuring bæredygtigt" ansvarsbevidste ressourceindkøb i hele forsyningskæden. Vi søger altid efter de bedste kilder, der passer til vores bevidsthed og forståelse for bæredygtighed. Det gælder også i størst muligt omfang også anskaffelse af energi, der afledes af vedvarende energi. Vi foretrækker at stole på transparent og regionalt samarbejde.

Visse negative indvirkninger på miljøet er betingede på grund af vores forretningsaktiviteter. Vi stræber efter at reducere vores CO2-footprint ved at reducere vores emissioner ved at kompensere projekter.
Vores fire aktivitetsområder

Vi har frem for alt øje for områder, hvor vi har størst mulig indflydelse.

 

1. Infrastruktur

Når vi tænker på bæredygtighed, spiller den løbende udvikling af vores infrastruktur en afgørende rolle. Klimaforandringen vil påvirke vores infrastruktur på lang sigt. MULTIVAC fokuserer på at begrænse eventuelle negative konsekvenser helt fremsynet. Dertil hører reduktionen af CO2-udledningerne, den økonomiske udnyttelse af vand og energi samt minimeringen af affaldet. Her er begrænsningen af trafik også et nøgleelement.

 

2. Produkter

MULTIVAC forarbejdnings- og pakkeløsninger bidrager væsentligt til en bæredygtig udvikling. De beskytter de produkter, der udvikles og markedsføres på fødevare-, medicinal- og forbrugsområdet. På grund af dens indvirkning på forlængelse af holdbarheden går god emballage tabt. Bæredygtighed begynder med produktudvikling og fortsætter i vores fremadrettede maskiner og pakkekoncepter.

 

3. Virksomhedens politik

For os betyder bæredygtighed en ansvarsbevidst virksomhedsaktivitet, der overholder alle juridiske forhold  i hele virksomheden. Vores grundlæggende principper for bæredygtig virksomhedspolitik er omsorgspligt, gennemsigtighed, opretholdelse af vores værdier og overholdelse af regler. Som internationalt førende producent af forarbejdnings- og pakkeløsninger er vi meget åbne over for ny viden og bidrager i den forbindelse til et positivt perspektiv i branchen med vores innovative og bæredygtige virksomhedsaktivitet.

 

4. Sociale forpligtelser

Vi tager socialt ansvar. Og det går i høj grad i tråd med vores bæredygtige forretningsaktivitet og økonomiske succes. Som global ejer ønsker vi at yde et bidrag til samfundet på lokalt, nationalt og internationalt niveau i hele merværdikæden. Vores støtte rækker fra de lokale myndigheder, der varetager uddannelsesmæssige, sport- og fritidsmæssige aktiviteter, og hele vejen igennem til et projekt om social støtte i Uganda.


MULTIVAC er en af 50 klimaledere
Downloads

CODE OF CONDUCT

Ordensreglerne

Vi har defineret og sammenfattet de interne standarder og specifikationer for MULTIVAC-gruppen i vores Code of Conduct.

Størrelse
700 KB
Format
pdf
Download

SUSTAINABILITY

Eco kraftcertifikat

Køb af økoenergi udelukkende fra vedvarende energianlæg

Størrelse
438 KB
Format
pdf
Download

SUSTAINABILITY

Certifikat fra EcoVadis

Certifikat fra EcoVadis, et internationalt anerkendt ratingbureau for bæredygtighedsvurderinger.

Størrelse
86 KB
Format
pdf
Download

SUSTAINABILITY

Certifikat - ISO 14001

Certificering for implementering og vedligeholdelse af et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ovenstående standard.

Størrelse
404 KB
Format
pdf
Download

SUSTAINABILITY

Rapport om bæredygtighed

Vores første bæredygtighedsrapport baseret på standarderne fra Global Reporting Initiative (GRI).

Størrelse
27 MB
Format
pdf
Download

MULTIVAC partnere og allierede

Vi samarbejder med flere partnere, der er lige så engagerede i bæredygtighed som vi er. Sammen arbejder vi for at gøre det mindst mulige CO2-aftryk. At sikre en verden, der kan leve op til fremtidige generationer.KONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

VORES LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.