Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

Allt. Enkelt. Från en och samma leverantör?

Vill du samarbeta med en partner som har stor erfarenhet och kunskap? I över 60 år har MULTIVAC erbjudit innovativ bearbetnings- och förpackningsteknik för konsument- och livsmedelsindustrin, den farmaceutiska, den medicinska och den industriella industrin.

Allt din produkt behöver

Din produkt passerar många processteg innan den frestar kunden i sin förpackning vid Point of Sale. MULTIVACs utbud uppfyller alla krav på förpackningsdesign, kapacitet och resurseffektivitet. Olika typer av förpackningsteknik, automatiseringslösningar och märkningssystem ger fantastiska resultat - delvis tack vare vårt kvalitetskontrollsystem. Vårt sortiment kompletteras med lösningar för portionering- och degbearbetning - processer som är placerade i linjen framför själva förpackningsprocessen.

Vilka produkter vill du förpacka eller hantera?

Industri

Livsmedel

Konsumenter kräver kvalitet. Ju bättre förpackning desto mer hållbart skyddas dina lockande produkter.

Dina livsmedel förtjänar att bli väl förpackade. Ett expertteam från MULTIVAC hjälper dig i alla dina förpackningsprojekt - från det första rådgivande samtalet till efterservice.
Industri

Medicinteknisk industri

Från engångsprodukter till implantat – förpackningslösningar för medicinska produkter och utrustning gör aldrig avkall på patientsäkerheten.

Industri

Läkemedel

Vi är medvetna om de specifika utmaningar som förpackning av farmaceutiska produkter innebär. Därför erbjuder vi på fördjupad rådgivning och utveckling av skräddarsydda förpackningslösningar.

Industri

Industrimaterial och konsumtionsvaror

Smådelar, kemiska produkter eller lösa föremål: varje produkt behöver en egen förpackning för att kunna garanteras lämpligt skydd - inte bara mot yttre påverkan utan även mot stöld och förfalskning.


MULTIVAC Service

Komplett förpackningsrådgivning

Våra erfarna förpackningstekniker, experter på förpackningsmaterial och livsmedelsteknik utvecklar skräddarsydda förpackningslösningar som är perfekt anpassade till dina specifika krav. Tillförlitligt. Innovativt. Med hållbarhetsfokus.


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!