Rätt teknik för tryck på dina produkter

Exakt, snabb och ekonomisk print. Man kan uppnå detta med olika trycktekniker från MULTIVAC. Korta omställningstider, stor designfrihet, tillförlitlig användning och full integration är centrala egenskaper för flexibilitet och processäkerhet.


Minimala omställningstider för snabba produktbyten

Flexibilitet och hastighet är helt avgörande för att öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten. Vad gör din maskin ekonomisk? Fullständig integration i befintliga MULTIVAC etiketteringssystem och i direktprintrar för film samt central styrning från ett och samma HMI! Den automatiska inläsningen av trycklayouter via receptet säkerställer att tryckdatan används korrekt och säkerställer dessutom att önskat  tryckresultatet uppnås. Vi står till förfogande under hela linjens livslängd och står vid din sida med råd och hjälper till att få dina produkters tryck att märkas vid Point of Sale.

MULTIVAC termotransferprinter (TTO)

 • Enkel användning via grafiskt användargränssnitt
 • Hygienisk konstruktion
 • Snabbbandsbyte 
 • Automatisk inläsning av utskriftslayouter
 • Minimala stilleståndstider
 • Lång färgbandslängd
 • Låga driftskostnader

MULTIVAC TTO-printrarna är kompatibla med MULTIVAC märkningssystem från och med HMI 2/3 och lämpar sig för tryckning av etiketter, filmer och tråg.

Kapaciteten hos MULTIVAC TTO-termotransferprintrarna

Termotransfertryck är en digital printteknik där enskilda delar av ett termohuvud värms upp. På så sätt smälter pigmentet på termotransferfilmen, som är belagd med syntetiskt harts/vax, och överförs till etiketten eller förpackningsfilmen.
Termotransferprintrarna uppnår en upplösning på upp till 300 dpi, och förutom texter och variabla data kan de även trycka streckkoder, logotyper och grafik av högsta kvalitet.

MULTIVAC TTO-skrivare har följande fördelar:

Enkel användning och rengöring

 • Enkel användning med det grafiska användargränssnittet

 • Hygienisk konstruktion

 • Snabbbandsbyte

Ekonomisk drift

 • Automatisk inläsning av utskriftslayouter

 • Minimala stilleståndstider

 • Lång färgbandslängd

 • Låga driftskostnader


MULTIVAC termo-inkjet-printer (TIJ)

 • Litet underhållsbehov och ekonomisk drift
 • Tryckning utan stilleståndstider med två tryckhuvuden
 • Lågt underhållsbehov då det inte behövs något rengöringsintervall
 • Kort torkningstid för bläck
 • Sparar recept och tillhörande tryckdata på ett säkert sätt
 • Lösningsmedels- och vattenbaserade MULTIVAC-bläck från en och samma leverantör för perfekta tryckresultat

MULTIVAC termo-inkjet-printer (TIJ)

MULTIVACs termo-inkjet-skrivare lämpar sig för tryckning av film på djupdragare  och traysealers samt för tryckning av etiketter i etiketteringssystem. De styrs enkelt och flexibelt via kontrollterminalen på MULTIVACs förpackningsmaskiner. För en tryckhöjd på max. 50,8 mm kan upp till fyra tryckhuvuden per regulator placeras sida vid sida.

MULTIVAC tryckteknik

Termo-inkjet printern MULTIVAC TIJ har många fördelar:

Litet underhållsbehov och ekonomisk drift

 • Tryckning utan stilleståndstider med 2 tryckhuvuden (ZDT)

 • Lågt underhållsbehov eftersom det inte behövs någon rengöringsintervall

 • Automatisk parkeringsläge förhindrar att tryckpatronerna torkar ut

 • Kort torkningstid för bläck

 • Skyddskåpa IP65 för printer och tryckpatron

Användningssäkerhet och effektivitet

 • Enkel integrering i HMI 2/3 för maximal effektivitet
  Användningssäkerhet och effektivitet

 • Ladda utskriftslayouter automatiskt med recept så att eventuella inmatningsfel undviks

 • Säker användning av rätt printerpatroner, eftersom datan är sparad i receptet

 • Pixelreducering/trimning för QR- och Data Matrix-koder

MULTIVAC stämpelskrivare (STP)

 • Lågkostnadslösning för märkning
 • Enkel användning
 • Snabba byten av färgpatroner
 • Snabba byten av typer och klichéer
 • Lämpligt förbrukningsmaterial, allt från en och samma leverantör

MULTIVAC stämpelskrivare (STP)

MULTIVACs stämpelskrivare kan även användas på direktprintrar för film. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning för enklare layouter, som t.ex. sista giltighetsdatum, batchnummer eller logotyper. För användning av flera rader på djupdragare är direktprintrarna för film utrustade med en eller två förlängningsarmar.

Effektegenskaper hos stämpeltrycksystemet MULTIVAC STP 20

Stämpeltryckare är en mekanisk printer som markerar tryckbilden med hjälp av en fördefinierad stämpel. Stämpeln är utrustad med flexibla klichéer och färgas in med en bläckpatron med alkoholbaserat tryckbläck. För att skyddas mot uttorkning måste färgpatronerna hållas täta.

MULTIVAC tryckteknik

Fördelarna med MULTIVACs stämpeltrycksystemet STP 20:

Manövrering och underhåll

 • Enkel användning

 • Snabba färgpatronbyten

 • Snabba byten av typer och klichéer

Ekonomin

 • Lågkostnadslösning för märkning

 • Lämpligt förbrukningsmaterial, allt från en och samma leverantör

MultiVAC printer förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för printer – alla material som används för förpacknings- och märkningsprocessen anpassas perfekt till varandra.

Andra intressanta ämnen


Dina förmåner med MULTIVAC

Förhindra produktreturer för bättre ekonomi

Vi arbetar med olika trycktekniker som exakt överensstämmer med dina krav. På så sätt får du optimala tryckresultat och effektivitet i tryckning av etiketter, filmer och förpackningar. Dra nytta av våra lösningar från en och samma leverantör. Specialapplikationer med kombinerade märkningssystem är kompatibla och kan integreras i sin helhet. Allt passar perfekt ihop och ger enastående resultat. 

 • Integrerat - våra tryckmoduler kan snabbt och enkelt integreras i befintliga etiketterare. Via ett intuitivt användargränssnitt styr dina medarbetare hela tryck- och förpackningsprocessen via det centrala styrsystemet.

 • Flexibilitet - Du har flera möjligheter att använda olika etikettmaterial och -format.

 • Kvalitet - Du får allt från samma källa. Förutom ditt trycksystem förser vi dig med förbrukningsmaterial av högsta kvalitet för varje delfas i etiketteringsprocessen. 

 • Effektivitet - utmärkta tryckresultat på etiketter, filmer och förpackningar samt exakt positionering efter olika förpackningskonturer ger maximal reproducerbarhet och högre processäkerhet. Automatisk laddning av trycklayouter via receptet minimerar risken för omarbete och returer. 

 • Ekonomisk drift – underhållsfri konstruktion, hygienisk design samt en robust och långlivad konstruktion möjliggör låga driftskostnader. Korta omställningstider ger hög tillgänglighet.


Framgångshistorier

Automated label and print inspection in the food industry
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons.
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons. Mehr erfahren

KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!