Opplæring

Vit hva som bringer dere videre.


Med kjøpet av en MULTIVAC-løsning har dere valgt utstyr hvor kvalitet, funksjonalitet og ytelse har førsteprioritet. Men hvordan kan man utnytte utstyrets potensial optimalt? Hvordan sørger dere for problemfri drift? Hvordan sikre optimal sikkerhet? Og hvordan oppnår dere maksimal tilgjengelighet? Vårt treningstilbud gir dere optimale forutsetninger for dette: Godt opplært personale.
Velkommen til MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center tilbyr optimale vilkår for en best mulig kombinasjon av teoretisk kursinnhold og praktiske kursøvelser. Erfarne kursledere formidler sin kunnskap i opplæringstilpassede omgivelser, som er utstyrt med det mest moderne innen teknologi for opplæringen, samt en omfattende maskinpark. 

I et tett samarbeid med kurssentrene til de lokale MULTIVAC-datterselskapene sikrer vi en høy kvalitet på det internasjonale treningsnettverket til MULTIVAC.