Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tại

Các kênh báo cáo cho người tố cáo

Ưu tiên hàng đầu của MULTIVAC là xử lý mọi vấn đề kinh doanh theo luật pháp và theo cách đúng đắn về mặt đạo đức. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi sai trái và vi phạm cũng như tránh thiệt hại cho MULTIVAC, nhân viên, đối tác kinh doanh và chủ sở hữu. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, xác định chúng ở giai đoạn đầu và loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt, điều quan trọng là nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng ta phải báo cáo công khai về các hoạt động quan trọng và hành vi sai trái trong công ty của chúng ta. Các danh mục báo cáo về vi phạm nhân quyền trong chuỗi cung ứng và vi phạm hình sự, chẳng hạn như hoạt động gian lận và trộm cắp, cũng như các vi phạm như rửa tiền, trốn thuế, bảo vệ dữ liệu, vi phạm luật chống độc quyền và cạnh tranh cũng như phân biệt đối xử tại nơi làm việc đã được thiết lập để xử lý thông tin của bạn. Xin lưu ý rằng hệ thống tố cáo này không phải là một nền tảng khiếu nại chung.

Việc bảo mật danh tính của người tố cáo, những người là đối tượng của báo cáo và những người khác có tên trong báo cáo đều được duy trì. Thông tin sẽ chỉ được cung cấp cho các bộ phận chịu trách nhiệm xử lý tiếp.


Mẫu báo cáo được bảo vệ dành cho người tố cáo

Tại đây bạn có thể gửi cho chúng tôi khiếu nại / mẹo của bạn một cách ẩn danh hoặc bảo mật.


Mã QR cho mẫu đăng ký: