Na kontaktoni!

Nuk ka rëndësi tema për të cilën keni pyetje apo që dëshironi të jepni komentet dhe sugjerimet tuaja: punonjësit tanë janë të gatshëm që t'i kontaktoni dhe që t'u përgjigjen pyetjeve tuaja.

I pranishëm në mbarë botën dhe me partnerë lokalë

Me zgjedhjen e një sistemi prodhimi ambalazhesh dhe paketimi nga MULTIVAC ju nuk vendosni vetëm për cilësinë dhe efikasitetin më të lartë, por edhe për kujdesin gjithëpërfshirës dhe servisin perfekt.

Si grup sipërmarrës që vepron në mbarë botën dhe me 75 kompani bija ne jemi të lidhur ngushtë me klientët dhe me tregjet. Kjo na mundëson të identifikojmë që në fazë të hershme zhvillimet dhe tendencat e tregut. Duke qenë klienti ynë, ju do të përfitoni nga grupi ynë mjaft i kualifikuar i shitjeve dhe servisit që ndodhet në rajonin tuaj.


Contact

MULTIVAC Albania shpk

Aut. Durres-Tirane Km 4
Nr.P 154/177 Z.K 2574
Durres
Albania

Tel. +355 67 6047437
Mobile +355 69 2047435
angelo.golgota@multivac.com