გადაწყვეტის მეთოდები სამედიცინო პროდუქტებისათვის

სამედიცინო და სტერიულური პროდუქტების მიმართ წაყენებული მკაცრი მოთხოვნები მაღალ სტანდარტებს აწესებს შესაფუთი დანადგარების მიმართაც - უმაღლესი ხარისხისა და უსაფრთხოებისთვის. საწარმოო ხაზის ექსპერტიზის წყალობით მულტივაკი გთავაზობთ შესაფუთი ტექნოლოგიების ფართო არჩევანს, ამასთანავე - შესაძლებელია თითოეული მათგანის ინდივიდუალურად ინტეგრირება სრულ საწარმო ხაზებში. სტერილური სამედიცინო და ფარმაცევტულ პროდუქტების სპეციალური მოთხოვნებისათვის

კათეტერების, ერთჯერადი პროდუქტების, ლაბორატორიული აღჭურვილობის, იმპლანტების, კომბინირებული შეფუთვებისა და სხვათა შეფუთვა საკმაოდ მკაცრ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ნებისმიერ შესაძლო ხარვეზს დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია მომხმარებლებისა და პაციენტების ჯანმრთელობაზე. აბსოლუტური სანდოობა აუცილებელია. მულტივაკის დახვეწილი სისტემა კი ამ ყველაფერს შესაძლოს ხდის საწარმოო ხაზებისათვის, რადგან ჩვენი კომპონენტები ერთმანეთს ძალიან ორგანულად ერგება და იძლევა მაქსიმალური სანდოობისა და ეფექტურობის გარანტიას. ჩვენ გთავაზობთ როგორც - აღმავალ, ისე დაღმავალ კომპონენტებს. თუ საჭირო გახდა, შეგვიძლია მესამე მხარის - აღიარებული და პროფესიონალიზმით გამორჩეული კომპანიის - პროდუქციის ინტეგრირებაც. ჩვენი დანადგარები ბაქტერიებისა და ნაწილაკების მინიმალური შემცველობის გარანტიას იძლევა და აკმაყოფილებს ამჟამად არსებულ ყველა რეგულაციის მოთხოვნებს (EU, EMA, FDA, DIN, ISO)მულტივაკის საწარმოო ხაზის გადაწყვეტები კომბო შეფუთვებისათვის

თვალის ქირურგიისათვის საჭირო აღჭურვილობისათვის

სრულად ავტომატიზირებული და შეუფერხებლად ინტეგრირებული შეფუთვის გადაწყვეტა მოქნილად აერთიანებს სხვადასხვა რთულ სამედიცინო პროდუქტებს ერთ პაკეტში - შეფუთვის ხარისხის უმაღლესი სტანდარტების დაკმაყოფილება.

გადაწყვეტები ენდოსკოპისათვის

სრულად ავტომატიზებული შეფუთვის სისტემები მოქნილად აერთიანებს სხვადასხვა საფრთხილო სამედიცინო პროდუქტს ერთ შეფუთვაში და თან აკმაყოფილებს შეფუთვის ხარისხის ყველა მკაცრ მოთხოვნას.

MULTIVAC ხაზის გადაწყვეტილებები დიაგნოსტიკური პროდუქტებისთვის

ხაზის გადაწყვეტები ნაცხის ასაღები ჩხირებისათვის

მაღალეფექტური შეფუთვის მეთოდები GMP-სტანდარტებთან შესაბამის ჩხირები აკმაყოფილებს ხარისხის მოთხოვნებს.

MULTIVAC ხაზის გადაწყვეტილებები საინექციო და საინფუზიო აქსესუარებისთვის

გადაწყვეტები ინიექციისა და ინფუზიის აღჭურვილობისათვის

სრულად ავტომატიზებული - მუყაოს საყრდენიდან თერმოფორმირების შეფუთვების ღრმულებში ჩატვირთვამდე, შეფუთვაზე ბეჭდვიდან და ინსპექციიდან შეფუთვების გაერთიანებამდე და გამოშვებამდე.

გადაწყვეტები კანულებისათვის

მაღალი წარმადობა და პროცესის სანდოობა, რაც მიიღწევა ჩატვირთვის სისტემის სრულყოფილად შეთავსებული კომპონენტების, ჩამტვირთავი რობოტებისა და მაღალი გამოსავლიანობის დანადგარის დამსახურებით.

