Du ser for øyeblikket innhold for:

Norway / NN

Endre posisjon

Gjeldende posisjon

Rapporteringskanaler for varslere

Det er MULTIVACs primære mål å håndtere alle forretningsforhold på en lovlig og etisk korrekt måte. Dette gjør det mulig å forebygge lovbrudd og overtredelser og avverge skader for MULTIVAC, medarbeiderne, forretningspartnerne og eierne. For å forebygge lovbrudd, oppdage dem på et tidlig stadium og eliminere dem så raskt som mulig, er det viktig at våre medarbeidere og forretningspartnere rapporterer åpent om kritiske aktiviteter og kritikkverdige forhold i selskapet vårt. For å kunne behandle rapportene dine har vi opprettet rapporteringskategorier for brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden og strafferettslig relevante brudd, for eksempel bedrageri og tyveri, men også brudd som hvitvasking av penger, skatteunndragelse, databeskyttelse, brudd på antitrust- og konkurranselovgivningen og til og med diskriminering på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på at dette varslingssystemet ikke er en generell klageplattform.

Identiteten til varsleren, personene det varsles om og andre personer som er nevnt i rapporten, vil bli behandlet konfidensielt. Informasjonen vil kun bli gitt til de organene som er ansvarlige for videre behandling.


Beskyttet rapporteringsskjema for varslere

Her kan du sende oss din klage/tips anonymt eller konfidensielt.


QR-kode til registreringsskjemaet: