Bandmatning

För optimal produktivitet måste automatisk och manuell inmatning av produkter och förpackningar fungera smidigt. Processen kostar operatörerna viktig tid och innebär risk för kontaminering av produkterna eller förpackningarna. Med MULTIVAC bandmatare kan detta undvikas. Effektivisera dina processer och öka tillförlitlighetheten med koncentrerad och minimal personalanvändning.MULTIVAC bandmatarsystem

MULTIVAC-portföljen erbjuder den bästa lösningen för anslutning mellan slicers och förpackningssystem. På så sätt kan vi möta individuella kundspecifika krav med olika varianter av effektiva bandmatare.

Oavsett om du söker efter högsta kapacitet och maximal produktivitet med en automatisk bandmatare eller om du bara vill förenkla arbetet med en manuell bandmatare, så utmärker sig våra framtidssäkra helhetslösningar med högsta effektivitet, enkel användning och maximal hygien.

MULTIVAC laddsystem sparar mycket tid för din produktionsprocess och kan flexibelt integreras i dina befintliga MULTIVAC-anläggningar.

Automatisk bandmatare

· Hög kapacitet
· Hög personaleffektivitet
· Tillverkning av alla vanliga portionsformer
· Variabelt antal spår
· Flexibel linjedesign

Automatisk bandmatare för högre kapacitet

Automatiserad inmatning av förpackningar ger kunderna skräddarsydda lösningar för tidsbesparing, effektivitet och arbetskraftsbesparing. Bandmataren transporterar produkter med exakt vikt från slicern till förpackningen och begränsar risken för kontaminering och produktabortfall.

Effektiv och exakt

Den automatiska bandmataren från MULTIVAC tar emot portioner från slicern, justerar, buffrar och laddar dem i förpackningarna med hög kapacitet och stor noggrannhet. Det flexibla, modulära systemet kan kopplas ihop med nya eller befintliga förpackningslösningar så att din produkt helautomatiskt hamnar i rätt position, vilket väsentligt ökar produktiviteten!

Maximal tillgänglighet 

Den automatiska bandmataren har en specialanpassad, hygienisk och platsbesparande konstruktion. Separata bandenheter ger snabb och enkel åtkomst till förpackningsmaskinen, till exempel för filmbyte. För flexibel användning till olika förpackningsmaskiner kan buffert- och justeringsband anpassas snabbt och enkelt.

Ekonomisk drift 

Bandmataren från MULTIVAC är effektiv. Snabba produktbyten, låg energiförbrukning samt effektiv personalanvändning bidrar till låga driftskostnader.

Dina förmåner med MULTIVAC

En tillförlitlig partner för din automatiseringsprocess

Automatiska bandmatare från MULTIVAC har många fördelar.

Flexibel systemlösning

 • Kan integreras i befintliga system
 • Kan integreras som fristående lösning

 Ekonomisk drift

 • Lägre energiförbrukning
 • Effektiv användning av personalresurser
 • Låga driftskostnader
 • Snabba produktbyten 

Enkel användning och rengöring 

 • Hygienisk design™
 • Snabbåtkomst utan verktyg
 • Enkla formatbyten

SB 625

Automatisk inmatning av skivade produkter till en befintlig djupdragare.

SB625 - i horisontell utförande

Manuell bandmatare

Liten investering 
Enkel och flexibel uppskalning när arbetsstyrkan ökar
Avsedd för alla vanliga portionsformer
Variabelt antal spår
Flexibel linjedesign

Manuell bandmatare ger flexibilitet

Manuell inmatning av förpackningar ger hög flexibilitet - både gällande kapacitetsmängder och genom enkel kombination med olika förpackningsmaskiner. Den manuella bandmataren MB 500 transporterar automatiskt portioner med exakt vikt från slicer till förpackningsmaskinens iläggningsområde. Operatörerna plockar dem för hand från bandet och lägger dem i förpackningstrågen.

Effektiv och exakt

MULTIVACs manuella bandmatare transporterar portioner från slicern, justerar, buffrar och laddar dem i förpackningarna med stor kapacitet och noggrannhet. Det modulära systemet kan flexibelt anslutas till befintliga förpackningslösningar. Därigenom ökar produktiviteten utan att öka kraven på personalen.

Tillgänglighet och kostnadseffektivitet

Den manuella bandmataren utmärker sig genom sin hygieniska och platsbesparande konstruktion. Enkel åtkomst till förpackningsmaskinen möjliggör snabba filmbyten. För flexibel användning till olika förpackningsmaskiner kan buffert- och justeringsband anpassas snabbt och enkelt. Snabba produktbyten, låg energiförbrukning samt effektiv personalanvändning bidrar till låga driftskostnader.

 

Dina förmåner med MULTIVAC

Flexibel

MULTIVAC manuella bandmatare har många fördelar.

Flexibel systemlösning

 • Kan integreras i befintliga system
 • Kan integreras som fristående lösning

Ekonomi

 • Lägre energiförbrukning
 • Effektiv användning av personal
 • Låga driftskostnader
 • Snabba produktbyten

Enkel användning och rengöring

 • Hygienisk design™
 • Snabbåtkomst utan verktyg
 • Enkla formatbyten

MB 500

Bandmatare


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!