Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tại

MULTIVAC Services

Lời khuyên về ứng dụng để cắt lát

Cùng với chúng tôi kiểm tra chất lượng ứng dụng của bạn. Các kỹ sư ứng dụng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ chứng minh có thể đạt được chất lượng khẩu phần nào thông qua các công nghệ cắt sáng tạo và quy trình nhẹ nhàng trong điều kiện sản xuất thực tế.Chúng tôi có cách tiếp cận riêng đối với các sản phẩm của bạn và đặc tính thực phẩm của chúng và tìm ra cấu hình máy cắt lát tối ưu cho bạn về chất lượng, hiệu suất và đầu tư.

Trong các thử nghiệm cắt, chúng tôi theo đuổi mục tiêu của bạn về:

  • Chất lượng cắt cao
  • Công suất cao
  • Năng suất sản phẩm cao với sản phẩm bán rẻ ít hơn
  • Tuân thủ nhiệt độ sản phẩm mong muốn hoặc xác định khoảng nhiệt độ tối ưu

 

Thông qua mạng lưới toàn cầu của các trung tâm năng lực của chúng tôi và việc sử dụng các công nghệ mới nhất, chúng tôi đảm bảo các quy trình kiểm tra và kết quả kiểm tra có chất lượng cao nhất.Dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn

Kiểm tra tính khả thi và công suất Để giải t

Để giải thích đơn đặt hàng và chuẩn bị đề xuất, các thử nghiệm cắt rất hữu ích trước để xác định công suất và kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật.

Đánh giá đáng tin cậy và ghi tài liệu chính xác

Song song với thử nghiệm cắt, chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu liên quan và sau đó trình bày trong một đánh giá và trong tài liệu dự án chi tiết kèm hình ảnh và video.

Hỗ trợ trực tuyến và tại chỗ cho hệ thống của bạn

Chúng tôi rất vui được thực hiện các thử nghiệm cắt tại trụ sở Wolfertschwenden của chúng tôi (với sự hiện diện của bạn hoặc ảo) hoặc trực tiếp tại chỗ trước sự có mặt của bạn.


Chào mừng đến trung tâm ứng dụng & đào tạo MULTIVAC

Sử dụng Trung tâm Đào tạo & Ứng dụng tại trụ sở Wolfertschwenden cho các mục tiêu của bạn. Cơ sở hạ tầng tiên phong cung cấp các điều kiện lý tưởng cho các thử nghiệm cắt và kết hợp chuyên môn của chúng tôi trong việc tư vấn và đào tạo ứng dụng trong lĩnh vực sản phẩm cắt lát.

Chúng tôi rất mong chờ bạn ghé thăm!
LIÊN HỆ

Tất cả những gì bạn phải làm là liên lạc!

Chúng tôi không thể chờ đợi để phát triển một giải pháp phù hợp nhất với bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi và cùng chúng tôi tìm giải pháp chế biến hoặc đóng gói tốt nhất của bạn. Chúng tôi rất mong chờ bạn!BÁO CHÍ

Tin tức. Sự thật. Nền.

Những phát triển hiện tại thú vị nhất trong thế giới chế biến và đóng gói là gì? Những phát triển, xu hướng và thách thức – đều hướng đến bạn. Hãy thông báo!

SỰ KIỆN

Ngày chính - quốc gia và quốc tế

Bạn có kế hoạch ghé thăm hội chợ ngành công nghiệp sắp tới không? Ở đây, bạn sẽ tìm ra khi nào và nơi tất cả chúng sẽ được diễn ra.

LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI

The MULTIVAC PEAQ Promise

Hãy cùng nhau lên đỉnh! Tối đa hóa năng suất của bạn và giảm thiểu chi phí vòng đời của bạn - với lời hứa PEAQ của chúng tôi. PEAQ viết tắt của Năng suất, Hiệu quả, Tính sẵn có và Chất lượng. Tìm hiểu có gì trong đó cho bạn.