Metalldetektorer med skarp syn

Man vill inte ens föreställa sig vad som händer om en liten bit metall hamnar i din produktförpackning och lämnar produktionen obemärkt ... Metalldetektorerna från MULTIVAC är en viktig del i en tillförlitlig förpackningsprocess. Genom att integrera anläggningen sömlöst ökar du produktsäkerheten.Bättre konsumentsäkerhet med kompetenta metalldetektorer

Om metallpartiklar inte detekteras och hamnar hos slutkund, kan det få obehagliga konsekvenser. Bortsett från skaderisken, skulle det innebära negativ publicitet för ditt företag. För att du ska kunna lita på att dina produkter är helt fria från främmande partiklar, detekterar MULTIVAC metalldetektorer även små partiklar under krävande förhållanden, på ett tillförlitligt sätt. Vi analyserar dina behov och ger dig individuell rådgivning. Vi utformar en optimal lösning med minimalt platsbehov som passar din inspektionsuppgift. Vi sätter stort värde på tillförlitlighet, konstant inspektionskvalitet och reproducerbarhet. Vi garanterar maximal produkt-, förpacknings- och processäkerhet. Låg energiförbrukning och minimalt slitage bidrar till optimal effektivitet och en snabb avkastning.

I 310

Metalldetektorn MULTIVAC I 310 förhindrar på ett tillförlitligt sätt metalliska föroreningar i produkterna och säkerställer t.ex. att IFS-standarderna uppfylls.

I 211

Kontrollvågen I 211 med inbyggd metalldetektor tar mycket liten plats, finns i vågområden från 10–6 000 g och arbetar upp till 90 m/min.

I 221

Den tvåspåriga kontrollvågen I 221 med metalldetektor erbjuder upp till 90 m/min och är utformad för hög kapacitet i ettviktintervall på 10–3 000 g.


Produktions- och kvalitetskontroll med metalldetektorer

Våra metalldetekteringssystem hittar metalliska främmande föremål. Oavsett om det rör sig om järn, rostfritt stål, stål eller metaller som aluminium, koppar eller mässing, kan främmande föremål identifieras på ett tillförlitligt sätt med MULTIVAC inspektionsanordningar . Även under riktigt utmanande förhållanden arbetar detektorerna på ett noggrant och tillförlitligt sätt. 

MULTIVAC prioriterar individuellt anpassade lösningar  – vi ger dig råd om dina projekt så att de alltid kan integreras på ett optimalt sätt i förpackningsprocessen. Även för unika kombinationer med andra inspektionsenheter, som t.ex. kontrollvågar, och utsortering av felaktiga eller dåliga förpackningar, kan vi hitta rätt lösning. Dina förmåner med MULTIVAC

Därför är MULTIVAC den rätta partnern för dina inspektionssystem

  • Individualitet - vi ger dig individuell rådgivning och hittar rätt lösning för din anläggning

  • Säkerhet -  vare sig det gäller järn, rostfritt stål, stål eller metaller som aluminium, koppar och mässing - med MULTIVACs metalldetektorer kan även små främmande föremål identifieras på ett tillförlitligt sätt.

  • Effektivitet – Dina medarbetare kan direkt arbeta med metalldetektorerna eftersom våra metalldetektorer är utrustade med ett lätthanterat användargränssnitt. 

  • Ekonomisk drift – Hög hastighet, minimal energiförbrukning och minimalt slitage bidrar till anläggningens effektivitet och kostnadseffektivitet. 

  • Upprätthålla varumärkesimage - skydda ditt varumärke genom att minimera risken för fel och därmed också risken för produktåterkallning. På så sätt uppfyller du alla strikta efterlevnadskrav.


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!