Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

Mer processäker än någonsin!

Förpackningen spelar alltid en viktig roll, särskilt när det gäller farmaceutiska produkter. MULTIVAC förpackningslösningar är utformade för att uppfylla branschens höga krav på processäkerhet, spårbarhet och renrumsmiljö. Dessutom erbjuder de ett exceptionellt produktskydd som bidrar till produktsäkerheten.MULTIVAC förpackningslösningar för farmaceutiska produkter

Vi är fullt medvetna om de specifika utmaningar som farmaceutiska förpackningar ställs inför. Vi erbjuder därför fördjupad rådgivning och utvecklar skräddarsydda lösningar tillsammans med dig när du måste säkerställa att sekundärförpackningen uppfyller alla krav på säkerhet, sterilitet och ett effektivt skydd av det känsliga innehållet.

Våra skräddarsydda lösningar omfattar bland annat bioläkemedel, autoinjektorer samt ampuller och förfyllda sprutor.

Vi erbjuder hållbara förpackningslösningar som tillverkas med modern teknik och som hanterar förpackningarna under stränga sterilitets- och säkerhetskrav. Vår GMP-kompatibla maskindesign möjliggör flexibel och ekonomisk förpackning av känsliga farmaceutiska och medicinska produkter i olika produktformat och produktstorlekar – såväl i enkel- som kombinationsförpackningar. Vi erbjuder lösningar för stora och små produkter med ett enormt materialutbud - alltid anpassade efter dina krav och behov.


Dina förmåner med MULTIVAC

MULTIVAC en perfekt partner för läkemedelsindustrin

Våra förpackningslinjer med GMP-kompatibel maskindesign möjliggör flexibel och effektiv förpackning av känsliga produkter i olika produktformer och -storlekar samt i en- eller kombinationsförpackningar.

Där bidrar särskilt våra automatiseringslösningar till maximal processäkerhet och förpackningskvalitet.

 • Optimalt skydd av produkterna genom skonsam hantering och minimering av miljöpåverkan, som t.ex. temperatur och kontakt

 • Olika förpackningsmaterial (filmtjocklekar mellan 70 och 1 200 μm, PP-monomaterial, aluminiumkompositfolie, Tyvek® och pappersbaserad film) samt förpackningsformer

 • Nyheter i multifunktionella förpackningar med t.ex. öppningshjälp, återförslutning eller behandlingslister

 • Fullständig spårbarhet och förfalskningssäkerhet genom serialisering och Track &Trace

 • Reproducerbarhet: förpackningar som säljs från den första produkten

 • Renrumskompatibilitet

 • Processäkerhet och produktivitet

 • Flera alternativ är förpackning under modifierad atmosfär (MAP) eller vakuum, frammatning av bipacksedlar o.s.v.


Kategorier

Kombinationsförpackningar

Parenteralia

Aktiva produkter & biofarmaceutiska läkemedel

BFS


MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans!

Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!
MULTIVAC:s maskinportfölj för farmaceutiska produkter

Läkemedel


Våra tjänster inom läkemedelssektorn

MULTIVAC förpackningslösningar uppfyller alla lagstadgade krav, på ett tillförlitligt, effektivt och ekonomiskt sätt. Vårt expertteam erbjuder både support och teknisk rådgivning. Tillsammans tar vi fram ett skräddarsytt förpackningskoncept för dina läkemedel.


Konceptfas

MULTIVAC är sedan mer än 60 år en tillförlitlig partner till sina kunder. Du kan vara säker på att dina specifika krav alltid är i fokus.

Våra tekniker och processexperter hjälper dig med engagemang och erfarenhet när det gäller att utveckla ett kundanpassat och perfekt koncept för dina värdefulla produkter.


I nära samarbete med dig ska en individuell förpackningsdesign ta upp den anpassade förpackningsdesignen utifrån de komplexa produktkraven och den som passar perfekt till ditt läkemedel. Vi tar fram den bästa förpackningen för din produkt tillsammans med 3D-visualiseringar och prototyper samt tar hänsyn till alla kapacitetskrav.

Utgående från förfrågningsunderlaget och i nära samarbete med dig tar vi fram ett anpassat linjekoncept samt alla nödvändiga linje- och formatritningar. I många fall tas flera möjliga konceptalternativ fram och diskuteras vid en presentation.


Genomförande

MULTIVAC är redo att hjälpa till då förpackningsprocessen måste vara tekniskt avancerad och korrekt. Vårglobala organisation stödjer dig med kompetens och precision och säkerställer en smidig implementering av såväl individuella maskiner som linjelösningar.


