Vi uppfyller höga krav och alla behov

Med MULTIVAC djupdragare för medicinska sterila produkter och läkemedel


Djupdragare för medicinska och farmaceutiska produkter

Medicinska sterila produkter eller läkemedel ställer mycket höga krav på förpackningen. MULTIVACs djupdragna förpackningar uppfyller GMP-kraven och garanterar tillförlitliga lösningar för effektiv, reproducerbar förpackning. med högsta processäkerhet. Välj din kapacitetsklass och skräddarsydda lösning med säkerställd kompatabilitet.

 • Uppfyller särskilda krav för medicinska sterila produkter och läkemedel

 • MULTIVACs djupdragare uppfyller kraven i GMP

 • Kundspecifik maskindesign

FÖRDELAR MED MULTIVAC

Djupdragna förpackningar för känsliga och komplexa produkter

Individuell rådgivning för att säkerställa att din djupdragare är exakt anpassad efter dina behov. Är du på jakt efter specifika öppningshjälpmedel eller Tyvek-plåster? Vi utformar din maskin för optimal prestanda. 

 • Hygien - Den GMP-kompatibla maskindesignen gör att du kan tillverka medicinska sterila produkter och läkemedel på ett säkert och renrumskompatibelt sätt. 

 • Flexibilitet - linjeavståndet möjliggör snabba och säkra partibyten. Våra maskiner kan valideras och kalibreras individuellt. 

 • Hållbarhet - effektiv användning av energi och förpackningsmaterial bidrar till hållbara lösningar. 

 • Ekonomisk drift – låga driftskostnader, högsta produktionseffektivitet, utmärkt förpackningskvalitet, processäkerhet, maximal användningssäkerhet och ergonomi.UTRUSTNINGSALTERNATIV

Djupdragare för medicinska och farmaceutiska produkter

 • GMP-kompatibel renrumsdesign

 • Individuell användarhantering inkl. FDA CRF 21 Part 11

 • 2-faktorsautentisering, inklusive registrering med RFID

 • Märknings- och inspektionssystem

 • Separeringssystem och hanteringsmoduler

 • Olika kompletteringsalternativ för att öka produktiviteten och maskintillgängligheten

 • Fullständig integrering i linjen, inklusive MULTIVAC Line Control

 • Monterat skräddarsydd utrustning utgående från produkt, förpackning och produktionsvolym

 • Användningsspecifika maskinlayouter, t.ex. Tyvek-plåster eller öppningshjälp)
Användning av djupdragare för medicinska och farmaceutiska produkter

Vakuumförpackningar för högre säkerhet

Vakuumförpackningar – för livsmedel, medicinprodukter samt industrimaterial och konsumtionsartiklar. Förläng hållbarheten för dina produkter.

Förpackningar utan atmosfärsbyte

Förpackningar utan atmosfärsbyte – effektiva och säkra för livsmedel, konsumtions- och industriprodukter samt för medicintekniska produkter och läkemedel.


Tillägg från MULTIVAC:s omfattande produktportfölj

Djupdragare för medicinska och farmaceutiska produkter


Fler ämnenKONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!