Obecnie przeglądasz treść dla:

Poland / PL

Zmień lokalizację

Obecna lokalizacja


MULTIVAC Line Control

MULTIVAC Line Control (MLC) umożliwia scentralizowane działanie całej linii MULTIVAC.


MULTIVAC Line Control umożliwia to rozwiązanie dla Ciebie

Efektywne i centralne sterowanie procesem

MULTIVAC Line Control (MLC) to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia centralną i wydajną pracę linii MULTIVAC w zakresie przetwarzania i pakowania. Obejmuje to rozruch, uruchamianie, zatrzymywanie, opróżnianie oraz zmianę produktu. Dzięki standaryzacji tych często powtarzających się procesów operacyjnych, MLC gwarantuje bezpieczne i powtarzalne procesy oraz minimalizuje potencjalne błędy operacyjne. Ponadto tworzy podstawę do prostego połączenia linii pakującej z systemami ERP, MES, MRP lub PPS za pośrednictwem OPC UA.

Najwyższa dostępność

Personel ma znaczne korzyści z krótszych odległości do przejścia i bez zakłóceń prostych i szybkich funkcji obsługi. W rezultacie znacznie wyższa jest dostępność całej linii i wyższa wydajność. Ze względu na opracowywanie wszystkich istotnych danych procesowych, MULTIVAC Line Control jest idealną podstawą dla opcjonalnie dostępnego serwisu cyfrowego.MULTIVAC Line Control oferuje wiele korzyści:

  • Sterowanie i obsługa całej linii z dowolnego terminala obsługowego

  • Centralne uruchomienie maszyny, uruchomienie, zatrzymanie, opróżnianie oraz centralnie sterowana zmiana produktu dzięki obsłudze pojedynczego terminala obsługowego

  • Łatwe podłączenie linii pakującej do systemów ERP, MES, MRP lub PPS poprzez OPC UA
  • Przełącznik HMI umożliwia przełączenie na terminal obsługowy
  • Bezpieczeństwo artykułów na całej linii

 Rozruch linii

Po włączeniu wszystkich elementów linii, można centralnie wybrać artykuł dla całej linii na dowolnym terminalu obsługi. Każdy element linii automatycznie otrzymuje pasującą propozycję artykułu, którą operator potwierdza po wymaganych procesach ręcznego ustawienia.

MULTIVAC Line Control umożliwia znacznie skuteczniejszy i bezpieczniejszy rozruch linii do całej eksploatacji. Znaczne zmniejszenie drogi do przechodzenia dla operatora przy wczytyniu pojedynczych receptur dla każdej maszyny. Zarządzanie recepturami na wszystkich liniach automatycznie zapewnia prawidłowe zastosowanie receptur.

Start i zatrzymanie linii pakowania 

Za pomocą MLC można centralnie uruchamiać i zatrzymywać całą linię na dowolnym terminalu obsługowym. Podczas zatrzymywania każdy moduł linii automatycznie zmienia status na "stopped".

MULTIVAC Line Control sprawia, że uruchamianie i zatrzymywanie linii jest procesem ustrukturyzowanym, a przez to znacznie łatwiejszym i szybszym. Oprócz krótszego nakładu czasu i krótszych odległości do przejścia przez operatora, zwiększa się dostępność linii.

Przegląd statusu linii

Dzięki przeglądowi statusu linii MULTIVAC Line Control można szybko i niezawodnie zidentyfikować przyczyny nieplanowanych zatrzymań linii, wynikających na przykład z braku materiału. Ponadto przegląd statusu linii jest w stanie skutecznie lokalizować inne potencjalne przyczyny usterek, takie jak zadziałanie obwodów bezpieczeństwa lub czujników kontrolnych.

MlC pozwala przyspieszyć usuwanie typowych usterek w procesie produkcji, a tym samym usprawnić ich zarządzanie. Oprócz skróconego nakładu czasu operatora optymalizacji ulega dostępność linii, a cele produkcyjne są osiągane w bardziej niezawodny sposób.

Zmiana produktu na wszystkich liniach

Żądany artykuł linii można wybrać centralnie na dowolnym terminalu obsługowym za pomocą MLC. Każdy element linii automatycznie zawiera pasującą propozycję artykułu, którą operator potwierdza po wymaganych procesach ręcznego ustawienia.

Ponadto w sterowaniu można odwzorować listy kontrolne dla ręcznie wykonywanych czynności ustawiania, które musi przeprowadzić operator i potwierdzić na terminalu obsługi.

MULTIVAC Line Control umożliwia znacznie bezpieczniejszą i szybszą zmianę produktu na liniach, a tym samym z mniejszym nakładem czasu. Zapewnia to również, że przezbrojenie artykułu na każdej maszynie odbywa się bez zakłóceń.

Ponadto zarządzanie artykułami automatycznie zapewnia na całej linii przetwarzanie prawidłowych danych produktu. Obejmuje to najczęściej odpowiednie układy wydruku i dane drukowania, które każdego dnia mogą być źródłem błędów krytycznych dla operatora. Może to prowadzić do strat czasu i wysiłków na poprawki lub nawet zwrot produktu.

Opróżnianie linii pakowania

Dzięki MULTIVAC Line Control linię można w kontrolowany sposób opróżniać w dowolnym czasie i na dowolnym terminalu obsługowym. Wszystkie pozostające jeszcze na linii produkty i opakowania w sposób kontrolowany są wyprowadzane z linii. Następnie przechodzą przez pozostałe etapy procesu. Później moduły linii automatycznie zmieniają status na "complete", po czym linia jest gotowa do zmiany produktu lub receptury bądź do zakończenia zmiany.

MULTIVAC Line Control sprawia, że opróżnianie linii jest procesem kontrolowanym, a tym bardziej łatwym i niezawodnym. Poza skróceniem nakładu czasu i drogi do przechodzenia przez operatora, funkcja MLC pomaga w przygotowaniu zmian produktów. 

KONTAKT

Wszystko, co musisz zrobić, to skontaktować się!

Nie możemy się doczekać, aby opracować rozwiązanie, które działa najlepiej dla Ciebie. Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy Twoje najlepsze rozwiązania w dziedzinie przetwarzania lub pakowania. Oczekujemy z niecierpliwością na Twój kontakt. 


PRASA

Nowości, fakty.

Jakie są najbardziej interesujące aktualne kierunki rozwoju w świecie przetwarzania i pakowania? Rozwój, trendy i wyzwania – wszystko to powiązane dla Ciebie. Bądź na bieżąco!

ZDARZENIA

Kluczowe daty - krajowe i międzynarodowe

Planujecie wizyty na nadchodzących targach branżowych? Tutaj dowiesz się, kiedy i gdzie będą się one odbywały.

NASZA OBIETNICA

Obietnica MULTIVAC PEAQ

Dotrzyjmy razem na szczyt! Zmaksymalizuj swoją produktywność i zminimalizuj koszty cyklu życia dzięki naszej obietnicy PEAQ. PEAQ oznacza Produktywność, Wydajność, Dostępność i Jakość. Dowiedz się, co ci się w nim znajduje.