Från idé till provkörning – för implementering av din förpackningslösning står ett kompetent och erfaret projektteam till förfogande som hjälper dig hela tiden, från den första implementeringen och implementeringen.

MULTIVAC erbjuder förpackningslösningar med olika automatiseringsgrad, från manuella eller halvautomatska system till helintegrerade förpackningslinjer. För att vi ska kunna erbjuda helhetslösningar för maximal produktivitet tillverkar vi våra egna automatiserings-, separerings- och transportsystem samt märknings- och kvalitetskontrolllösningar. Vi anpassar oss flexibelt efter dina behov och stöder vid behov integrering av komponenter från andra tillverkare i ditt individuella linjekoncept.

Vi erbjuder omfattande utbildningskurser, antingen i våra globala utbildningscenter eller hos dig på plats, så att du kan bekanta dig med drift, underhåll och skötsel av dina maskiner. Det är en praktisk utbildning som sker direkt vid maskinen. Utbildningsmaterialet finns därefter skrivet. På så sätt kan du dra nytta av den nya förpackningslösningen från MULTIVAC till fullo.

MULTIVAC stöder dig med stor säkerhet gällande processvalidering, kalibrering och dokumentation.

Processvalidering via MULTIVAC

I och med ikraftträdandet av aktuellt MDR (Medical Device Regulation) har det blivit ett lagstadgat krav att utföra processvalidering. MULTIVAC levererar helhetslösningar för förpackningsmaskiner och har mångårig kompetens. Vårt expertteam erbjuder från och med aktuell tidpunkt omfattande support för att uppfylla dina krav och behov.

Vårt kvalificerings- och valideringspaket uppfyller riktlinjerna från GMP, GAMP 5 och ISO och innefattar bland annat följande tjänster:

 • Valideringsplan

 • Riskbedömning

 • Funktionsspecifikation

 • Monterings- och användningskvalificering

 • Datorvalidering

Vi hjälper dig även vid kvalificerings- och valideringsprocesser på plats och hjälper dig att ta fram särskilda valideringar och retrospektivvalidering för redan installerade förpackningslösningar.

MULTIVAC kalibrera processen

För att säkerställa reproducerbara förpackningskvalitet och processer kalibrerar vi relevanta processparametrar i våra förpackningslinjer. Vi dokumenterar resultaten i ett kalibreringsprotokoll och lämnar över motsvarande dokumentation för korrigering av mätavvikelser.

För att kraven i riktlinjen FDA CFR 21 Part 11 ska uppfyllas kan vårt IPC-styrsystem förses med följande funktioner för övervakning och registrering av förpackningsprocessen:

 • personligt anpassad användarhantering

 • Hantera lösenord

 • Verifieringskedja

 • Recept ändringshistorik

 • Säkerhetskopiering


Eftermarknad

Så fort en förpackningslinje framgångsrikt har implementerats hjälper MULTIVAC Service dig att minimala driftskostnaderna under hela din produktionstid. För MULTIVAC innebär detta optimerad tillgänglighet, snabbt fjärrunderhåll, maximal 24/7 reservdelstillgänglighet och aktivt stöd för att optimera din dagliga produktivitet – med hjälp av våra digitala hjälp- och analysverktyg.


Med live- och fjärrunderhåll säkerställer vi snabbaste möjliga support för att minska dina stilleståndstider vid oplanerade produktionsstopp. Våra experter analyserar och löser dessa problem online och i dialog med dig. Steg för steg och utan att det uppstår resekostnader och onödig väntetid.

Reservdelar från MULTIVAC säkerställer inte bara säker drift och minimala stilleståndstider, de håller också högsta säkerhetsstandard. Med vår globala reservdelslogistik och våra serviceställen kan vi garantera en snabb och omfattande leverans av originalreservdelar i utmärkt MULTIVAC-kvalitet.

Med MULTIVAC Smart Services får du nytta av transparenta processer och processdata i realtid. De är en avgörande framgångsfaktor och bidrar till maximal effektivitet och ekonomisk drift hos dina linjer. Våra experter informerar gärna utan förpliktelser om hur du kan använda MULTIVAC Smart Services på rätt sätt med nya och befintliga anläggningar.MULTIVAC-linjelösningar för farmaceutiska produkterKONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!


PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Läs om den intressanta utvecklingen inom process- och förpackningsvärlden! Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella!

Planerar du att besöka kommande branschmässor? Här får du veta allt om när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera dina produkters livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!