U bekijkt momenteel informatie voor:

Belgium / NL

Locatie wijzigen

Huidige locatie

Duurzaamheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus.

MULTIVAC staat voor technologie, efficiëntie, betrouwbaarheid en kwaliteit. We hebben een diep gevoelde toewijding aan het welzijn van mensen en het milieu. Dit vormt zowel ons denken als ons handelen. Wij streven er altijd naar om onze klanten uitstekende producten aan te bieden, ook op het gebied van duurzaamheid.Dat hebben we bij MULTIVAC tot nu toe bereikt

.

16

,5 %

Ons aandeel in zelfontlastende energie in onze hoofdvestiging in Wolfertschwenden

100

%

Ons aandeel van gecertificeerde ecokracht in onze vestigingen in Duitsland en Oostenrijk

72

,8 %

Onze CO2-besparingen (scope 1 en 2) in 2022 ten opzichte van 2020 op de locatie Wolfertschwenden

14

,4 uur

in interne opleiding gemiddeld per werknemer in 2022 op locaties in Duitsland

102

De patentaan vragen voor 2023 weerspiegelt de innovatieve kracht van de MULTIVAC ondernemingengroep

41

Op dit moment ondersteunen we talrijke regionale organisaties en maatschappelijke organisaties.


We meten zowel onze directe als indirecte CO2-uitstoot om transparantie te garanderen buiten onze eigen branche.


De duurzaamheidsstrategie van MULTIVAC

We nemen belangrijke stappen om duurzaam te handelen in ons bedrijf – tot voordeel van mens en planeet.

Onze visie

Als internationaal actief bedrijf zien wij onszelf ook verantwoordelijk voor het behoud van een leefbare omgeving voor toekomstige generaties, zowel sociaal als ecologisch. Ons doel is om negatieve milieu- en maatschappelijke effecten te verminderen en te elimineren. Wij hechten veel waarde aan de impact van ons bedrijf en de gevolgen van ons handelen. Wij streven ernaar te blijvend in de geest van Agenda 2030 te handelen en een positieve bijdrage te leveren.

Ons begrip voor duurzaamheid

De in 2015 door de V.N. aangenomen Sustainable Development Goals (Agenda-2030) streven naar een toekomstbestendige wereld. Een kernelement is het Actieplan voor Mens, Planeet en Welvaart. De duurzaamheidsdoelen zijn gericht op politiek, bedrijfsleven en maatschappij. Hieraan kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Als marktleider in de verpakkingsindustrie hebben wij een duidelijk inzicht in duurzaamheid. Wij streven naar de combinatie van milieubescherming, succes van het bedrijfsleven en sociale verantwoordelijkheid. Wij zijn zeer toegewijd aan het bereiken van deze doelstellingen.

Als bedrijf met 13 internationale vestigingen en duizenden klanten wereldwijd, hebben wij een grote invloed in het kader van duurzame ontwikkeling. Dat betekent ook dat een gezond milieu en sociale rechtvaardigheid voorwaarde zijn voor de economische stabiliteit van ons bedrijf.

Onze strategie

Het behoud van het milieu en de grondstoffen is diep geworteld in onze strategie, onze bedrijfscultuur en al ons handelen. Onze strategische aanpak volgt vier duidelijk omlijnde fasen:

"vermijden" betekent voor ons dat we verspilling vermijden en de kans op besparingen ten volle moeten benutten. Wij streven ernaar negatieve effecten op milieu en maatschappij binnen de gehele waardeketen weg te werken. Hierbij richten we ons zowel op de energiesector als op de ontwikkeling van onze producten.

Reduceren vergelijken we met meer efficiëntie. We verminderen het energieverbruik van onze infrastructuur, bijvoorbeeld door het verhogen van het aandeel van zelf producerende energie. Bij de ontwikkeling van onze producten zorgen we er ook voor dat we minder materiaal en grondstoffen verbruiken.

"duurzaam verschaffen" betekent voor ons verantwoorde grondstofinkoop binnen de gehele toeleveringsketen. Wij zoeken altijd naar de beste bronnen die passen bij ons bewustzijn van en begrip voor duurzaamheid. Dat geldt dus ook voor de inkoop van energie uit hernieuwbare energie. Wij rekenen bij transparante en regionale samenwerking graag op een transparante en regionale samenwerking.

Bepaalde negatieve effecten voor het milieu zijn door onze activiteiten onontbeerlijk. We streven er consequent naar om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door onze uitstoot te compenseren door middel van compensatieprojecten.
Onze vier actieterreinen

We richten ons vooral op de gebieden waarop we een grote invloed hebben.

