Intelligenta linjer för maximal produktivitet

Linjekompetensen återspeglar vår passion för skräddarsydda lösningar. På MULTIVAC formar vi morgondagens förpackningsvärld tillsammans med våra kunder. Du får många fördelar i ett samarbete med MULTIVAC!Framgångsinriktade innovativa lösningar

MULTIVAC tar som totalentreprenör ansvar för helhetslösningar avseende livsmedel, läkemedel, medicinska produkter samt konsument- och industrimaterial.

Vi har ett gediget beprövat processkunnande, flera årtiondens erfarenhet och omfattande kompetens gällande konstruktion, automatisering och mjukvara. Det är på denna solida grund som våra tvärvetenskapliga team tar fram innovativa lösningar för våra kunders framgång - både idag och imorgon.

Vi erbjuder helhetslösningar för alla dina produktionsspecifika utmaningar. Våra linjer är individuellt konfigurerade - från bearbetning och förpackning till End-of-Line-processer. För processer som är placerade efter själva förpackningsprocessen, samarbetar vi med strategiska partners som, liksom vi, är ledande inom respektive bransch. Detta säkerställer att allt blir perfekt anpassat och garanterar utmärkta resultat. Vi inkluderar gärna befintliga produkter från andra tillverkare i ditt koncept. Högklassiga linjelösningar som är anpassade efter dina krav och produktionsmål - inte tvärtom.
Dina förmåner med MULTIVAC

Flexibel och framtidssäker

MULTIVAC utvecklar den mest effektiva linjelösningen för din produkt med avancerad bearbetning och förpackning. 

Effektivitet i hela processen

 • Synkronisering av alla linjekomponenter

 • Enkel styrning av alla systemkomponenter via ett enda, enhetligt användargränssnitt

 • Större flexibilitet och maximal drifttid tack vare enkla produktbyten

 • Ständig god service och enkel rengöring för minimala stilleståndstider

Högsta processäkerhet

 • Heltäckande spårbarhet av förpackningar

 • Spara receptdata på linjenivå

 • Enhetlig processkvalifikation

 • Linjeövergripande styrning med MULTIVAC Line Control (MLC)

 • Med MULTIVAC Smart Services kan du övervaka och styra hela anläggningen via ett enhetligt användargränssnitt för maximal produktivitet

Kompetens baserad på gedigen erfarenhet och beprövade lösningar

 • Innovativ linjedesign för livsmedelssektorn, läkemedelsindustrin, läkemedelsindustrin, industriprodukter och konsumtionsvaror

 • Automatisering minskar antalet fel och ökar effektiviteten i process- och förpackningslösningen

 • Vi stöder dig genom lösningens hela livscykel och samarbetar enbart med toppleverantörerFler ämnen


Erfarenhet ger verkligt mervärde

Vår linjekompetens omfattar mycket mer än bara effektiva process- och förpackningsmaskiner. Den innefattar även utformningen av dina strategiska mål, dina krav och processer - tillsammans med dig. Vi utvecklar ett integrerat och högautomatiskt process- och förpackningskoncept för just dina produkter och tillämpningar.  Med vår långa erfarenhet kan du nå ett koncept som samlar alla enskilda processer åt dig i en helhetslösning – med tydligt fokus på maximal produktivitet.KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!