Aktivera Production 4.0 med Smart Services

Upptäck vad som händer digitalt – med Smart Services har du kontroll över hela produktionsprocessen. Din utrustning finns i ett nätverk som du kan anvädna för att få all information om din produktion, dina maskiner och linjer. Detta gör att vi tillsammans kan identifiera produktionsprocessens svagaste punkter som har förbättringspotential.


Anpassningsbar transparens och flexibilitet - Smart Services

Produktion 4.0 samlar in, tolkar, identifierar och ger dig möjlighet att utnyttja den samlade ionformationens värdefulla potential. Produktionsdata längs hela linjeprocessen ger dig viktig information.

Vet du hur mycket potential som dagligen förblir oanvänd i dina process- och förpackningsprocesser?Vi erbjuder digitala lösningar för att kunna identifiera och utnyttja informationspotentialen

Tydliggör onvänd potential | Åtgärd

 • Nyckeltal som visas i realtid för dina maskiner – alltid på plats och alltid tillgängliga

 • Snabb och okomplicerad dataöverföring till dina maskiner - rader, platser, skift och objekt

 • Förutom de fördefinierade nyckeltalen får du kunskap om alla dina nyckeltal

Analys för att identifiera svaga punkter | Analysera

Omsorgsfullt förberedda analyser som är lätta att använda gör att du snabbt får insyn i bearbetnings- och förpackningsprocesserna

 • Vad händer?

 • Hur ofta händer det?

 • Vad får det för effekt?

Förbättringar med intelligent assistens | Hjälpa

 • MULTIVACs expertkunskaper är tillgängliga - från konfiguration av dina maskiner till hantering av störningar och underhåll 

 • Personlig support och rådgivning från MULTIVACs experter med datadriven optimering av maskiner och processer. Vi hjälper dig att dra nytta av din potential

Framtidssäkra med förebyggande åtgärder och tidig identifiering | Förhindra

Ständigt optimerade algoritmer och system hjälper dig att upptäcka aktuella problem i ett tidigt skede

 • Att inte nå budgeterade produktionssiffror

 • Slitage på komponenter och slitdelar

 • Kvalitetsförluster

 • Oplanerade stillestånd


Börja utforska dina maskiners potential redan idag

Utnyttja möjligheten att få presenterade digitala lösningar från MULTIVAC av våra experter, eller starta våra demos själv via kundportalen myMULTIVAC.