MULTIVAC PaperBoard

Förpacka livsmedel medåtervinningsbart förpackningsmaterial baserat på pappersfibrer. Kartongtråg, papp eller formbart papper för skin- eller MAP-förpackningar – det spelar ingen roll, med våra djupdragare och trågförslutare uppfyller vi alltid era krav och behov.


Fördelarna med MULTIVAC PaperBoard

Pappersbäraren eller hela papperskompositen kan återvinnas helt och hållet. Observera de olika bestämmelserna i de olika länderna.

Enkel återvinning

Hela det pappersbaserade bärmaterialet eller kompositmaterialet kan återvinnas. Observera gällande nationella och lokala bestämmelser.

Skräddarsydda barriäregenskaper

Genom användning av funktionsskikt kan pappersbaserade förpackningar tillverkas som uppfyller alla krav på förseglings- och barriäregenskaper.

Hög attraktivitet vid Point of Sale

Stora variationsmöjligheter i tryck och design bidrar till att förpackningarna märks vid POS.


KARTONGTRÅG

För tillverkning av de här förpackningarna kan uppställda kartongtråg användas både på djupdragningsmaskiner och trågförslutare.

För bearbetning på Djupdragare

Förpackningstyper:

✔ MAP
✔ Skin

Förpackningsmaterial:

I djupdragaren förses kartongtrågen med en plastbeläggning på insidan. Den kan lätt tas ut ur tråget efter användning.

Partnerskap:

Den här produkten utvecklas tillsammans med Van Genechten Packaging och DS Smith.

Logo_DSS

För bearbetning på Trågtätare

Förpackningstyper:

✔ MAP
✔ Skin

Förpackningsmaterial:

Trågen består av kartongkomposit som enkelt kan källsorteras efter användning.

Partnerskap:

Den här produkten utvecklas tillsammans med VIRGIN BIO PACK S A S och DS Smith.

Logo_DSS

TILLSKUREN KARTONG

För tillverkning av platta kartongförpackningar kan både rullmaterial och tillskuren kartong användas
på djupdragare och trågförslutare.

För bearbetning på Djupdragare

Förpackningstyp:

✔ MAP
✔ Skin

Förpackningsmaterial:

Kartongkomposit kan bearbetas från rulle, vilket ger stora effektivitetsfördelar. Materialet kan enkelt källsorteras efter användning.

Partnerskap:

Den här produkten utvecklas tillsammans med Leipa Georg Leinfelder GmbH , Papierfabrik August Koehler SE och DS Smith.

Logo_DSS
Logo_DSS

För bearbetning på Trågtätare

Förpackningstyp:

✔ MAP
✔ Skin

Förpackningsmaterial: 

Belagd kartong kan enkelt källsorteras efter användning.

Partnerskap: 

Den här produkten utvecklas tillsammans med VIRGIN BIO PACK S A S och DS Smith.

FORMBART PAPPER

För tillverkning av dessa förpackningar kan formbart papper från rulle användas för djupdragna förpackningar.

För bearbetning på djupdragare

Förpackningstyper:

✔ MAP
✔ Skin

Förpackningsmaterial:

Formbart papperskomposit kan enkelt källsorteras efter användning. Det finns med olika gramvikt och kan förses med olika funktionsskikt.

Dragdjup/kavitet

upp till 20 mm

Partnerskap:

Den här produkten utvecklas tillsammans med Leipa Georg Leinfelder GmbH och DS Smith.

Logo_DSSBeprövad MULTIVAC-kompetens

  •  Över 50 års erfarenhet inom förpackningsbranschen och fler än 100 patent
  • Kundanpassade förpackningstester i applikationscenter över hela världen
  • Förpackningsmaterial och förpackningsmaskiner från samma tillverkare
  • Stor kompetens gällande automatiseringslösningar för tillverkningslinjer

KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!