საწარმოო გადაწყვეტები შპრიცებისათვის

სრულად ავტომატიზებული მაღალი წარმადობის შეფუთვის ხაზები ფუთავს დიდი მოცულობის პროდუქციას - ისე, რომ პროდუქტი და მისი შეფუთვა ხარისხს ინარჩუნებს.

MULTIVAC ხაზის გადაწყვეტილებები ქირურგიული ინსტრუმენტებისა და აქსესუარებისთვის

გადაწყვეტები თვალის ქირურგიის აჭღურვილობისათვის

სრულად ავტომატიზებული შეფუთვის სისტემები სხვადასხვა სამედიცინო პროდუქტის ერთ შეფუთვაში მოთავსების საშუალებას იძლევა - ხარისხის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებით.

ხაზის ხსნარი ქირურგიული ნაკერების ძაფებისათვის

ქირურგიული ნაკერების მასალის ხაზის გადაწყვეტა - სრულად ავტომატიზებული და შეუფერხებლად ინტეგრირებული. მუყაოს საზურგეებიდან პროდუქტის თერმოფორმირებული პაკეტის ღრუებში ჩატვირთვა, ბეჭდვა და ინსპექცირება, პროდუქციის ერთ შეფუთვაში გაერთიანება - ჩვენი სისტემა ყველაფერსი მოიცავს.

ხაზის გადაწყვეტები ლაბორატორიული მასალებისთვის

გადაწყვეტები შპრიცის ფილტრებისათვის

მაღალი წარმადობა და პროცესის მაქსიმალური სანდოობა, ერთმანეთს იდეალურად მორგებული კომპონენტების დამსახურებით: პროდუქციის ჩატვირთვა, ჩამტვირთავი რობოტი, თერმოფორმირების დანადგარი, შეფუთვის იდენტიფიკაცია, ინსპექცია და ყუთების შეფუთვა.

ხაზის გადაწყვეტა შპრიცებისათვის

დიდი მოცულობის ერთიანად შესაფუთად - ისე, რომ პროდუქტისა და მისი შეფუთვის ხარისხი მუდამ მაღალი იყოს.

მულტივაკის ხაზის გადაწყვეტები ერთჯერადი პროდუქტებისთვის

ხაზის გადაწყვეტა ერთჯერადი შპრიცებისთვის

ერთჯერადი შპრიცების ხაზის გადაწყვეტა - სრულად ინტეგრირებული და სრულად ავტომატური მაღალი გამომავალი შეფუთვის ხაზები მაღალი მოცულობის შესაფუთად პროდუქტის კომპრომისისა და შეფუთვის ხარისხის გარეშე.

ხაზის გადაწვყეტები კანულებისათვის

მაღალი წარმადობა და პროცესის მაქსიმალური სანდოობა, ერთმანეთს იდეალურად მორგებული კომპონენტების დამსახურებით: პროდუქციის ჩატვირთვა, ჩამტვირთავი რობოტი, თერმოფორმირების დანადგარი, შეფუთვის იდენტიფიკაცია, ინსპექცია და ყუთების შეფუთვა,


კონსულტაციის ინდივიდუალიზებული სისტემა და თქვენს საწარმოო ხაზში სრულყოფილად დანერგვა

თქვენი საწარმოო ხაზის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები სამედიცინო და სტერილური პროდუქტებისათვის ძალიან მკაცრია. ამის გათვალისწინებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება კონსულტაციის გავლა ადრეულ ეტაპზე და ყველა პროცესისა თუ სისტემის ინდივიდუალურად შემუშავება. ამაში თქვენ დაგეხმარებათ მულტივაკი - გმაოცდილი პარტნიორი, რომელიც კარგად ერკვევა მანქანა-დანადგარების დიზაინში, პროგრამულ უზრუნველყოფაში და საწარმოო ხაზების ავტომატიზაციაში. ჩვენთვის მუდამ პრიორიტეტად რჩება თქვენი სტრატეგიული მიზნები, უსაფრთოხების მოთხოვნები და სპეციფიკური პროცესები. ჩვენ ვიფიქრებთ და ვცვლით თითოეული ხაზის გადაწყვეტას ინდივიდუალურად - კლიენტის საჭიროების მიხედვით.რა სარგებელს იღებთ მულტივაკთან ერთად

ინოვაციური გადაწყვეტის მეთოდები სამედიცინო პროდუქტებისათვის

აბსოლუტური უსაფრთხოება თქვენი სამედიცინო პროდუქტებისთვის - როგორც პროცესში, ასევე გამოყენებული კომპონენტების ხარისხში. ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ამ საიმედოობას ჩვენი მორგებული რჩევების, მრავალწლიანი გამოცდილებისა და მანქანების მაღალი ხარისხის და გამძლე ასორტიმენტის წყალობით. ჩვენ ასევე მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ საუკეთესო მომწოდებლებთან.

  • აბსოლუტური სანდოობა თქვენი სამედიცინო პროდუქტებისათვის - როგორც პროცესში, ისე - გამოყრნებული კომპონენტების ხარისხში. ჩვენ ვიძლევით სანდოობის გარანტიას ჩვენი ინდივიდუალური მიდგომის, ხშირი კონსულტაციების, მრავალწლიანი გამოცდილებისა და მაღალი ხარისხისა და გამძლე დანადგარების წყალობით. ჩვენ ასევე ახლოს ვმუშაობთ ჩვენს საუკეთესო მომწოდებლებთანაც.
  • ხარისხი: მთელი შეფუთვის პროცესის განმავლობაშ, იდენტიფიკაციისა და ინსპექციის პროცესებში.
  • ფასში ეკონომიურობა: ხარვეზების სიხშირის შემცირება და შეფუთვის პროცესების უსაფრთხოების გაზრდა.
  • სრული საწარმოო ხაზის ინტეგრაცია და ყველა კომპონენტის სინქრონიზაცია  - პროდუქციის ჩატვირთვიდან პირველადი და მეორეული შეფუთვევით დამთავრებული.
  • ინდივიდუალიზაცია: თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებს ყველაზე მორგებული და ოპტიმალური ვარიანტი - მიიღეთ თქვენს პროდუქციასა და შესაბამის სტერილიზაციასთან თავსებადი მეთოდი.
  • პროცესის სანდოობა: მიკვლევადობა შეფუთვის დონეზე - გამჭვირვალე, ცენტრალური მონიტორინგის სისტემა მთელი საწარმოო ხაზისათვის.

გადაწყვეტები სამედიცინო პროდუქტებისათვის


რაიმე კითხვა გაქვთ?

გამოწვევები საჭიროებს გამორჩეულ მიდგომებს.

საწარმოო პროცესებში აბსოლუტური სანდოობა და შეფუთვის ხარისხის აუცილებელი კრიტერიუმია სამედიცინო და სტერილური პროდუქტების მწარმოებლებისათვის. მულტივაკი ორივეს გარანტიას იძლევა, თავისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ღრმა ცოდნის დამსახურებით.

პრესა

ახალი ამბები. ფაქტები. გარემოება.

რა არის ყველაზე საინტერესო მიმდინარე მოვლენები გადამუშავებისა და შეფუთვის სამყაროში? მოვლენები, ტენდენციები და გამოწვევები – ყველა ეს ინფორმაცია თქვენთვის არის თავმოყრილი. იყავით ინფორმირებული!

ღონისძიებები

ძირითადი თარიღები - ეროვნული და საერთაშორისო

გეგმავთ ვიზიტებს მომავალი ინდუსტრიის სავაჭრო ბაზრობებში? აქ ნახავთ, როდის და სად ჩატარდება ყველა ეს მოვლენა.

ჩვენი დაპირება

MULTIVAC PEAQ დაპირება

ერთად მივაღწიოთ მიზნებს! მაქსიმალურად გაზარდეთ თქვენი პროდუქტიულობა და მინიმუმამდე დაიყვანეთ თქვენი ხარჯები - ჩვენი PEAQ დაპირებით. PEAQ ნიშნავს პროდუქტიულობას, ეფექტურობას, ხელმისაწვდომობას და ხარისხს. შეიტყვეთ რა არის მასში თქვენთვის.თხოვნების მიღწევაში - საიმედოდ და მდგრადად. დაგვიკავშირდით!