MULTIVAC Line Control

MULTIVAC Line Control (MLC) möjliggör central drift av hela MULTIVAC-linjen.


MULTIVAC Line Control

Effektiv och central processstyrning

MULTIVAC Line Control (MLC) är en innovativ lösning som möjliggör effektiv och central styrning av MULTIVAC process- och förpackningslinjer. Detta innefattar linjestart, stopp, tomkörning och produktbyte. Standardisering av arbetssätt som ofta upprepas och återkommer, gör att MLC säkerställer trygga och reproducerbara processer och minimerar risken för operativa fel. Dessutom utgör det grundvalen för enkel anslutning av en förpackningslinje till ERP-, MES-, MRP- eller PPS-system via OPC UA.

Högsta tillgänglighet

Maskinoperatören har bättre överblick och får enkla, snabba och felfria arbetsfunktioner. Detta ger väsentligt högre tillgänglighet för hela linjen samt större effekt. Behandlingen av all relevant processdata gör att MULTIVAC Line Control blir en utmärkt grundval för digitala tillvalstjänster.Fördelar MULTIVAC Line Control

  • Linjeövergripande styrning och manövrering från valfri kontrollterminal

  • Centralstyrning, start, stopp och tomkörning av maskinen och centralt styrda produktbyten genom en enda kontrollterminal

  • Enkel anslutning av förpackningslinjen till ERP-, MES-, MRP- eller PPS-system via OPC UA
  • Kontrollterminalen kan anpassas till en annan genom HMI-omkopplingen
  • Linjeövergripande artikelsäkerhet

 Igångkörning av linje - funktioner

Då huvudbrytaren på alla linjeelement har brutits kan en linjeartikel väljas centralt för hela linjen på en valfri kontrollterminal. Varje linjeelement får automatiskt ett passande artikelförslag som operatören bekräftar efter att nödvändiga inställningsprocesser har genomförts manuellt.

MULTIVAC Line Control gör igångkörningen av linjer betydligt mer effektivt och säkert. Operatörerna behöver betydligt mindre tid och kortare körsträckor när recepten ska laddas på varje maskin. Den linjeövergripande recepthanteringen säkerställer automatiskt att korrekta recept används.

Start och stopp av linjen 

Med MLC kan hela linjen startas och stannas centralt på valfri kontrollterminal. Vid stopp övergår varje linjemodul automatiskt till statusen "stopped". 

MULTIVAC Line Control gör att start och stopp av linjer blir en strukturerad process och därför mycket snabbare och enklare. Förutom att maskinoperatören sparar tid ökar även linjens tillgänglighet.

Översikt över linjestatus

Med hjälp av linjestatusöversikten i MULTIVAC Line Control identifierar man snabbt och tillförlitligt orsakerna till oplanerade avbrott, som kan uppstå på grund av exempelvis materialbrist. Med hjälp av linjestatus kan man dessutom effektivt lokalisera potentiella felorsaker, t.ex. aktivering av säkerhetskretsar eller sensorer.

MLC gör det dessutom mycket enklare att snabbt åtgärda typiska produktionsstörningar. Förutom att maskinoperatören sparar tid optimeras linjens tillgänglighet och produktionsmålen uppnås lättare.

Linjeövergripande produktbyten

Önskad linjeartikel kan väljas centralt via MLC på valfri kontrollterminal. Varje element i linjen innehåller automatiskt passande artikelförslag, som operatören bekräftar efter att nödvändiga inställningsprocedurer har genomförts manuellt.

Checklistor visas i styrningen för manuella inställningsarbeten. Operatören utför och bekräftas på kontrollterminalen.

MULTIVAC Line Control gör att maskinoperatören får betydligt snabbare och säkrare produktbyten. Samtidigt säkerställs det att artikelkonverteringen genomförs korrekt på varje maskin.

Dessutom säkerställs artikelhanteringen automatiskt så att korrekt produktdata används för hela linjen. Här ingår i normalfallet korrekt trycklayout och tryckdata, som är en möjlig felkälla och som kan vara viktig. Detta kan annars leda till tidsförluster och omarbeten eller till produktreturer.

Tomkörning av linjen

Med hjälp av MULTIVAC Line Control kan en linje när som helst tomköras kontrollerat på valfri kontrollterminal. Produkterna och förpackningarna som fortfarande befinner sig i linjen transporteras kontrollerat ut ur linjen. De går sedan igenom återstående processteg. Därefter övergår linjemodulerna automatiskt till statusen "complete" och linjen är redo för produkt- eller receptbyte alternativt skift.

MULTIVAC Line Control gör att tomkörningen av linjen blir en reglerad process och därmed mycket enkel och tillförlitlig. Förutom att maskinoperatören sparar tid  bidrar den här funktionen hos MLC till effektiv förberedelse av produktbyten. 

KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!


PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!