Dosiahnime vrchol spoločne

Viac než len neformálny sľub! Na realizáciu vašich cieľov a stratégií potrebujete podporné partnerstvá, ktoré poskytujú nielen stroje a výrobné linky.  MULTIVAC v zmysle svojho záväzku PEAQ vás podporí na ceste k dosiahnutiu maximálnej produktivity s využitím našich zariadení, kompetencií a služieb – udržateľne, trvalo a počas celého životného cyklu vašich zariadení.

Zákazníci po celom svete už viac ako 60 rokov dôverujú spoľahlivým zariadeniam a najlepším službám v tomto segmente poskytovaných spoločnosťou MULTIVAC.  Prečo sa k nám naši zákazníci neustále vracajú?

Zákazníci spoločnosti MULTIVAC vedia, že pre nás je na prvom mieste dlhodobá produktivita každého stroja. Samozrejme, investičné náklady sú pri všetkých rozhodnutiach o kúpe základným faktorom, ale z dlhodobého hľadiska je optimálna produktivita kľúčom k spoľahlivej, efektívnej a hospodárnej výrobe.

PEAQ znamená:  Productivity (produktivita), Efficiency (efektivita), Availability (dostupnosť) a Quality (kvalita). Podporíme vás ako blízkeho partnera počas celého životného cyklu vášho zariadenia MULTIVAC.

Optimálny pomer nákladov k výkonu

Produktivita

Produktivita je optimálny pomer medzi výkonom a nákladmi. Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti výroby je celková efektívnosť zariadenia (OEE), ktorá sa porovnáva s celkovými nákladmi (TCO = Celkové náklady na zariadenie).

Či už potrebujete maximálnu flexibilitu, rýchlu úpravu zariadení alebo maximálnu použiteľnosť produktov, to, čo sa naozaj počíta, je individuálna produktivita vašich zariadení!

Známe výhody našich riešení MULTIVAC sú kľúčové. Linky s optimalizovaným výkonom s mnohými rozšírenými funkciami na maximalizáciu vašej produktivity v kombinácii s našim osvedčeným a vysoko spoľahlivým portfóliom vám pomáhajú zabezpečiť, aby ste boli vždy o krok vpred pred konkurenciou. S inováciami ako Smart Services alebo MULTIVAC Line Control vám okrem toho ponúkame aj istoty pre súčasnosť aj  budúcnosť.

Vysoká hospodárnosť a efektivita

Efektivita

Okrem počiatočných nákladov na kúpu vznikajú počas celého životného cyklu spracovateľského a baliaceho stroja alebo linky mnohé náklady, ktoré v konečnom dôsledku navyšujú celkové náklady na zariadenie.

Celkové náklady zahŕňajú okrem nákladov na obstaranie aj celkové prevádzkové náklady, ako napr. náklady na materiál, personál, prevádzku, údržbu, energie a likvidáciu.

Hodnotu vášho zariadenia určuje predovšetkým pomer celkových nákladov na zariadenie (TCO) k celkovému výkonu (OEE) počas obdobia životnosti. Pri zohľadnení všetkých faktorov rozhodujúcim spôsobom prispieva k maximalizácii efektívnosti vašich zariadení.

Maximálny výrobný čas

Dostupnosť

Dobrá dostupnosť je rozhodujúcim faktorom pre maximálnu produktivitu vašich spracovateľských a baliacich zariadení. Vaše stroje a linky musia pracovať v optimálnom prevádzkovom móde a musia umožňovať maximálnu prevádzkovú dobu.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia všetky faktory optimálne navzájom zosúladiť. Od správneho nakonfigurovania stroja, cez dobre vyškolenú obsluhu, podporu pri kontinuálnej optimalizácii výrobných procesov v každodennej prevádzke až po pravidelnú údržbu – môžete sa na nás spoľahnúť od A po Z!

Systémy MULTIVAC sa dajú v rozhodujúcej miere vybaviť inteligenciou (MULTIVAC Line Control, Smart Services), ako aj senzorickými systémami, ktoré významne pomáhajú operátorom vo výrobe, odkrývajú potenciál výkonu a pomáhajú pri optimalizácii procesných krokov.

Naše široké portfólio služieb (starostlivosť o zákazníkov spoločnosti MULTIVAC) zaručuje vysokú dostupnosťou pre váše zariadenia.

Kvalitný a spoľahlivý proces, najlepšie výsledky balenia

Kvalita

Najvyššia kvalita a úplná spokojnosť sú v popredí všetkého, čo robíme. Pre spoločnosť MULTIVAC má kvalita aj počúvanie všetkých požiadaviek trhu a našich zákazníkov vysokú prioritu. Považujeme za nevyhnutné, aby sme tieto požiadavky splnili nielen so zreteľom na naše stroje, ale aj vo všetkých oblastiach našej obchodnej činnosti.

Naše vysokokvalitné a spoľahlivé zariadenia a služby sú vždy dokonale prispôsobené vašim požiadavkám, začínajúc poradenstvom o našich strojoch podľa potrieb vašej výroby až po konečný výsledok balenia.

Nezávisle od štandardov kvality, ktoré sme si stanovili, pravidelne plníme podmienky certifikácie podľa DIN EN ISO 9001:2015.

Týždeň 

Brožúra: Záväzok PEAQ

S MULTIVAC si teraz prečítajte viac o PEAQ – produktivita, efektivita, dostupnosť a kvalita.

Veľkosť
4 MB
Formát
pdf
Stiahnuť

Úspech

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of development. Frequent factors in faults have been eliminated, and consequently the overall equipment efficiency has been increased.

KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

Sľub MULTIVAC PEAQ

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.