Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tại

MULTIVAC PaperBoard

Pack your food products with 
recyclable, paper fibre-based packaging materials using 
MULTIVAC PaperBoard

Whether it's cardboard trays, cardboard backing material or formable paper for skin or MAP packs, we can meet your ideal requirements on our thermoforming packaging machines and traysealer solutions.


The benefits of MULTIVAC PaperBoard

The cardboard backing or complete cardboard composite can simply be put into the recycling container. When doing so, observe the different regulations concerning recycling in individual countries.

Simple recycling

The cardboard backing or complete cardboard composite can simply be put into the recycling container. When doing so, observe the different regulations concerning recycling in individual countries.

Tailored barrier properties

By using different functional layers, you can produce packs capable of meeting your requirements for sealing and barrier properties.

Very attractive at the point of sale

Thanks to the freedom of design on printed cardboard material, your products can stand out from the crowd at the point of sale.


CARDBOARD TRAYS

Cardboard trays can be used on traysealers and even thermoforming packaging machines to produce these packs.

Processing on thermoforming packaging machines

Pack types:

✔ MAP
✔ Skin

Packaging material:

The cardboard trays are lined with a plastic layer in the thermoforming packaging machine. This can be be removed from the cardboard tray after use.

Partnership:

This product is jointly developed with Van Genechten Packaging and DS Smith.

Logo_DSS

Processing on traysealers

Pack types:

✔ MAP
✔ Skin

Packaging material:

The trays are made out of cardboard composites which can be separated into individual types after use.
 

Partnership:

This product is jointly developed with VIRGIN BIO PACK S A S and DS Smith.

Logo_DSS

PRE-CUT CARDBOARD SHEETS

Material from the roll, as well as pre-cut sheets can be used on 
thermoforming packaging machines and traysealers to produce flat cardboard packs.

Can be run on Thermoforming packaging machines

Pack type:

✔ MAP
✔ Skin
 

Packaging material:

The cardboard composite can be utilised from the roll, which results in significant efficiency benefits. The material can be separated after use into its individual parts.
 

Partnership:

This product is jointly developed with Leipa Georg Leinfelder GmbHDS Smith and Papierfabrik August Koehler SE .

Logo_DSS
Logo_DSS

Can be run on Traysealers

ack type:

✔ MAP
✔ Skin
 

Packaging material:

Coated pre-cut card sheets can be separated after use into their individual parts.
 

Partnership:

This product is jointly developed with VIRGIN BIO PACK S A S and DS Smith.

FORMABLE PAPER

Formable paper from the roll can be used on thermoforming packaging machines to produce these packs.

Can be run on Thermoforming packaging machines

Pack types:

✔ MAP
✔ Skin 

Packaging material:

The formable paper composite can be separated after use into its individual parts. It is available in various grammages and can be supplied with different functional layers.

Forming depth / pack cavity:

Up to 20 mm

Partnership:

This product is jointly developed with Leipa Georg Leinfelder GmbH and DS Smith.

Logo_DSSPlace your trust in MULTIVAC's expertise.

  • Over 50 years of packaging experience and more than 100 patents
  • Customised packaging tests for customers in application centres around the world
  • Packaging materials and packaging machines from a single source
  • Outstanding expertise in packaging lines for automated solutions

LIÊN HỆ

Tất cả những gì bạn phải làm là liên lạc!

Chúng tôi không thể chờ đợi để phát triển một giải pháp phù hợp nhất với bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi và cùng chúng tôi tìm giải pháp chế biến hoặc đóng gói tốt nhất của bạn. Chúng tôi rất mong chờ bạn!

BÁO CHÍ

Tin tức. Sự thật. Nền.

Những phát triển hiện tại thú vị nhất trong thế giới chế biến và đóng gói là gì? Những phát triển, xu hướng và thách thức – đều hướng đến bạn. Hãy thông báo!

SỰ KIỆN

Ngày chính - quốc gia và quốc tế

Bạn có kế hoạch ghé thăm hội chợ ngành công nghiệp sắp tới không? Ở đây, bạn sẽ tìm ra khi nào và nơi tất cả chúng sẽ được diễn ra.

LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI

The MULTIVAC PEAQ Promise

Hãy cùng nhau lên đỉnh! Tối đa hóa năng suất của bạn và giảm thiểu chi phí vòng đời của bạn - với lời hứa PEAQ của chúng tôi. PEAQ viết tắt của Năng suất, Hiệu quả, Tính sẵn có và Chất lượng. Tìm hiểu có gì trong đó cho bạn.