ამჟამინდელად თქვენ ხედავთ შინაარსს:

Georgia / KA

ადგილის შეცვლა

მიმდინარე ადგილი

მდგრადობა

ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიღებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას

MULTIVAC ნიშნავს ტექნოლოგიას, ეფექტურობას, საიმედოობას და ხარისხს. ჩვენ ვზრუნავთ ხალხის კეთილდღეობისა და გარემოზე. ეს ქმნის როგორც ჩვენს აზროვნებას, ასევე მოქმედებებს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლები შესანიშნავი პროდუქტები - ასევე მდგრადობის თვალსაზრისით.ეს არის ის, რაც აქამდე მივაღწიეთ MULTIVAC- ში

16

,5 %

ჩვენი წილი თვითგენერირებული ენერგია ჩვენს შტაბში Wolfertschwenden

100

%

სერტიფიცირებული ეკო-ძალაუფლების ჩვენი წილი ჩვენს ადგილებში გერმანიასა და ავსტრიაში

72

,8 %

ჩვენი CO2 დანაზოგი (ფარგლები 1 და 2) 2022 წელს 2020 წელთან შედარებით ვოლფერტშვენდენში

14

,4 საათი

შიდა ტრენინგი საშუალოდ თითო თანამშრომელზე 2022 წელს გერმანიაში

102

პატენტის განაცხადები 2023 წელს ასახავს MULTIVAC ჯგუფის ინოვაციურ ძალას

41

ამჟამად ჩვენ მხარს ვუჭერთ მრავალ რეგიონულ ორგანიზაციას და სოციალურ ასოციაციას


ჩვენ ვზომავთ როგორც ჩვენს პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ CO2 ემისიებს, რათა უზრუნველვყოთ გამჭვირვალობა ჩვენი საკუთარი ბიზნეს სფეროს გარეთ.


MULTIVAC მდგრადობის სტრატეგია

ჩვენ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ვდგამთ ჩვენს კომპანიაში მდგრადად მოქმედებისთვის - ხალხისა და პლანეტის სასარგებლოდ.

ჩვენი ხედვა

როგორც საერთაშორისო აქტიური კომპანია, ჩვენ ვხედავთ საკუთარ თავს, როგორც პასუხისმგებლებს მომავალი თაობებისთვის ცოცხალი გარემოს შენარჩუნებაში - როგორც სოციალურად, ასევე ეკოლოგიურად. ჩვენი მიზანია შევამციროთ და აღმოვფხვრათ ჩვენი უარყოფითი გარემო და სოციალური გავლენა. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვაძლევთ ჩვენი ბიზნესის გავლენაზე - როგორც საკუთარ ბიზნეს საქმიანობაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ ვცდილობთ, მუდმივად ვიმოქმედოთ დღის წესრიგის 2030 წლის სულისკვეთებით და პოზიტიური წვლილი შევიტანოთ.

მდგრადობის გაგება

მდგრადი განვითარების მიზნები (დღის წესრიგი -2030) გაეროს მიერ 2015 წელს მიღებული მიზნად ისწრაფვით მომავალი სამყაროსკენ. ძირითადი ელემენტია სამოქმედო გეგმა ხალხის, პლანეტისა და კეთილდღეობისთვის. მდგრადობის მიზნები მიმართულია პოლიტიკაში, ბიზნესსა და საზოგადოებაში. თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ამაში.

როგორც ბაზრის წამყვანი კომპანია შეფუთვის ინდუსტრიაში, ჩვენ მკაფიო გაგება გვაქვს მდგრადობის შესახებ. ჩვენ მიზნად ვისახავთ გარემოს დაცვის, ბიზნესის წარმატებისა და სოციალური პასუხისმგებლობის შერიგებას. ჩვენ მზად ვართ ამ მიზნების მისაღწევად.

როგორც კომპანია, რომელსაც აქვს 13 საერთაშორისო ადგილმდებარეობა და ათასობით მომხმარებელი მთელ მსოფლიოში, ჩვენ მნიშვნელოვან გავლენას ვახდენთ მდგრადი განვითარების ფარგლებში. ეს ასევე ნიშნავს, რომ ჯანსაღი გარემო და სოციალური სამართლიანობა ჩვენი ბიზნესის ეკონომიკური სტაბილურობის წინაპირობებია.

