Så att allt passar ihop perfekt

MULTIVAC erbjuder ett komplett spektrum av märkningstekniker, etiketter och förbrukningsmaterial för printer, allt från en och samma leverantör. På detta sätt säkerställer vi att alla material som används för förpacknings- och märkningsprocesserna är optimalt anpassade till varandra och alltid finns till hands.MULTIVAC förbrukningsmaterial - för dig!

Vi levererar förbrukningsmaterial för printer av högsta kvalitet, så att alla komponenter i märkningsprocessen kan anpassas optimalt till varandra. Med kompetent rådgivning från erfarna MULTIVAC-specialister kan vi garantera perfekta tryckresultat – anpassade efter dina kundspecifika krav och förutsättningar. Vår omfattande produktportfölj omfattar förbrukningsmaterial för ett stort antal printerlösningar, till exempel våra MULTIVAC TTO- och MULTIVAC TIJ-printrar samt en rad skrivare från andra tillverkare.


Förbrukningsmaterial för printers från MULTIVAC har många fördelar:

Ett brett, kundanpassat sortiment

 • Stort urval av förbrukningsmaterial för olika printertyper, inom specifika användningsområden och anpassade för dina behov

Rådgivning och service

 • Kompetent rådgivning enligt gällande lagar och bestämmelser

 • Kompletterande tjänster, t.ex. printtester och kundspecifik anpassning

Ökad effektivitet genom samordning

 • Ökad total effektivitet genom perfekt anpassning av förbrukningsmaterial till enskilda printrar, t.ex. genom optimerad längd på termotransferband


Förbrukningsmaterial för termotransferprinter

Vårt utbud omfattar ett brett spektrum av förbrukningsmaterial för MULTIVAC TTO-printrar samt ett stort antal termotransferprintrar från andra tillverkare. Vår omfattande produktportfölj garanterar perfekta printresultat även i krävande produktionsmiljöer och med olika krav och förutsättningar.

Hög flexibilitet och optimalt printesultat

Förbrukningsmaterial för termotransferprintrar

Vi erbjuder vi ett brett utbud av lämpliga förbrukningsmaterial avsedda för MULTIVAC TTO-printrar och ett stort antal termotransferskrivare från andra tillverkare. Vårt urval av termotransferband, termohuvuden och rengöringssvabbar ger perfekta resultat även vid högt ställda krav och krävande produktionsmiljöer. Expertrådgivning från erfarna MULTIVAC-specialister säkerställer att man på ett tillförlitligt sätt uppfyller de krav som ställs på tryckkvalitet, hastighet och temperaturbeständighet.

 • Högsta kvalitet och säkerhet: MULTIVAC levererar förbrukningsmaterial av högsta kvalitet och säkerställer att system och material passar ihop. På så sätt får du optimala tryckresultat och minimerar risken för stillestånd.

 • Flexibel användning: MULTIVAC termotransferband kan användas inom flera branscher. Alla kvaliteter är ISEGA-certifierade och säkra att använda inom livsmedelssektorn.

 • Rätt material för varje material: MULTIVAC erbjuder termotransferband av olika kvalitet som skiljer sig åt vad gäller vax och harts. Vid behov kan vi genomföra tester tillsammans med din förpackning för att fastställa optimal kvalitet.

 • Perfekt anpassning till MULTIVAC TTO-printrar: Färgbandsrullarnas konstruktion och körlängd lämpar sig perfekt för egenskaperna hos våra MULTIVAC TTO-printrar. Genom användning av MULTIVAC termohuvud uppnås högsta tryckkvalitet.

Förbrukningsmaterial för Inkjet-printer

Förutom MULTIVAC TIJ-printrarna och en rad andra TIJ-printrar från andra tillverkare levererar vi även lämpliga patroner, färger och lösningsmedel.

Tillförlitlig kvalitet och livsmedelssäkerhet

Förbrukningsmaterial för Inkjet-printer

Vi levererar tryckpatroner, färger och lösningsmedel som lämpar sig lika väl för MULTIVAC TIJ-printrar som TIJ- och CIJ-printrar från andra tillverkare. Lösningsmedels- och vattenbaserade färger har ett brett användningsområde. De lämpar sig t.ex. för tryckmedier så som filmetiketter, plastfilm och mediciniskt papper. I vår rådgivning säkerställer vi att gällande lagar och regler för livsmedelsförpackningar tillgodoses.

 • Passande förbrukningsmaterial: Färger och lösningsmedel har ett brett användningsområde, t.ex. för filmetiketter eller medicinskt papper.

 • Gällande bestämmelser: Förbrukningsmaterialet är avsett för användning i livsmedelsförpackningar.

 • Allt från en och samma leverantör: Vi erbjuder ett stort utbud av förbrukningsmaterial till goda villkor – avsedda såväl för våra egna MULTIVAC skrivare som för ett brett sortiment av andra tillverkares printrar.

Förbrukningsmaterial för ytterligare printlösningar

MULTIVAC stöder även andra printlösningar och ett stort antal printertyper med lämpligt förbrukningsmaterial, som t.ex. digitala printrar, stämpeltryckenheter eller värmepräglingsteknik.

Lämpar sig för många olika användningsområden

Förbrukningsmaterial för ytterligare printlösningar

MULTIVAC stöder andra trycktekniker och typer av skrivare, t.ex. digitala printrar, stämpeltryckenheter eller värmepräglingstekniker, med lämpligt förbrukningsmaterial. Vi levererar även våra förbrukningsmaterial till en rad printrar från andra tillverkare. Du har ett stort urval av rengöringsmedel, typer, numreringsanordningar och karbonband som redan ingår i vårt sortiment. Om du behöver individuellt anpassad hjälp är vi gärna flexibla och utökar vårt sortiment åt dig.

 • Support för olika trycktekniker och printrar från andra tillverkare

 • Stort urval av kompletterande förbrukningsmaterial

 • Utökar produktportföljen efter behov


Tillförlitliga märkningslösningar med kompletterande tjänster

Printern är en liten men viktig komponent i förpackningslinjen. Utan etiketterare skulle nödvändiga produktmärkningar saknas, t.ex. partinummer och bäst före-datum. För att alltid kunna garantera optimala märkningsresultat och perfekta tryckresultat genomför vi gärna printtester. Om något inte fungerar som det ska under produktionen kan MULTIVAC-bytesservice hjälpa till snabbt och flexibelt.KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!