Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

MULTIVAC företagsgrupp

MULTIVAC är sedan mer än 60 år en ledande tillverkare av förpackningsmaskiner. Vårt huvudkontor i Wolfertschwenden, Tyskland, är hemmabas för dagens globalt arbetande MULTIVAC group.



SEDAN 1961

MULTIVAC

MULTIVAC är lösningsleverantör och teknikpartner. Vi stöder kunder över hela världen med vårt omfattande utbud av produkter och tjänster. Från småskaliga producenter till stora globala företag. Inom så gott som alla verksamhetssektorer. Allt från livsmedel, medicinska och farmaceutiska produkter till konsumtions- och industriartiklar av alla slag.

Det mycket mångsidiga produktutbudet som erbjuds av den globala MULTIVAC-koncernen omfattar olika förpackningstekniker, hantering och automatiseringslösningar, märknings- och inspektionssystem, kvalitetskontrollsystem samt naturligtvis förpackningsmaterial. På ett optimalt sätt kompletteras vårt stora sortiment med behovsbaserade lösningar som uppfyller olika krav och behov avseende process och förpackning – från skivning och portionering till bageriteknik.

INGÅR I MULTIVAC FÖRETAGSGRUPP SEDAN 2019

FRITSCH

FRITSCH: Sedan årtionden står varumärket för banbrytande innovationer för degformning och degbehandling liksom högkvalitativ och effektiv utrustning inom området bageriteknik. Över hela världen tillverkas förstklassiga bagerivaror med FRITSCH-maskiner.

Passionen för deg och teknik är drivkraften för FRITSCH – vilket också återspeglas i vårt motto "Passion for Dough". Från manuella degvalsmaskiner till högeffektiva industriella anläggningar. Företaget, som grundades 1926, erbjuder kunderna en exakt anpassad lösning för alla kapacitetsklasser.

INGÅR I MULTIVAC FÖRETAGSGRUPP SEDAN JANUARI 2017

TVI

TVI har alltid stått för innovationer inom köttbearbetning och portionering. Sedan företaget grundades 2004, har kunder från hela världen portionsskivat med högteknologisk utrustning från TVI. Sortimentet innefattar temperering av råa produkter och överlämning av färdiga portioner till förpackningsmaskinen.

High tech-anläggningarna från TVI är ett perfekt komplement till förpackningsmaskinerna från MULTIVAC. För att uppfylla kraven i Industri 4.0 kan de olika anordningarna anslutas till ett digitalt nätverk - styrt via en central manöverenhet. Detta ger kunderna hög effektivitet och processäkerhet. Alla linjekomponenter kan anpassas perfekt till varandra.


Förhållningsregler för MULTIVAC-företagsgruppen

Namnet MULTIVAC är förknippat med många avgörande standarder vad gäller teknik, effektivitet och tillförlitlighet - både inom och utanför vår bransch. Vår Code of Conduct ger en överblick över MULTIVAC-koncernens interna standarder och krav.

Vårt agerande ligger i linje med dagens rättsliga ramar och en djupt rotad etisk förståelse av grundläggande ansvar. Dessa definierade värden ger tydlig orientering i MULTIVAC:s arbetssätt hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och affärspartners.

Riktlinjerna återspeglar företagets aktuella status och utvecklas ständigt.

Om du får kännedom om eventuella överträdelser, vänligen kontakta oss anonymt eller konfidentiellt via vårt verktyg för rapportering av visselblåsare under länken https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Förhållningsregler

I vår code of conduct har vi sammanställt MULTIVAC-koncernens interna standarder och specifikationer.

Storlek
700 KB
Format
pdf
Hämta

Förklaring om grundläggande principer för MULTIVAC-koncernens mänskliga rättigheter

Vi är medvetna om vårt företagsansvar. MULTIVAC-koncernen har åtagit sig att respektera nationellt och internationellt erkända mänskliga rättigheter och miljön i sin företagsledning och i den globala värdekedjan. Vi bidrar till att dessa grundläggande rättigheter respekteras med olika åtgärder.

Denna policyförklaring gäller för alla MULTIVAC-företag och därmed även för våra dotterbolag.

Om du märker några indikationer på möjliga överträdelser är du välkommen att rapportera dem personligen eller anonymt.

Förklaring om grundläggande principer

Vårt engagemang, våra standarder och policyer, våra åtgärder för effektiv riskhantering och våra förväntningar på anställda och leverantörer.

Storlek
568 KB
Format
pdf
Hämta

Kvalitet och produktsäkerhet hos MULTIVAC

För MULTIVAC innebär kvalitet att vi uppfyller alla de krav som ställs av marknaden och våra kunder - inte bara gällande våra produkter och tjänster utan inom alla områden inom vår affärsmässiga verksamhet. 

Våra medarbetare vill alltid ha högsta prestanda och kvalitet. 

ISO-certifiering

Vi ställer alltid höga kvalitetskrav på våra produkter och processer som är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2015 från våra partners. Hit hör t.ex. tillverkare av komponenter, förbrukningsmaterial och tillbehör.

Genom pågående optimeringsprocesser och ett fullständigt implementerat kvalitetssystem, kan vi alltid garantera en hög kvalitet på produkter, processer och service.

Certifikat - ISO 9001

MULTIVAC-gruppen uppfyller kraven inom kvalitetshanteringen.

Storlek
426 KB
Format
pdf
Hämta

CE-märkning och GS-testning 

MULTIVAC är en av få tillverkare av förpackningsmaskiner som låter den tyska olycksfallsförsäkringen (DGUV) genomföra en frivillig extern GS-kontroll av sina maskiner. Dessutom genomför vi omfattande CE-konformitetsbedömningar för att garantera våra kunder högsta säkerhetsnivå.


Våra partners