Obecnie przeglądasz treść dla:

Poland / PL

Zmień lokalizację

Obecna lokalizacja

Kanały zgłaszania nieprawidłowości dla sygnalistów

Podstawowym celem firmy MULTIVAC jest prowadzenie wszystkich spraw biznesowych w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki. Umożliwia to zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu i naruszeniom oraz zapobieganie szkodom dla firmy MULTIVAC, jej pracowników, partnerów biznesowych i właścicieli. Aby zapobiegać naruszeniom, rozpoznawać je na wczesnym etapie i eliminować je tak szybko, jak to możliwe, ważne jest, aby nasi pracownicy i partnerzy biznesowi otwarcie zgłaszali krytyczne działania i niewłaściwe postępowanie w naszej firmie. W celu przetwarzania zgłoszeń utworzyliśmy kategorie raportowania dotyczące naruszeń praw człowieka w łańcuchu dostaw oraz naruszeń istotnych z punktu widzenia prawa karnego, takich jak oszustwa i kradzieże, ale także naruszeń takich jak pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków, ochrona danych, naruszenia prawa antymonopolowego i prawa konkurencji, a nawet dyskryminacja w miejscu pracy. Należy pamiętać, że ten system zgłaszania nieprawidłowości nie jest ogólną platformą do składania skarg.

Tożsamość osoby zgłaszającej, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu zostanie zachowana w poufności. Informacje będą przekazywane wyłącznie organom odpowiedzialnym za ich dalsze przetwarzanie.


Chroniony formularz zgłoszeniowy dla sygnalistów

Tutaj możesz anonimowo lub poufnie przesłać nam swoją skargę / wskazówkę.


Link do formularza rejestracyjnego:

https://whistleblowersoftware.com/secure/MultivacPoland

Informacja: Zgłoszenie zostanie wysłane do firmy MULTIVAC wybranej w formularzu zgłoszeniowym, a także zawsze do MULTIVAC Group Compliance Office w Wolfertschwenden (DE). Jeśli zgłoszenie ma zostać wysłane wyłącznie do MULTIVAC Group Compliance Office w Wolfertschwenden (DE), prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem tego linku: https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter

Kod QR do formularza rejestracyjnego: