Sie sehen derzeit Inhalte für:

Sweden / SV

Standort ändern

Aktueller Standort

Digitalt optimerade förpackningsprocesser

Digitala lösningar från MULTIVAC tillhandahåller realtidsdata, exakt styrning och optimering för din produktion. Basen för framtidsinriktade utrustnings- och linjelösningar utgör också effektiva stödverktyg. Med MULTIVACs digitala produkter och tjänster kan våra kunder med innovativa övervakningslösningar styra och optimera bearbetnings- och förpackningsprocesserna.MULTIVAC Digital Solutions

Använd maskindata på ett lönsamt sätt

Digitalisering, Internet of Things (IoT), Industri 4.0 eller Smart Factory. Moderna tekniker gör att företag får tillgång till en enorm mängd data i sina process- och förpackningsprocesser. Den som vill dra nytta av digitaliseringen "Big Data" kan utvinna sin data, analysera den effektivt och bearbeta den vidare.

Partner för digitaliseringen

SEDAN 2015 har MULTIVAC gjort snabba framsteg inom digitalisering. Fokus kommer att ligga på Smart Packaging. Idag har vi även ett brett utbud av digitala verktyg som hjälper dig i den successiva digitaliseringsprocessen av dina processer.

Vi har utvecklat myMULTIVAC-kundportal, MULTIVAC Smart Services och MULTIVAC Line Control åt dig. MultiVAC kan enkelt komma in i industri 4.0-eran och dessutom tillhandahålla ett ständigt växande spektrum av intelligenta tillämpningar. 

Smart Services

Med Smart Services från MULTIVAC skapar du plug &play transparens, ser potential och kan ständigt förbättra din produktion.

Linjestyrning

MULTIVAC Line Control (MLC) möjliggör central styrning av hela MULTIVAC-linjen. Dessutom möjliggörs enkel anslutning till ERP-, MES-, MRP- och PPS-system för sömlösa produktionsprocesser.

kundportal myMULTIVAC

Med myMULTIVAC kan du hantera dina maskiner, beställa reservdelar och förbrukningsmaterial, visa status för dina beställningar och få information om MULTIVACs tjänster och utbildningar.


Andra intressanta ämnen


Fördelarna med MULTIVAC Digital Solutions

Framtidssäkra lösningar för digital övervakning, styrning och optimering

Använd MULTIVAC för digitaliseringen av dina process- och förpackningsprocesser. Du ökar tillgängligheten hos dina maskiner och identifierar dolda produktionskostnader. Det är också enkelt att utvärdera prestanda, tillgänglighet och kvalitet. Du har glädje av centralt styrda, tillförlitliga och reproducerbara processer. Stärk din ställning på marknaden – både idag och i framtiden.

  • Linjeövergripande styrning och manövrering

  • Enkel anslutning till ditt systemlandskap via OPC UA

  • Automatiskt skapade analysrapporter

  • Enkel och säker återställning av maskinens inställningar och föremål

  • Direkt åtkomst till vår tekniska service vid behov


Aktivera Production 4.0 med Smart Services

Med Smart Services från MULTIVAC kan du skapa transparens, identifiera potential, genomföra förbättringar och vidta förebyggande åtgärder.
KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!