 

1. Infrastructuur

Bij het denken aan duurzaamheid speelt ook de continue ontwikkeling van onze infrastructuur een belangrijke rol. Klimaatverandering zal een lange termijn effect op onze infrastructuur hebben. MULTIVAC concentreert zich hierbij op het beperken van eventuele negatieve gevolgen bij foresight. Daartoe behoren het reduceren van CO2-emissies, zuinig omgaan met water en energie en het minimaliseren van afval. Het reduceren van het verkeer speelt hierbij overigens een belangrijke rol.

 

2. Producten

De verwerkings- en verpakkingsoplossingen van MULTIVAC dragen aanzienlijk bij aan een duurzame ontwikkeling. Ze beschermen de ontwikkelde en op de markt gebrachte producten in de levensmiddelen-, geneesmiddelen- en consumentenbranche. Want dankzij de verlenging van de houdbaarheid leidt een goede verpakking tot de verspilling van minder levensmiddelen. Duurzaamheid begint bij de productontwikkeling en wordt verder gezet in onze toekomstbestendige machines en verpakkingsconcepten.

 

3. Ondernemingsbeleid

Duurzaamheid betekent voor ons verantwoord ondernemen dat voldoet aan alle wettelijke gebruiken en dat geldt voor de hele onderneming. Onze kernwaarden voor een duurzaam ondernemingsbeleid zijn een zorgplicht, transparantie, de naleving van onze waarden en het naleven van de voorschriften. Als internationaal toonaangevende fabrikant van verwerkings- en verpakkingsoplossingen staan wij zeer open voor nieuwe kennis en dragen door innovaties en duurzaam ondernemen bij aan een positief perspectief in de branche.

 

4. Sociale betrokkenheid

Wij nemen onze sociale verantwoordelijkheid. En dit sluit goed aan bij onze duurzame activiteiten en ons commerciële succes. Als globaal actieve onderneming willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappij op lokaal, nationaal en internationaal niveau in de hele waardeketen. Onze ondersteuning reikt van lokale kleuterscholen, educatieve, sport- en vrijetijdsvoorzieningen tot een sociaal ondersteuningsproject in Oeganda.


MULTIVAC is een van de 50 klimaatleiders
Downloads

CODE OF CONDUCT

Gedragscode

De interne normen en specificaties van de MULTIVAC-groep hebben we in onze gedragscode vastgelegd en opgesteld.

Grootte
700 KB
Formatteren
pdf
Downloaden

SUSTAINABILITY

Ecovermogenscertificaat

Aankoop van eco-stroom uitsluitend bij installaties voor hernieuwbare energie

Grootte
438 KB
Formatteren
pdf
Downloaden

SUSTAINABILITY

Certificaat van EcoVadis

Certificaat van EcoVadis, een internationaal erkend ratingbureau voor duurzaamheidsbeoordelingen.

Grootte
86 KB
Formatteren
pdf
Downloaden

SUSTAINABILITY

Certificaat - ISO 14001

Certificering voor de implementatie en het onderhoud van een milieumanagementsysteem volgens de bovengenoemde norm.

Grootte
404 KB
Formatteren
pdf
Downloaden

SUSTAINABILITY

Duurzaamheidsverslag

Ons eerste duurzaamheidsverslag gebaseerd op de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI).

Grootte
27 MB
Formatteren
pdf
Downloaden

MULTIVAC-partners en -allianties

We werken met een aantal partners samen die net zo toegewijd zijn aan duurzaamheid als wij. Samen blijven we zo klein mogelijk mogelijke koolstofvoetafdruk. Verzekeren van een wereld die leefbaar is voor toekomstige generaties.CONTACT

Het is gewoon een kwestie van contact opnemen!

We ontwikkelen graag oplossingen die het beste bij u passen. Neem contact met ons op, dan gaan we samen op zoek naar de beste verwerkings- of verpakkingsoplossing voor u. We hopen snel van u te horen.PERS

Nieuws. Feiten. Achtergrond.

Wat zijn momenteel de belangrijkste ontwikkelingen in de verwerkings- en verpakkingenbranche? We hebben al deze ontwikkelingen, trends en uitdagingen hier op een rijtje gezet. Blijf op de hoogte.

GEBEURTENISSEN

Belangrijke datum - nationaal en internationaal

Wilt u binnenkort een handelsbeurs bezoeken? Hier vindt u een overzicht van waar en wanneer deze allemaal plaatsvinden.

ONZE BELOFTE

De belofte van MULTIVAC PEAQ

Laten we samen de piek bereiken! Maximaliseer uw productiviteit en minimaliseer uw levensduurkosten met onze PEAQ Promise. PEAQ staat voor Productivity (productiviteit), Efficiency (efficiëntie), Availability (beschikbaarheid) en Quality (kwaliteit). Ontdek wat dit voor u betekent..