ჩვენი სტრატეგია

გარემოსა და რესურსების შენარჩუნება ღრმად არის ფესვგადგმული ჩვენს სტრატეგიაში, ჩვენი კომპანიის კულტურასა და ჩვენს ბიზნეს საქმიანობაში. ჩვენი სტრატეგიული მიდგომა მიჰყვება ოთხ მკაფიოდ განსაზღვრულ ეტაპს:

ჩვენთვის", "თავიდან აცილება" გულისხმობს ნარჩენების თავიდან აცილებას და დანაზოგის პოტენციალის სრულად გამოყენებას. ჩვენ ვცდილობთ აღმოფხვრას ნებისმიერი უარყოფითი გავლენა გარემოსა და საზოგადოებაზე მთელი დამატებითი ღირებულების ჯაჭვის გასწვრივ. აქ ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ როგორც ენერგეტიკის სექტორზე, ასევე ჩვენი პროდუქციის განვითარებაზე.

ჩვენ ვთანამსავადებთ "შემცირებას" ეფექტურობის ზრდასთან. ჩვენ ვმცირებთ ჩვენი ინფრასტრუქტურის ენერგიის მოხმარებას, მაგალითად, თვითგენერირების ენერგიის წილის გაზრდით. როდესაც ვავითარებთ ჩვენს პროდუქტებს, ჩვენ ასევე ვავითარებთ ნაკლებ მასალას და რესურსებს.

ჩვენთვის, "მდგრადად შეძენა" ნიშნავს პასუხისმგებელი რესურსების შესყიდვას მთელი მიწოდების ჯაჭვის გასწვრივ. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ საუკეთესო წყაროებს, რომლებიც შეესაბამება ჩვენს ცნობიერებას და მდგრადობის გაგებას. ეს ასევე ეხება განახლებადი ენერგიისგან მიღებული ენერგიის შესყიდვას მაქსიმალურად. ჩვენ გვირჩევნია დაეყრდნოთ გამჭვირვალე და რეგიონულ თანამშრომლობას.

გარემოზე გარკვეული უარყოფითი გავლენა გარდაუვალია ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის გამო. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ შევამციროთ ნახშირბადის კვალი ჩვენი ემისიების კომპენსაციური პროექტების საშუალებით.
ჩვენი საქმიანობის ოთხი სფერო

ჩვენ ძირითადად ყურადღებას ვამახვილებთ იმ სფეროებზე, რომლებზეც უდიდესი გავლენა გვაქვს.

 

1. ინფრასტრუქტურა

როდესაც მდგრადობაზე ვფიქრობთ, ჩვენი ინფრასტრუქტურის მიმდინარე განვითარება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. კლიმატის ცვლილება გრძელვადიან გავლენას მოახდენს ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე. MULTIVAC ყურადღებას ამახვილებს ნებისმიერი უარყოფითი შედეგის შეზღუდვაზე განჭვრეტასთან. ეს მოიცავს CO2 ემისიების შემცირებას, წყლისა და ენერგიის ეკონომიკურ გამოყენებას და ნარჩენების მინიმიზაციას. ტრაფიკის შემცირება ასევე მთავარი ასპექტია აქ.

 

2. პროდუქტები

MULTIVAC გადამუშავებისა და შეფუთვის გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მდგრად განვითარებაში. ისინი იცავენ სურსათის, სამედიცინო და სამომხმარებლო სექტორებში განვითარებულ და ბაზარზე გაწვეულ პროდუქტებს. ვარგისიანობს ვადის გახანგრძლივებაზე გავლენის საშუალებით, კარგი შეფუთვა ნიშნავს, რომ ნაკლები საკვები იკარგება. მდგრადობა იწყება პროდუქტის განვითარებით და გრძელდება ჩვენს წინდახედულ აპარატებსა და შეფუთვის კონცეფციებში.

 

3. კომპანიის პოლიტიკა

ჩვენთვის მდგრადობა ნიშნავს პასუხისმგებლიანი ბიზნეს საქმიანობას, რომელიც შეესაბამება ყველა სამართლებრივ პრაქტიკას და მუშაობს მთელ კომპანიაში. ჩვენი ძირითადი პრინციპები მდგრადი კომპანიის პოლიტიკისთვის არის ზრუნვის, გამჭვირვალობის, ჩვენი ღირებულებების დაცვა და რეგულაციების დაცვა. როგორც საერთაშორისოდ წამყვანი მწარმოებელი გადამამუშავებელი და შეფუთვის გადაწყვეტილებები, ჩვენ ახალი ცოდნითა და წვლილით ვქმნით დადებით პერსპექტივას სექტორში ჩვენი ინოვაციებისა და მდგრადი ბიზნეს საქმიანობის საშუალებით.

