Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tại

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Dù bạn có thắc mắc, ý kiến hoặc nhận xét về bất cứ chủ đề nào: Nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui lòng được liên lạc và trả lời thắc mắc của bạn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp bạn

Với giải pháp đóng gói của MULTIVAC, bạn đã quyết định lựa chọn không chỉ chất lượng và hiệu suất cao nhất, mà còn lựa chọn một dịch vụ chăm sóc toàn diện và hoàn hảo.

Là một tập đoàn hoạt động trên toàn cầu với 75 công ty con, chúng tôi liên kết chặt chẽ với khách hàng và thị trường của mình. Điều này cho phép chúng tôi nhận biết được các xu hướng và phát triển trên thị trường rất sớm. Là khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được lợi thế do độ ngũ bán hàng và dịch vụ có trình độ cao của chúng tôi luôn ở gần địa điểm của bạn.


Liên hệ

Multivac Vietnam Co Ltd

No. 103, street No. 52,
Residential quarter 2, 
An Phu Ward, Thu Duc City
Ho Chi Minh City 700000
Vietnam

Tel. +84 28 66819621
info@vn.multivac.com