Linjelösningar för medicinska produkter

Förpackning av medicinska och sterila produkter ställer mycket höga krav på förpackningsmaskinen när det gäller säkerhet och kvalitet. MULTIVAC erbjuder en omfattande linjekompetens med olika förpackningstekniker som kan integreras individuellt i helhetslösningar.Maximal produkt- och processäkerhet över hela linjen

Kraven på förpackning av medicinska produkter som katetrar, engångsprodukter, laboratorieutrustning, suturer, implantat, kombinationsförpackningar, material till operationssalar och diagnostik är otroligt höga. Varje störning kan få allvarliga konsekvenser i form av hälsorisker. Absolut processäkerhet är en förutsättning. MULTIVACs breda linjekompetens möjliggör detta tack vare sömlösa linjekomponenter. Våra lösningar ger optimal användnings- och processäkerhet samt maximal effektivitet. Vi täcker hela värdekedjan, inklusive upp- och nerströms anläggning. Vid behov integrerar vi tredjepartsprodukter från beprövade tillverkare som uppfyller samma höga kvalitetskrav som MULTIVAC. Våra maskiner är konstruerade för bakterie- och partikelfri förpackning i renrumsmiljö och uppfyller alla gällande förordningar (EU, EMA, FDA, DIN, ISO).MULTIVAC linjelösningar för kombinationsförpackningar

Linjelösning avseende tillbehör för ögonkirurgi

I en helautomatisk, sömlöst integrerad förpackningslösning kombineras diverse krävande medicinska produkter i en förpackningsförpackning på ett flexibelt sätt – en förpackning som uppfyller de högsta kvalitetskraven.

Linjelösning för endoskopventiler

En helautomatisk, sömlöst integrerad förpackningslösning för en flexibel kombination av olika krävande medicinska produkter i samma förpackning.

MULTIVAC linjelösningar för diagnosprodukter

Linjelösningar för provtagning med svabbar

Linjelösningar för svabbar avsedda för provtagning. Förpackningskvaliteten i högeffektiva förpackningslösningen för GMP-kompatibla svabbförpackningar uppfyller de högsta kraven.

MULTIVAC-linjelösningar för injektions- och infusionstillbehör

Linjelösning, infusionstillbehör

En lösning för infusionstillbehör - helautomatiserad och sömlöst integrerad, från inmatning av kartonger till djupdragna förpackningstråg, till tryckning och inspektion av förpackningar, till separering och utsortering av förpackningar.

Linjelösning för kanyler

En linjelösning för kanyler – hög kapacitet och maximal processäkerhet tack vare det perfekta samspelet mellan anpassade inmatningssystem, matningsrobotar och en högeffektiv förpackningsmaskin.

Linjelösning för engångssprutor

En linjelösning för engångssprutor - helintegrerade och helautomatiskt högeffektiva förpackningslinjer packar stora kvantiteter utan att någonsin ge avkall på produktens förpackningskvalitet.

MULTIVAC linjelösningar för kirurgiska instrument och tillbehör

Linjelösning för ögonkirurgitillbehör

En linjelösning avsedd för ögonkirurgins tillbehör – den helautomatiska, sömlöst integrerade förpackningslösningen möjliggör en flexibel kombination av olika krävande medicinska produkter i en och samma förpackning – som uppfyller de högsta kraven på förpackningskvalitet.

Linjelösning för kirurgiska suturmaterial

En komplett lösning för kirurgiska suturmaterial - helt automatiserad och sömlöst integrerad, från inmatning av kartonger till djupdragna förpackningstråg, till förpackningsmärkning och -inspektion, till separering och utmatning av produkter. 

MULTIVAC linjelösningar för laboratorieutrustning

Linjelösning sprutfilter

En linjelösning för sprutfilter - hög kapacitet och maximal processäkerhet tack vare det felfria samspelet mellan perfekt anpassad inmatning av produkter, matningsrobot, djupdragare, förpackningsidentifiering, inspektion och kartongförpackning.

Linjelösning för engångssprutor

Linjelösning för engångssprutor - helintegrerade helautomatiskt högeffektiva förpackningslinjer för förpackning av stora kvantiteter utan att kompromissa med produkterna och förpackningskvaliteten.

MULTIVAC linjelösningar för engångsprodukter

Linjelösning för engångssprutor

En linjelösning för engångssprutor - helintegrerade helautomatiska och högeffektiva förpackningslinjer för förpackning av stora kvantiteter utan att kompromissa med produkterna och förpackningskvaliteten.

Linjelösning för kanyler

En linjelösning för kanyler – hög kapacitet och maximal processäkerhet tack vare ett perfekt samspel mellan anpassade inmatningssystem, matningsrobotar och en högeffektiv förpackningsmaskin.


Kundanpassad rådgivning och perfekt implementering av din linjelösning

Kraven som ställs på förpackningslinjer avsedda för medicinska produkter och sterila varor är otroligt höga. Därför är tidig rådgivning och väl anpassad utveckling av din linjelösning avgörande. MULTIVAC är din erfarna partner med stort processkunnande och omfattande kompetens gällande maskindesign, programvara och automatiserade linjelösningar. Vi fokuserar alltid på dina strategiska mål, säkerhetskrav och specifika processer. Vi konfigurerar och tillverkar varje linjelösning enskilt och på begäran som en nyckelfärdig lösning.Dina förmåner med MULTIVAC

Innovativa linjelösningar för medicinska produkter

Absolut säkerhet för dina medicinska produkter - både avseende process och kvaliteten i använda komponenter. Tack vare vår skräddarsydda rådgivning, mångåriga erfarenhet och vår högklvalitativa och hållbara maskinportfölj garanterar vi tillförlitlighet. Vi har även ett tätt samarbete med de bästa tredjepartsleverantörerna.

  • Kvalitet: Under hela förpackningsprocessen samt vid identifiering och inspektion
  • Ekonomisk drift: Minska felfrekvensen och öka säkerheten i förpackningsprocessen
  • Fullständig integrering och synkronisering av alla linjekomponenter, från produktinmatning till primär- och sekundärförpackningar samt produktseparering och produktutmatning
  • Anpassning: Det lämpliga valet av maskiner och material för att uppfylla dina specifika produktkrav och steriliseringsmetod
  • Processäkerhet: Heltäckande spårbarhet till förpackningsnivå, transparent, central övervakning och styrning av hela linjen.


Har du några frågor?

Krävande uppgifter kräver utmärkta lösningar

Absolut process- och förpackningskvalitetstillförlitlighet är ett viktigt krav för tillverkare av medicinska och sterila produkter. MULTIVAC med mångårig erfarenhet och beprövad processkunskap garanterar båda dessa.

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!