 

4. სოციალური ვალდებულება

ჩვენ ვიღებთ სოციალურ პასუხისმგებლობას. და ეს ძალიან შეესაბამება ჩვენს მდგრად ბიზნეს საქმიანობას და კომერციულ წარმატებას. როგორც გლობალურად საოპერაციო კომპანია, ჩვენ გვინდა წვლილი შევიტანოთ საზოგადოებაში ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მთელი დამატებითი ღირებულების ჯაჭვის გასწვრივ. ჩვენი მხარდაჭერა ვრცელდება ადგილობრივი საბავშვო ბაღების მხარდაჭერით საგანმანათლებლო, სპორტულ და დასასვენებელ ობიექტებზე, უგანდას სოციალური დახმარების პროექტის ჩათვლით.


MULTIVAC კლიმატის 50 ლიდერიდან ერთ-ერთია
ჩამოტვირთვები

CODE OF CONDUCT

ქცევის კოდექსი

ჩვენ განვსაზღვრავთ და შევადგინეთ MULTIVAC ჯგუფის შიდა სტანდარტები და სპეციფიკაციები ჩვენს ქცევის კოდექსში.

ზომა
700 KB
ფორმატი
pdf
ჩამოტვირთვა

SUSTAINABILITY

ეკო დენის სერტიფიკატი

ეკო ენერგიის შეძენა ექსკლუზიურად განახლებადი ენერგიის ქარხნებიდან

ზომა
438 KB
ფორმატი
pdf
ჩამოტვირთვა

SUSTAINABILITY

EcoVadis სერთიფიკატი

სერთიფიკატი EcoVadis-ისგან, საერთაშორისოდ აღიარებული სარეიტინგო სააგენტოსგან მდგრადობის შეფასებებისთვის.

ზომა
86 KB
ფორმატი
pdf
ჩამოტვირთვა

SUSTAINABILITY

სერთიფიკატი - ISO 14001

ზემოაღნიშნული სტანდარტის მიხედვით გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის დანერგვისა და შენარჩუნების სერტიფიკაცია

ზომა
404 KB
ფორმატი
pdf
ჩამოტვირთვა

SUSTAINABILITY

მდგრადობის ანგარიში

ჩვენი პირველი მდგრადობის ანგარიში, რომელიც ეფუძნება გლობალური ანგარიშგების ინიციატივის (GRI) სტანდარტებს.

ზომა
27 MB
ფორმატი
pdf
ჩამოტვირთვა

MULTIVAC პარტნიორები და ალიანსები

ჩვენ ვმუშაობთ რამდენიმე პარტნიორთან, რომლებიც ისეთივე ერთგულები არიან მდგრადობის მიმართ, როგორც ჩვენ ვართ. ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ ყველაზე პატარა ნახშირბადის კვალის დატოვებაზე. იმისათვის, რომ უზრუნველყოს სამყარო, რომელიც მომავალი თაობებისთვის არის მოსაწესრი.კონტაქტი

ერთადერთი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის დაგვიკავშირდეთ!

დაგვიკავშირდით და ერთად ვიპოვით თქვენს საუკეთესო დამუშავების ან შეფუთვის გადაწყვეტილებას.პრესა

ახალი ამბები. ფაქტები. გარემოება.

რა არის ყველაზე საინტერესო მიმდინარე მოვლენები გადამუშავებისა და შეფუთვის სამყაროში? მოვლენები, ტენდენციები და გამოწვევები – ყველა ეს ინფორმაცია თქვენთვის არის თავმოყრილი. იყავით ინფორმირებული!

ღონისძიებები

ძირითადი თარიღები - ეროვნული და საერთაშორისო

გეგმავთ ვიზიტებს მომავალი ინდუსტრიის სავაჭრო ბაზრობებში? აქ ნახავთ, როდის და სად ჩატარდება ყველა ეს მოვლენა.

ჩვენი დაპირება

MULTIVAC PEAQ დაპირება

ერთად მივაღწიოთ მიზნებს! მაქსიმალურად გაზარდეთ თქვენი პროდუქტიულობა და მინიმუმამდე დაიყვანეთ თქვენი ხარჯები - ჩვენი PEAQ დაპირებით. PEAQ ნიშნავს პროდუქტიულობას, ეფექტურობას, ხელმისაწვდომობას და ხარისხს. შეიტყვეთ რა არის მასში თქვენთვის.