Primärlösningar för din sekundärförpackning

Sekundärförpackningar är till för att främja försäljningen, ge ytterligare skydd och i vissa sammanhang skapa en kompletterande barriär. MULTIVAC har ett brett utbud av lösningar för din sekundärförpackning – tillförlitliga för alla branscher.


Attraktiva sekundärförpackningslösningar med MULTIVAC

MULTIVAC har ett brett utbud av lösningar för sekundärförpackningar med djupdragna förpackningar, tråg, pås- och krympförpackningar - alla kan packas effektivt och tillförlitligt i kartonger eller annat emballage. Vårt omfattande utbud av vikbara kartonger och låd- och containerladdningssystem står här till förfogande! Vi är väl medvetna om de specifika krav som våra kunder ställs inför inom livsmedelsindustrin, den medicinska och medicintekniska industrin, samt avseende industri- och konsumtionsvaror. Du får tillförlitliga, flexibla och effektiva lösningar som lönar sig!


MULTIVAC-lösningar för sekundärförpackningar har många fördelar

Se till att sekundärförpackningarna förblir primära!

  • Skräddarsydda lösningar för maximal produktivitet och attraktiva förpackningar

  • Olika lösningar för sekundärförpackningar med djupdragna förpackningar, tråg, pås- och krympförpackningar - allt packas effektivt och tillförlitligt i kartonger eller containers

  • Använd MULTIVAC-kunskap för att uppfylla de specifika kraven för sekundärförpackningar inom livsmedelsbranschen, för  farmaceutiska, medicinska och industriella produkter samt för konsumtionsvaror

  • Individuell rådgivning om sekundärförpackningar och MULTIVACs vikbara kartong-, kartong- och containerlastningssystem
KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!