Việc làm tại MULTIVAC

You&MULTIVAC

Các nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất và là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai. Chúng tôi tìm đến bạn để cùng nhau viết tiếp thành công và khám phá những con đường mới (đóng gói) trong một môi trường thú vị với nhận thức về xã hội và một tương lai tốt đẹp hơn.

Career


MULTIVAC là viết tắt của một trong những nhà cung cấp giải pháp đóng gói hàng đầu thế giới cho tất cả các loại sản phẩm thực phẩm, khoa học đời sống, chăm sóc sức khỏe và hàng hóa công nghiệp. MULTIVAC là một công ty gia đình hoạt động trên toàn cầu với hơn 80 chi nhánh và hơn 7.000 nhân viên trên toàn thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi về chất lượng và cải tiến là động lực của chúng tôi và chúng tôi muốn đáp ứng trách nhiệm về sinh thái và xã hội của mình.

Sự nghiệp của bạn bắt đầu từ đây

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những vị trí cần tuyển dụng hiện tại của Tập đoàn MULTIVAC tại các thị trường khác nhau.

Viễn cảnh của bạn

MULTIVAC là một công ty gia đình luôn coi con người là số một. 

Lợi ích của bạn

Chúng tôi tin rằng đầu tư vào nhân viên sẽ mang lại hiệu quả. 
MULTIVAC với tư cách là nhà tuyển dụng

Bạn đã sẵn sàng chưa

Vậy thì bây giờ là thời điểm thích hợp để trở thành một phần của đại gia đình MULTIVAC. Tương lai của bạn tại MULTIVAC bắt đầu từ đây: