Oznamovacie kanály pre oznamovateľov

Hlavným cieľom spoločnosti MULTIVAC je riešiť všetky obchodné záležitosti zákonným a eticky správnym spôsobom. To umožňuje predchádzať nesprávnym postupom a porušeniam a odvrátiť škody spôsobené spoločnosti MULTIVAC, jej zamestnancom, obchodným partnerom a vlastníkom. V záujme predchádzania porušeniam, ich včasného rozpoznania a čo najrýchlejšieho odstránenia je dôležité, aby naši zamestnanci a obchodní partneri otvorene informovali o kritických činnostiach a pochybeniach v našej spoločnosti. Na spracovanie vašich hlásení sme vytvorili kategórie hlásení o porušovaní ľudských práv v dodávateľskom reťazci a o porušeniach relevantných z hľadiska trestného práva, ako sú podvodné činnosti a krádeže, ale aj porušenia, ako je pranie špinavých peňazí, daňové úniky, ochrana údajov, porušenie antitrustového práva a práva hospodárskej súťaže, a dokonca aj diskriminácia na pracovisku. Upozorňujeme, že tento systém oznamovania nie je všeobecnou platformou na podávanie sťažností.

Zachová sa dôvernosť identity oznamovateľa, osôb, ktoré sú predmetom oznámenia, a ďalších osôb uvedených v oznámení. Informácie budú poskytnuté len orgánom zodpovedným za ďalšie spracovanie.


Chránený formulár pre oznamovateľov

Tu nám môžete anonymne alebo dôverne poslať svoju sťažnosť alebo tip.


Informácie: Vaše hlásenie bude odoslané spoločnosti MULTIVAC, ktorú ste si vybrali vo formulári hlásenia, a vždy aj Kancelárii pre dodržiavanie predpisov skupiny MULTIVAC vo Wolfertschwendene (DE). Ak má byť vaše hlásenie zaslané výlučne Kancelárii pre dodržiavanie predpisov skupiny MULTIVAC vo Wolfertschwendene (DE), pošlite svoje hlásenie prostredníctvom tohto odkazu: https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter

QR kód do registračného formulára: