Bezpečné linky na balenie farmaceutických výrobkov

Farmaceutické spoločnosti kladú vysoké nároky na procesnú bezpečnosť, kvalitu, dosledovateľnosť a vhodnosť čistých priestorov. Poradíme vám individuálne a s našim rozsiahlym portfóliom navrhneme vhodné riešenie na bezpečné balenie vašich výrobkov.


Maximálna bezpečnosť výrobku a procesu na celej linke

Spoľahlivosť procesu, dosledovateľnosť a bezpečnosť balenia výrobkov sú základnými požiadavkami farmaceutického priemyslu. Plne automatizované, individuálne integrovateľné baliace linky musia spĺňať najprísnejšie normy na balenie striekačiek, liekoviek, ampuliek, vstrekovačov, cievok, injekčných pier a množstva ďalších typov farmaceutických výrobkov. Všetky stroje, ktoré sú integrované do našich riešení liniek pre farmaceutické výrobky, sa vyznačujú dizajnom vyhovujúcim predpisom GMP. Vďaka ideálnemu prepojeniu všetkých komponentov liniek ponúkajú naše riešenia optimálnu obsluhu a procesnú bezpečnosť, ako aj maximálnu efektivitu. Dokážeme pokryť celý výrobný cyklus, vrátane predradených a nasledujúcich zariadení. Na želanie integrujeme aj produkty od osvedčených výrobcov s rovnakými nárokmi na kvalitu ako má MULTIVAC – a takto vám vieme navrhnúť riešenia na kľúč.

Riešenia liniek MULTIVAC na balenie kombinácie výrobkov

Riešenie linky na balenie kombinácie výrobkov

Riešenie linky na balenie kombinácie výrobkov pozostávajúce z injekčnej striekačky a 2 ihiel – plne automatizované a plynule integrovateľné obalové riešenie umožňuje flexibilnú kombináciu náročných farmaceutických výrobkov do jedného balenia.

Riešenie linky na balenie kombinovaných výrobkov

Riešenie linky na balenie kombinovaných farmaceutických výrobkov – plne automatizované a bez problémov integrovateľné obalové riešenie umožňuje flexibilné spojenie rôznych farmaceutických výrobkov v jednom balení – s najvyššími nárokmi na ochranu výrobku.

Riešenie linky na balenie kombinovaných výrobkov

Riešenie linky na balenie kombinovaných výrobkov pozostávajúce z vstrekovacích pier s príslušenstvom – flexibilné a plynule integrovateľné obalové riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na riadenú manipuláciu a balenie viacerých farmaceutických výrobkov, samozrejme, v súlade s GMP.

Riešenia liniek na balenie striekačiek a ihiel

Riešenie linky na balenie injekčných striekačiek

Riešenie linky na balenie naplnených injekných striekačiek – kompaktné obalové riešenie umožňuje balenie spĺňajúce najvyššie požiadavky z hľadiska riadenia procesu a bezpečnosti v súlade s GMP.

Riešenie linky na balenie kombinovaných výrobkov

Riešenie linky na balenie kombinovaných farmaceutických výrobkov pozostávajúce z naplnenej striekačky  s 2 ihlami – plne automatizované obalové riešenie pre flexibilnú kombináciu farmaceutických výrobkov do jedného balenia spĺňa najvyššie požiadavky týkajúce sa procesu a bezpečnosti výrobkov.

Riešenie linky na balenie vstrekovacích pier

Riešenie linky na balenie vstrekovacích pier – flexibilné a plynule integrovateľné obalové riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na riadenú manipuláciu a balenie citlivých produktov – vyhovujúce predpisom GMP a optimálne  pre daný výrobok.

Riešenia liniek na balenie aktívnych výrobkov a biofarmaceutík

Riešenie linky na balenie vstrekovacích pier

Riešenie linky na balenie vstrekovacích pier – flexibilné a ľahko integrovateľné obalové riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na riadenú manipuláciu a balenie citlivých výrobkov– vyhovuje predpisom GMP a optimálne na balenie výrobku.

Riešenie linky na balenie antikoncepcie

Riešenie linky na balenie antikoncepcie, plne automatizované a ľahko integrovateľné, od vyberania farmaceutík z kartónových prepraviek, cez hlbokoťažné balenie až po vkladanie do kartónových obalov, s maximálnou bezpečnosťou procesu a transparentnosťou

Riešenie linky na balenie gélov

Riešenie linky na balenie gélov do fliaš – plne automatizované a plynule integrovateľné od vyberania výrobku z prepraviek, balenie, cez potlač a kontrolu balení až po triedenie a ukladanie výrobkov.

Riešenia liniek na balenie ampuliek

Riešenie linky na balenie ampuliek očných kvapiek

Riešenie linky na balenie ampuliek očných kvapiek – adaptabilné a plne automatizované obalové riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na riadenú manipuláciu a prepravu výrobkov, identifikáciu, inšpekciu, blistrové a/alebo kartónové balenie.


Vaše výhody so spoločnosťou MULTIVAC

Adaptabilné a bezpečné balenie citlivých farmaceutických výrobkov

Vaše špecifické požiadavky stanovia náročné zadanie pre navrhovanie vašej linky. Farmaceutické výrobky majú napríklad rôzne tvary a veľkosti, balia sa  jednotlivo alebo v kombinácii. Na bezpečnú prevádzku – aj v rôznych výkonových množstvách – vám spoločnosť MULTIVAC ponúka adaptabilné moduly, ktoré sa dajú efektívne a hospodárne integrovať do vašej baliacej linky. Budeme sa o vás komplexne starať počas celého životného cyklu vašich liniek a budeme spolupracovať s najlepšími dodávateľmi. 

  • Inovácia: dizajn liniek MULTIVAC pre farmaceutické výrobky sa navrhuje s využitím najmodernejších technológií
  • Hospodárnosť: automatizácia znižuje chybovosť a zvyšuje spoľahlivosť
  • Komplexnosť: úplná integrácia a synchronizácia všetkých komponentov linky – od privádzania produktu až po primárne a sekundárne balenie
  • Kvalita: integrovaná identifikácia a inšpekcia
  • Bezpečnosť: kompletná spätná sledovateľnosť a bezpečnosť proti poškodeniu, ako aj centrálne monitorovanie a riadenie celej linky

Dlhoročná osvedčená odbornosť v oblasti navrhovania liniek zaručuje procesnú bezpečnosť pre vaše výrobky

Spoľahlivé a spätne sledovateľné procesy, správne etiketovanie a označovanie, čistota priestorov a zhoda s platnými predpismi sú niektoré z výziev, ktorým čelia baliace linky pre farmaceutické výrobky. Podrobné poradenstvo a spoločný vývoj sú vždy v popredí, takže môžeme konfigurovať a vymyslieť riešenie najviac vyhovujúce vám.  Integrujeme všetky moduly a technológie do komplexných riešení. Zameriavame sa na vaše strategické ciele, bezpečnostné požiadavky, jednotlivé procesy a cykly. Na požiadanie je možné ponúknuť riešenie na kľúč.Máte nejaké otázky?

Náročné úlohy si vyžadujú výnimočné riešenia

Bezpečnosť a kvalita sú absolútnym základom, najmä čo sa týka farmaceutických výrobkov. Vaši zákazníci potrebujú mať istotu, že všetky výrobky sú bezchybné. Dôverujte našim spoľahlivým a osvedčeným obalovým riešeniam.

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

Zistiť viac

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

Zistiť viac

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.

Zistiť viac

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

Zistiť viac

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

Zistiť viac

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.

Zistiť viac