Röntgeninspektionssystem på djupet

Om konsumenternas förtroende skadas blir det svårt att vinna tillbaka. Felfria produkter stärker lojaliteten hos kunderna och minimerar risken för att tvingas återkalla produkter. Med MULTIVACs röntgeninspektionssystem kan du kontrollera förpackningslinjens kvalitet på ett tillförlitligt sätt.Fullständig kvalitetskontroll med MULTIVAC

Öka tillförlitligheten i förpackningsprocessen. Det kan vara lättare än du tror. Vi ger dig optimal rådgivning och tar alltid ledningen i dina projekt. MULTIVAC sätter standarden för röntgeninspektionssystem som kan integreras på ett flexibelt sätt.

Även vid mycket höga produktflöden detekterar våra lösningar främmande föremål i produkten och förpackningen på ett tillförlitligt sätt. Våra inspektionssystem fungerar optimalt även under krävande förhållanden: Systemet ser t.ex. mycket små främmande föremål eller främmande föremål som  avviker från produktens densitet. Även vid väldigt höga hastigheter och med minimalt underhåll, klarar våra röntgeninspektionssystem detta i ständig drift. På så sätt kan du vara säker på att bara utmärkta produkter i perfekta förpackningar lämnar produktionen.

BASELINE I 100

Med röntgeninspektionssystemet BASELINE I 100 detekteras främmande föremål i primär- och sekundärförpackningar med en produktbredd på upp till 400 mm.

I 110

Röntgeninspektionssystemet MULTIVAC I 110 har olika skanningsbredder och erbjuder snabb inspektionshastighet för detektering av främmande föremål.

I 510

MULTIVAC I 510 kombinerar ett röntgeninspektionssystem med kontrollvåg för både vägning och kontroll av främmande, med litet platsbehov.


Andra intressanta ämnenDina förmåner med MULTIVAC

Konsumentskydd genom tillförlitlig kvalitetskontroll

Undvik föroreningar i dina produkter så att dina konsumenternas säkerhet inte äventyras - och så att förtroendet för ditt varumärke upprätthålls. Reducera produktionsfel till ett minimum. Våra röntgeninspektionssystem arbetar exakt och tillförlitligt och ökar produktsäkerheten för hela din produktion. Vi ger dig individuell rådgivning och hjälper dig hela vägen fram till idrifttagning på plats. 

  • Integration – det modulära systemet anpassas exakt till dina krav. De kan integreras sömlöst i din befintliga produktionslinje och kombineras med andra inspektionsanordningar, som t.ex. kontrollvågar

  • Flexibilitet – ytterligare uppgifter som mätning av fyllhöjd samt form, position och mått kan enkelt konfigureras. Det blir enklare att byta produkter och ökar flexibiliteten 

  • Effektivitet - även i ständig drift uppnår MULTIVACs röntgeninspektionssystem automatiskt maximal kapacitet och uppfyller därmed höga kapacitetskrav. För förpackningsprocessens effektivitet och ekonomiska drift är hastighet avgörande

  • Regler - strikta standarder kräver en effektiv och säker kvalitetskontrollmetod. Förutom kontroll av form, tjocklek och täthet kan felaktiga förpackningar sorteras ut. Våra enheter identifierar de minsta främmande föremålen, även under utmanande produktionsförhållanden

  • Transparens – lagring och utvärdering av all data i din kvalitetskontroll ger dig transparens över samtliga produktionslinjer. Du kan planera och optimera din produktion på ett målinriktat sätt


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!