Sie sehen derzeit Inhalte für:

Norway / NN

Standort ändern

Aktueller Standort


MULTIVAC Line Control

MULTIVAC Line Control (MLC) muliggjør sentralisert drift av hele MULTIVAC-linjen.


For deg kan MULTIVAC Line Control gjøre dette

Effektiv og sentral prosess-styring

MULTIVAC Line Control (MLC) er en innovativ løsning som gjør det mulig å betjene MULTIVAC prosesserings- og pakkelinjer effektivt og sentralt. Dette inkluderer å kjøre opp, starte, stoppe, kjøre tom og skifte produkt i hele linjen. Ved hjelp av standardiseringen av de ofte tilbakevendende arbeidsprosessene sørger MLC for sikre og reproduserbare prosesser og minimerer potensielle driftsfeil. I tillegg gir den grunnlaget for bare å knytte en pakkelinje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer via OPC UA.

Høyeste tilgjengelighetsnivå

Betjeningspersonalet drar betydelig nytte av kortere gangavstander, og enkle, raske og feilfrie betjeningsfunksjoner. Resultatet er en betydelig høyere tilgjengelighet av hele linjen og en høyere ytelse. Ved å behandle alle relevante prosessdata er MULTIVAC Line Control også det ideelle grunnlaget for valgfrie digitale tjenester også.MULTIVAC Line Control tilbyr mange fordeler:

  • Styring og betjening fra hvilken som helst betjeningsterminal gjennom hele linjen

  • Sentralt kjøre opp, starte, stoppe, kjøre tom og sentralt styrte produktskifte, takket være betjening av en enkelt betjeningsterminal

  • Enkel tilkobling av en pakkelinje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer via OPC UA
  • Betjeningsterminalen kan speiles med en annen via HMI-omkoblingen
  • Artikkelsikkerhet gjennom hele linjen

 Funksjon ved igangkjøring av linjen

Etter å ha trykket på hovedbryteren på alle linjeelementene, kan en linjeartikkel for hele linjen velges sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal. Hvert linjeelement mottar automatisk riktig artikkelforslag, som betjeningspersonalet bekrefter etter eventuelle manuelle oppsettprosesser som måtte være nødvendige.

MULTIVAC Line Control gjør oppkjøring av linjer mye mer effektivt og trygt. Redusere gangtid og avstander for betjeningspersonellet betydelig ved lasting av individuelle resepter for hver maskin. Den linjeovergripende resepthåndteringen sørger automatisk for at de riktige reseptene blir brukt.

Starte og stoppe linjen 

Med MLC kan hele linjen startes og stoppes sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal. Når den stoppes, bytter hver linjemodul automatisk status til "Stopped". 

MULTIVAC Line Control gjør start og stopp av linjer til en strukturert prosess, noe som gjør det mye mer enkelt og raskere. I tillegg til redusert tidsbesparelser og kortere gangavstand for operatøren, øker tilgjengeligheten av pakkelinjen.

Oversikt linjestatus

Med en oversikt over linjestatusen til MULTIVAC-Line-Control kan man raskt og sikkert identifisere årsaken til ikke-planlagte linjestopp, for eksempel på grunn av material mangel. I tillegg kan andre potensielle årsaker til feil, f.eks. utløsing av beskyttelseskretser eller kontrollsensorer, avgrenses effektivt med linjestatusoversikten.

Med MLC kan eliminering av typiske produksjonsfeil akselereres og gjøres mye mer håndterbar. I tillegg til å spare tid for betjeningspersonalet, optimaliseres tilgjengeligheten av linjen, og produksjonsmålene oppnås mer pålitelig.

Linjeovergripende skifte av produkt

Den ønskede linjeartikkelen kan velges sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal ved hjelp av MLC. Hvert linjeelement inneholder automatisk riktig artikkelforslag, som betjeningspersonalet bekrefter etter eventuelle manuelle oppsettprosesser som er nødvendige.

I tillegg kan sjekklister for manuelle oppsettaktiviteter vises i styringen, og må bekreftes av betjeningspersonalet og bekreftes på betjeningsterminalen.

MULTIVAC Line Control muliggjør betydelig raskere og sikrere produktendringer for maskinoperatøren. Samtidig er det sikret at artikkelkonverteringen utføres korrekt på hver maskin

I tillegg sørger artikkelstyring automatisk for at korrekt produktdata brukes for hele linjen. Dette inkluderer korrekt utskriftsoppsett og utskriftsdata, noe som kan være en mulig feilkilde, og som kan være viktig ved behov hver dag. Dette kan føre til tap av tid og ressurser i forindelse med  omarbeiding eller produktretur.

Tomkjøring av linjen

Ved hjelp av MULTIVAC Line Control kan en linje kjøres tom når som helst og på hvilken som helst betjeningsterminal på en kontrollert måte. Produktene og pakningene som fremdeles befinner seg i linjen, kjøres ut av pakkelinjen på en kontrollert måte. De går deretter gjennom de gjenværende prosesstrinnene. Linjemodulene bytter deretter automatisk til statusen "Complete" og linjen er klar for et skifte av produkt, resept eller avslutting av produksjon.

MULTIVAC Line Control gjør tømming av linjer til en styrt prosess som gjør det spesielt enkelt og pålitelig. I tillegg til redusert tidsbesparelse og kortere gangavstand for betjeningspersonalet, støtter denne MLC-funksjonen den spesielt effektive forberedelsen av skifte av produkt. 

KONTAKT

Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt!

Vi gleder oss til å utvikle en løsning som fungerer best for deg. Ta kontakt med oss og sammen finner vi din beste prosess- eller pakkeløsning. Vi gleder oss til å høre fra deg!


TRYKK

Nyheter. Fakta. Bakgrunn.

Hva er den mest interessante aktuelle utviklingen i verden av prosessering og pakking? Utvikling, trender og utfordringer – alle samlet for deg. Hold deg informert!

HENDELSER

Nøkkeldatoer - nasjonale og internasjonale

Planlegger du besøk til kommende utstillinger i bransjen? Her finner du ut når og hvor de alle skal finne sted.

VÅRT LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

La oss nå toppmøtet sammen! Maksimer produktiviteten din og minimer livssykluskostnadene dine - med vårt PEAQ Promise. PEAQ står for Produktivitet, Effektivitet, Tilgjengelighet og Kvalitet. Finn ut hva som er i den for deg.