Školenie

Vedomosti, ktoré vás posunú ďalej.


S kúpou riešenia MULTIVAC ste sa rozhodli pre zariadenia, pri ktorých je na prvom mieste kvalita, funkcionalita a výkon. Ale ako sa dá v plnej miere využiť ich potenciál? Ako zabezpečíte hladké priebehy? Ako zabezpečíte optimálnu bezpečnosť? A ako dosiahnete maximálnu dostupnosť? Optimálne predpoklady pre to vytvorí naša ponuka školení: Dobre vyškolený personál.


Vitajte v MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center ponúka ideálne podmienky pre čo najlepšiu kombináciu teoretického obsahu učiva a praktického školenia. Skúsení školitelia odovzdávajú poznatky v prostredí vhodnom na školenie, ktoré je vybavené najmodernejšou školiacou technikou a rozsiahlym strojovým parkom.

Vysokú kvalitu medzinárodnej školiacej siete MULTIVAC zabezpečujeme v úzkej spolupráci so školiacimi centrami lokálnych dcérskych spoločností MULITVAC.