Så att allt passar ihop perfekt

MULTIVAC erbjuder ett komplett spektrum av märkningstekniker, förbrukningsmaterial och etiketter - allt från en och samma leverantör. På så sätt säkerställer vi att alla material som används för förpacknings- och märkningsprocessen passar perfekt till varandra.


MULTIVACs etiketter - för dig

Vi etiketterar rätt på alla komponenter som behövs för förpackningsprocessen. Våra etiketter är optimalt anpassade till våra maskintyper för att garantera  maximal processäkerhet för din förpackningslinje. Därutöver ger våra erfarna MULTIVAC-specialister individuell rådgivning. Detta gör att vi kan förstå dina specifika krav och genomföra dem åt dig — resultatet blir en högeffektiv och ekonomisk maskin samt attraktiv produktpresentation.

MULTIVACs etiketter har många fördelar

Maximal flexibilitet

 • Stort sortiment av etikettmaterial, -former och lim
 • Flexibel implementering av kundspecifika krav

Individuell övervakning

 • Utvecklingsstöd avseende hållbara förpackningslösningar, t.ex. återvinningsbara förpackningar 

 • Omfattande rådgivning från erfarna specialister

 • Kompletterande tjänster, t.ex. provproduktion av etikettlösningar anpassade till våra kunders produkterFull wrap-etiketter för L 310 FW

Tack vare sin storlek och form erbjuder full wrap-etiketter en stor kommunikations- och informationsyta samtidigt som produkten lämnas synlig. Du har stora möjligheter till differentiering av produkterna vid POS.

Tydlig differentiering

Full wrap-etiketter

För tillverkning av självhäftande etiketter lämpar sig nästan alla former och material. Det speciella med full wrap-etiketter är att de erbjuder stor yta för produktinformation samtidigt som produkterna är väl synliga. På så sätt har du många möjligheter att synliggöra din produkt vid POS. Vi samarbetar med ett stort antal utvalda leverantörer av självhäftande etiketter –  vilket ger en positiv effekt på det ekonomiska värdet av full wrap-etikettering.

 • Hög flexibilitet och effektivitet: Lösningarna för Full wrap-etikettler anpassas flexibelt till olika förpackningsmaterial. Därigenom uppnås alltid ett optimalt resultat vid etikettering. Ett stort urval av material och lim möjliggör t.ex. förpackningslösningar av ett enda material men även lösningar där papper och plast separeras i återvinningsprocessen.

 • Större differentiering vid Point of Sale: Tack vare sin storlek och form erbjuder full wrap-etiketter stor yta för kommunikation och information samtidigt som innehållet är synligt. Transparenta etiketter används för att produkten ska presenteras så väl som möjligt i förpackningen!

 • Mer konsumentvänliga: Full wrap-etiketter kan utformas med ytterligare funktioner som ökar användarvänligheten. Limfria ytor och perforeringar gör det t.ex. enkelt att ta bort etiketten och öppna förpackningen. Full wrap-etiketter skyddar dessutom produktförpackningen. Kunden kan genast se om en förpackning har manipulerats eller öppnats.

Svetsetikettering med L 350

Svetsning av etiketter för svetsade pappersprodukter, t.ex. bipacksedlar. Förutom MULTIVAC L 350 transportbandsetiketterare omfattar vårt utbud även svetsetiketter med maximal processäkerhet i perfekt samklang med maskinen.

Förslutning av vikta pappersprodukter på ett säkert sätt

Svetsetikettering

Svetsade etiketter för pappersprodukter, t.ex. bipacksedlar. Förutom MULTIVAC L 350 transportbandsetiketterare omfattar vårt utbud även svetsetiketter med maximal processäkerhet och i perfekt samklang med maskinen. Vi säkerställer optimal placering av smala etikettband även i höga hastigheter.

 • Säker förslutning av de öppna kanterna på vikta pappersprodukter, t.ex. bipacksedlar.

 • I kombination med transportbandetiketteraren L 350 kan du etikettera upp till 12 000 produkter per timme.

 • Ökad processäkerhet och produktivitet, eftersom de smala etikettbanden appliceras exakt och är extremt rivtåliga.

Kundspecifika etiketter

Vid behov ger vi gärna råd om etikettbehov och krav på etiketter. Våra specialister med mångårig erfarenhet hjälper till vid behov av specifika etiketter eller nya hållbara förpackningslösningar.

Individuellt och hållbart

Kundspecifika etiketter

Har du specifika krav på dina etiketter? Vill du ha nya hållbara förpackningsförslag? Vårt MULTIVAC expertteam har många års erfarenhet och ger gärna råd och inspiration till innovativa lösningar. Vi arbetar med ett omfattande nätverk av utvalda partners och leverantörer som ger positiv inverkan på tillgänglighet och ekonomiska lösningar.

 • Rådgivning från våra specialister

 • Nätverk av samarbetspartners och leverantörer

 • Ökad tillgänglighet och effektivitetKONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!