Momentálne prezeráte obsah pre:

Slovakia / SK

Zmeniť polohu

Súčasná poloha

Skupina MULTIVAC

Novinky a tlačové správy

Na tomto mieste nájdete najnovšie správy a aktuálne tlačové správy skupiny MULTIVAC. Stačí sa pozrieť!

Aktuálne tlačové správy

Na tomto mieste nájdete najnovšie tlačové správy skupiny MULTIVAC.

 Týždeň

Správa o udržateľnosti

Naša prvá správa o udržateľnosti založená na štandardoch Global Reporting Initiative (GRI).

Veľkosť
27 MB
Formát
pdf
Stiahnuť

Kódex správania

Interné normy a požiadavky MULTIVAC

Veľkosť
700 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Mediálna knižnica

Pre vás na stiahnutie: aktuálne témy, logá členov skupiny MULTIVAC, ako aj ďašie obrázky a videá.


Tlačové správy

Máte otázky k niektorej z našich tlačových správ, alebo sa chcete zaregistrovať na ich odber? Kontaktujte nás. 

Tanja Böck

Tanja Böck

Public Relations Manager

Tel: +49 8334 601-0
Mail: press@multivac-group.com


Úspešné príbehy

Úspechy

Aké výzvy sme zvládli na výbornú? Prečítajte si o tom, ako sme splnili a dokonca prekonali očakávania našich zákazníkov.

Udržateľnosť

Udržateľnosť ako obchodná príležitosť

Berieme na seba zodpovednosť – v rámci našej spoločnosti a vo vzájomnom jednaní. Pre naše produkty a v našom spoločnom prostredí. Pre nás sú environmentálne povedomie a spôsob, akým podnikáme, neoddeliteľne prepojené.

PEAQ sľub

MULTIVAC PEAQ záväzok

PEAQ sľub daný spoločnosťou MULTIVAC je našim záväzkom maximalizovať vašu produktivitu! Na ceste za vaším cieľom vás podporíme v každej oblasti a počas celej doby životnosti vašich strojov a liniek.

Digitalizácia

Digitálne spracovateľské a baliace procesy

Digitálne produkty a služby spoločnosti MULTIVAC ponúkajú inovatívne riešenia na kontrolu, riadenie a optimalizáciu baliacich procesov.