Obecnie przeglądasz treść dla:

Poland / PL

Zmień lokalizację

Obecna lokalizacja

Koncern MULTIVAC

Firma MULTIVAC od ponad 60 lat jest jednym z wiodących producentów maszyn pakujących. Nasza centrala przedsiębiorstwa znajduje się w Wolfertschwenden, Niemcy są domem dla działającej globalnie grupy MULTIVAC.OD 1961 R.

MULTIVAC

MULTIVAC jest dostawcą rozwiązań i partnerem technologicznym. Wspieramy klientów na całym świecie naszym obszernym portfolio produktów i usług. Od mniejszych producentów rzemieślniczych do dużych globalnych korporacji, w niemal wszystkich obszarach działalności. Od produktów spożywczych, poprzez produkty medyczne i farmaceutyczne, aż po wszelkiego rodzaju towary konsumpcyjne i przemysłowe.

Zróżnicowane portfolio działającej globalnie grupy przedsiębiorstw MULTIVAC obejmuje następujące technologie pakowania, rozwiązania w zakresie obsługi i automatyzacji, systemów znakowania, systemów znakowania, kontroli i kontroli jakości oraz materiałów opakowaniowych. Nasze bogate portfolio jest optymalnie uzupełniane przez dopasowane do potrzeb rozwiązania, spełniające najróżniejsze wymagania w zakresie przetwarzania i pakowania – począwszy od krojenia i porcjowania po technologię piekarskią. 

CZĘŚĆ GRUPY MULTIVAC OD 2019 ROKU

FRITSCH

FRITSCH: Już od dziesięcioleci nazwa ta jest znana w świecie techniki i technologii piekarniczej z wydajnymi urządzeniami wysokiej jakości oraz pionierską innowacją w zakresie formowania i obróbki ciasta. Na całym świecie produkuje się wypieki najwyższej klasy przy użyciu maszyn FRITSCH.

Nasza pasja do ciasta i technologii napędza firmę FRITSCH, co odzwierciedla nasze motto "Pasja do ciasta". Od ręcznych wałkownic po wysokowydajne urządzenia przemysłowe, przedsiębiorstwo utworzone w 1926 roku oferuje swoim klientom dokładnie dopasowane rozwiązania dla różnych produktów we wszystkich klasach wydajności.

CZĘŚĆ GRUPY MULTIVAC OD STYCZNIA 2017 ROKU

TVI

TVI zawsze stał za innowacjami w dziedzinie przetwarzania i porcjowania mięsa. Od momentu utworzenia firmy w 2004 roku klienci z całego świata porcjowali produkty na nowoczesnym sprzęcie TVI. Paleta produktów sięga od schładzania surowca aż po przekazywanie gotowych porcji do maszyny pakującej.

Urządzenia Hightech firmy TVI są idealnym uzupełnieniem maszyn pakujących firmy MULTIVAC. Inteligentne połączenie różnych urządzeń może być scalone w cyfrowej sieci, aby spełnić wymagania Przemysłu 4.0, i można je kontrolować z poziomu centralnej jednostki obsługowej. Zapewnia to klientom wysoki poziom efektywności i bezpieczeństwa procesu. Wszystkie komponenty linii są względem siebie optymalnie dopasowane.


Kodeks Postępowania grupy MULTIVAC

Nazwa MULTIVAC wiąże się z wieloma definiującymi standardami w zakresie technologii, wydajności i niezawodności – wewnątrz i poza naszą branżą. Nasz Kodeks Postępowania daje przegląd wewnętrznych standardów i wymagań grupy MULTIVAC.

Nasze działania są zgodne z aktualnymi ramami prawnymi i głęboko zakorzenionym etycznym zrozumieniem odpowiedzialności podstawowej. Zdefiniowane tu wartości określają sposób działania MULTIVAC dla naszych pracowników, klientów, dostawców i partnerów handlowych.

Wytyczne odzwierciedlają aktualny status przedsiębiorstwa i stale ewoluują.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek możliwych naruszeniach, skontaktuj się z nami anonimowo lub poufnie za pośrednictwem naszego narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości pod linkiem https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Kodeks Postępowania

Normy i specyfikacje grupy MULTIVAC zebraliśmy w naszym Kodeksie Postępowania.

Rozmiar
700 KB
Format
pdf
Pobierz

Deklaracja podstawowych zasad praw człowieka Grupy MULTIVAC

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Grupa MULTIVAC zobowiązuje się w swoim zarządzaniu przedsiębiorstwem i w globalnym łańcuchu wartości do przestrzegania uznanych w kraju i za granicą praw człowieka i środowiska. Przyczyniamy się do przestrzegania tych praw podstawowych poprzez różne działania.

To oświadczenie dotyczące polityki obowiązuje we wszystkich spółkach MULTIVAC, a więc również w naszych filiach.

Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek oznaki możliwych naruszeń, zapraszamy do zgłaszania ich osobiście lub anonimowo.

Deklaracja podstawowych zasad

Nasze zaangażowanie, nasze standardy i polityki, nasze środki skutecznego zarządzania ryzykiem oraz nasze oczekiwania wobec pracowników i dostawców.

Rozmiar
568 KB
Format
pdf
Probierz

Wytyczne dotyczące zgodności partnerów biznesowych grupy MULTIVAC

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności gospodarczej i zgodnie z Deklaracją Zasad Grupy MULTIVAC zobowiązujemy się do poszanowania uznanych w kraju i na świecie praw człowieka i środowiska zarówno w naszym własnym obszarze biznesowym zgodnie z § 2 ust. 6 niemieckiej ustawy o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), jak i w globalnym łańcuchu wartości. Niniejsze wytyczne dotyczące zgodności partnerów biznesowych zostały opracowane na podstawie Deklaracji Zasad Grupy MULTIVAC oraz Kodeksu Postępowania MULTIVAC.

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi przyjmą politykę i procedury, które zapewnią, że będą działać etycznie i zgodnie z prawem, co wymaga przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i postanowień obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Uzgadniając niniejsze wytyczne, dążymy również do promowania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w łańcuchu dostaw.

Wytyczne dotyczące zgodności partnerów biznesowych

Oczekiwania firmy MULTIVAC wobec naszych partnerów biznesowych w zakresie etycznego i zgodnego z prawem zachowania, a także przestrzegania wytycznych MULTIVAC.

Rozmiar
495 KB
Format
pdf
Pobierz

Jakość i bezpieczeństwo produktu w firmie MULTIVAC

Dla firmy MULTIVAC jakość oznacza spełnianie wszystkich wymagań rynku oraz naszych klientów – nie tylko pod względem produktów i usług, ale również we wszystkich obszarach naszej działalności zawodowej. 

Dlatego nasi pracownicy zawsze starają się gwarantować najwyższą wydajność i jakość. 

Certyfikacja ISO

Wysokie standardy jakości, które stosujemy do produktów i procesów, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015, są również wymagane od naszych partnerów. Są to na przykład producenci komponentów, materiałów eksploatacyjnych i osprzętu.

Ciągłe procesy przetwarzania oraz wdrożony system zarządzania jakością gwarantują zawsze wysoką jakość produktów, procesów oraz usług.

Certyfikat - ISO 9001

Grupa MULTIVAC spełnia wymogi dotyczące zarządzania jakością.

Rozmiar
426 KB
Format
pdf
Pobierz

Oznakowanie CE i testy GS 

MULTIVAC jest jednym z niewielu producentów maszyn pakujących, którzy poddają swoje maszyny dobrowolnym zewnętrznym testom GS przeprowadzanym przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DGUV). Ponadto przeprowadzamy szeroko zakrojone procedury oceny zgodności CE, aby zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.


Nasi partnerzy