Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

Rapporteringskanaler för visselblåsare

Det är MULTIVACs främsta mål att hantera alla affärsfrågor på ett lagligt och etiskt korrekt sätt. Detta gör det möjligt att förebygga oegentligheter och överträdelser och att avvärja skador för MULTIVAC, dess medarbetare, affärspartners och ägare. För att kunna förebygga överträdelser, upptäcka dem i ett tidigt skede och eliminera dem så snabbt som möjligt är det viktigt att våra medarbetare och affärspartner öppet rapporterar om kritiska aktiviteter och oegentligheter i vårt företag. För att kunna behandla dina rapporter har vi inrättat rapporteringskategorier för brott mot mänskliga rättigheter i leveranskedjan och brott som är relevanta enligt straffrätten, såsom bedrägerier och stöld, men även brott som penningtvätt, skatteflykt, dataskydd, antitrust och konkurrenslagstiftning, och till och med diskriminering på arbetsplatsen. Observera att detta visselblåsarsystem inte är en allmän plattform för klagomål.

Visselblåsarens identitet, de personer som är föremål för rapporten och andra personer som nämns i rapporten kommer att behandlas konfidentiellt. Informationen kommer endast att lämnas till de organ som ansvarar för vidare behandling.


Formulär för skyddad rapportering för visselblåsare

Här kan du skicka oss ditt klagomål/tips anonymt eller konfidentiellt.


Länk till registreringsformuläret:

https://whistleblowersoftware.com/secure/MultivacSweden

Info: Din anmälan skickas till det MULTIVAC-företag som du har valt i anmälningsformuläret och dessutom alltid till MULTIVAC Group Compliance Office i Wolfertschwenden (DE). Om din rapport endast ska skickas till MULTIVAC Group Compliance Office i Wolfertschwenden (DE), skicka din rapport via denna länk: https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter

QR-kod till registreringsformuläret: