Aby bola správna kvalita

Kontrola kvality je očkom ihly, cez ktorý musí prejsť váš produkt a balenie. A tak je to dobre. Naše inovatívne technológie sú spoľahlivo presné. Žiadne cudzie predmety, spávna hmotnosť a konečná kontrola vám zaručia bezpečnosť vášho produktu.Žiadne vrátenie výrobkov - ale ochrana značky a bezpečnosť spotrebiteľov

Spoločnosť MULTIVAC ponúka kontrolné riešenia na vysokej technickej úrovni. Zabezpečujú dodržiavanie zákonných predpisov a dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych štandardov. Hygienická konštrukcia uľahčuje čistenie, pretože príslušné zostavy sú ľahko prístupné. Naše kontrolné riešenia zodpovedajú všetkým požiadavkám potravinárskeho a medicínskeho priemyslu.

S našimi zákazníkmi udržiavame dialóg založený na partnerstve a presne rozumieme tomu, čo chcú. Nájdeme pre vás to správne kontrolné riešenie! Napríklad modul, ktorý je možné jednoducho integrovať do vášho procesu balenia. Jednoduchá manipulácia, maximálna bezpečnosť obsluhy a spoľahlivé výsledky kontroly sú zaručené.

Vaša výhoda? Žiadne prehliadnuté chyby, žiadne stiahnutie z trhu poškodzujúce značku, len produkty a balenia, ktoré majú spotrebitelia radi. A to všetko s vysokou efektívnosťou a hospodárnosťou.

 


Rozpoznanie cudzieho telesa

 • Efektívne, priestorovo úsporné detektory kovov na detekciu magnetických a nemagnetických kovov

 • Kontrolné váhy s integrovanými detektormi kovov

 • Röntgenové inšpekčné systémy na detekciu kovových a nekovových cudzích predmetov, ako sú kamene, sklo alebo kosti

V potravinárskom sektore je ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť spotrebiteľov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Na zabezpečenie dodržiavania vnútroštátnych a medzinárodných noriem HACCP, IFS a BRC ponúka spoločnosť MULTIVAC rôzne inšpekčné systémy na bezpečnú a účinnú detekciu cudzích predmetov. Všetky naše riešenia je možné jednoducho integrovať do vašich baliacich procesov. Sú prakticky bez údržby a sú optimalizované pre minimálne doby výmeny. Naši experti vás podporujú pri hľadaní riešenia, ktoré najlepšie vyhovuje vašim inšpekčným potrebám – technicky aj hospodárne.

Spoľahlivé rozpoznanie cudzích telies pomocou detektorov kovov

Zvýšte bezpečnosť výrobkov a jednoducho integrujte plne automatické detektory kovov MULTIVAC do vášho procesu balenia.

Bezpečnosť výrobkov so systémami na röntgenovú inšpekciu

Vyššia bezpečnosť výrobkov vďaka presným a spoľahlivým systémom na röntgenovú inšpekciu od spoločnosti MULTIVAC. Je možné ich individuálne integrovať do vašej linky.

Hmotnosť

 • Vysoko presné kontrolné váhy
 • Kontrolné váhy s integrovaným detektorom kovov

Automatické kontrolné váhy

Vysoko presné kontrolné váhy MULTIVAC zaručujú, že sa do obchodov dostanú len dostatočne naplnené balenia. Pretože sa naše kontrolné váhy dajú optimálne prispôsobiť na vaše výrobky a obalové procesy, prispievajú k nemenne vysokému výkonu a kvalite balenia. Kontrolné váhy MULTIVAC sú dostupné v rôznych rozsahoch váženia a vyhotovenia. Dvojstopové vyhotovenia umožňujú vysoký výkon s bezpečným procesom. Rámy sú navrhnuté tak, aby boli pevné, odolné voči skrúteniu a vibráciám, čím zaisťujú maximálnu presnosť váženia. Na detekciu kontaminácie kovom je možné naše kontrolné váhy vybaviť aj detektorom kovov namontovaným priamo nad privádzacím pásom kontrolnej váhy. Týmto kombinujete kontrolu  hmotnosti a detekciu kovov v jednom zariadení, aby ste ušetrili miesto .
 

Kontrola etikiet a tlače

 • Kontrola prítomnosti etikiet
 • Kontrola tlače

 • Kontrola čiarového kódu

 • Rozpoznanie vzoru

 • Rozpoznanie polohy

Spoľahlivosť vďaka optickým inšpekčným systémom

Chybné balenia sa pri vysokých rýchlostiach baliacich liniek nedajú rozpoznať voľným okom. Pre zabezpečenie toho, aby sa do predaja dostali iba bezchybne etiketované balenia, musí sa skontrolovať každé jednotlivé balenie.

Automatické inšpekčné systémy preberú túto úlohu rýchlo, presne a spoľahlivo. Optické inšpekčné systémy je možné integrovať do baliacich strojov MULTIVAC, označovacích systémov alebo ako samostatné inšpekčné riešenia so samostatným dopravným pásom. V závislosti od požadovanej úlohy sa používajú rôzne komponenty, ako napríklad skenery líšt, plošné kamery, čítačky kódov alebo snímače. Balenia mimo rozsahu tolerancie sa vyradia.

Inšpekčné riešenia od spoločnosti MULTIVAC majú nasledovné výhody:

 • Spoľahlivá kontrola kvality aj pri vysokých výkonoch

 • Odborné poradenstvo a štúdie realizovateľnosti

 • Modulárny dizajn pre optimálne prispôsobenie špecifickej úlohe

 • Zákaznícky prispôsobená konfigurácia

 • Dokonale zladené komponenty s jednotným konceptom obsluhy

 • Efektívne a bezpečné procesy vďaka MULTIVAC Line Control

Kontrola znečistenia zváracej oblasti

 • Kontrola znečistenia zváracej oblasti

Dokonca aj malé znečistenie v oblasti zvárania fólie môže viesť k tomu, že balenia už nespĺňajú požiadavku na tesnosť na 100%. Aby bolo možné zaručiť dátum spotreby potravín alebo sterilného zdravotníckeho materiálu, musí byť obal absolútne nepriepustný. S MULTIVAC I 420 Vision systém skontrolujete zvarovanú oblasť pomocou kamery priamo vo vnútri hlbokoťažného baliaceho stroja.

Využite náše odborné poradenstvo a štúdie realizovateľnosti. Spoločne nájdeme vhodné riešenie pre vašu úlohu.

Kontrola znečistenia zváracej oblasti

Dokonca aj malé znečistenie v oblasti zvárania fólie môže viesť k tomu, že balenia už nespĺňajú požiadavku na tesnosť na 100%. Aby bolo možné zaručiť dátum spotreby potravín alebo sterilného zdravotníckeho materiálu, musí byť obal absolútne nepriepustný. S MULTIVAC I 420 Vision systém skontrolujete zvarovanú oblasť pomocou kamery priamo vo vnútri hlbokoťažného baliaceho stroja.

Využite náše odborné poradenstvo a štúdie realizovateľnosti. Spoločne nájdeme vhodné riešenie pre vašu úlohu.KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.