Kompromisslösa optiska inspektionssystem

När produkter som inte är av hög kvalitet kommer ut på marknaden resulterar det i obehagliga konsekvenser: reklamationer, byten som på lite sikt skadar på varumärket. Med optiska inspektionssystem från MULTIVAC kan du automatiskt lokalisera kvalitetsbrister i bearbetnings- och förpackningsprocesserna, redan i ett tidigt stadium.


Låg risk för fel tack vare våra lösningar för visuell inspektion

Man måste kunna lita på kvaliteten på lösningar för visuell inspektion. Det är ju dörren till konsumenten. Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dina kvalitetskrav i förpackningsprocessen. Sensorer och kodläsare är ofta tillräckliga för enkla kontrolluppgifter. Om kraven är mer komplexa och kanske gäller förpackningarnas kvalitet och märkning - rekommenderar vi kamerainspektionssystem från MULTIVAC. Våra optiska inspektionssystem arbetar noggrant även under utmanande förhållanden, som t.ex. olika mätavstånd. Detta ger en konstant hög inspektionskvalitet. Du drar nytta av tillförlitlig kvalitet, extremt högt produktflöde och kostnadsbesparingar i hela produktionslinjen. Ge inte misstag en chans!

MULTIVAC inspektionslösningar

Visuell inspektion som fristående lösning: I 410

 • Inspektionslösning med transportband

 • Perfekt lösning för eftermontering på befintliga linjer

 • Perfekt komplement till traysealers med 1 eller 2 spår

Optiska inspektionssystem

Kapacitet hos det optiska inspektionssystemet MULTIVAC I 410

Den optiska inspektionsenheten MULTIVAC I 410 har många fördelar:

Kvalitetssäkring

 • Kund- och konsumentskydd

 • Varumärkes- och bildskydd

 • Kostnadsreducering genom förebyggande av återkallelser eller sanktioner på grund av felaktig etikettering

 • Inga störningar i den reguljära driften på grund av oplanerade omarbeten eller ytterligare produktion

 • Högre processäkerhet genom tidig identifiering av långsamt ökande avvikelser

 • Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Produktivitet

 • Tillförlitlig kvalitetsinspektion även vid hög kapacitet

Enkel användning

 • Perfekt anpassade komponenter med enhetligt användningskoncept

 • Integrering i MULTIVAC Line Control

MULTIVAC inspektionslösningar

Visuell kontroll till MULTIVACs djupdragare: I 420

 • Stort urval av inspektionskomponenter, t.ex. sensorer, kodläsare eller kamerasystem

 • Flera positioneringsalternativ

 • Fullständig integrering i förpackningsmaskinens HMI

Optiska inspektionssystem

Kapacitet i det optiska inspektionssystemet MULTIVAC I 420

Enheten för visuell inspektion MULTIVAC I 420 har många fördelar:

Kvalitetssäkring

 • Kund- och konsumentskydd

 • Varumärkes- och bildskydd

 • Kostnadsreducering genom förebyggande av återkallelser eller sanktioner på grund av felaktig etikettering

 • Inga störningar i den reguljära driften på grund av oplanerade omarbeten eller ytterligare produktion

 • Högre processäkerhet genom tidig identifiering av långsamt ökande avvikelser

 • Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Produktivitet

 • Tillförlitlig kvalitetsinspektion även vid hög kapacitet

Enkel användning

 • Integrering i MULTIVAC Line Control

MULTIVAC inspektionslösningar

Komponenter till visuell kontroll för etiketterings- och märkningssystem från MULTIVAC

 • Inspektion av förpackningen och dess märkning direkt på MULTIVAC transportbandsetiketterare i serien L 3xx

 • Olika inspektionsuppgifter, från etikettnärvarokontroll för varje förpackning till streckkodskontroll och komplicerad text- och mönsteridentifiering

Optiska inspektionssystem

Egenskaper hos MULTIVACs komponenter för visuell inspektion

Fördelarna med MULTIVAC OIC-komponenter för visuell inspektion är:

Kvalitetssäkring

 • Kund- och konsumentskydd

 • Varumärkes- och bildskydd

 • Kostnadsreducering genom förebyggande av återkallelser eller sanktioner på grund av felaktig etikettering

 • Inga störningar i den reguljära driften på grund av oplanerade omarbeten eller ytterligare produktion

 • Högre processäkerhet genom tidig identifiering av tidigt ökande avvikelser

 • Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Produktivitet

 • Tillförlitlig kvalitetsinspektion även vid hög kapacitet

Enkel användning

 • Enhetligt driftkoncept

 • Integrering i MULTIVAC Line Control

Dina förmåner med MULTIVAC

Säkerställ maximal kvalitet

Felfri kvalitet är det viktigaste för dina kunder. Det bidrar till att bibehålla ditt varumärkes värde och minimerar risken för att produkter måste återkallas. Optiska inspektionssystem från MULTIVAC detekterar på ett tillförlitligt och effektivt sätt ojämnheter, föroreningar, funktionsfel och märkningsfel. Felaktiga produkter matas direkt ut ur produktionslinjen. 

 • Integration – våra optiska inspektionssystem kan integreras sömlöst i din förpackningslinje. Vi ger råd om val av teknik som passar just dina behov och som minskar risken för fel och sparar kostnader. 

 • Flexibilitet - nya krav kan enkelt kalibreras via ett användarvänligt gränssnitt. Detta gör att produktövergången går snabbt och smidigt. 

 • Ekonomisk drift – du optimerar hela förpackningsprocessen genom att minska svinn, ersätta manuella kontroller, minska risken för fel och optimera flödestider. 

 • Säkerhet: Våra inspektionslösningar minskar risken för ej upptäckta fel betydligt. Skulle brister eller fel uppstå kan dessa enkelt spåras via exakt mätning och central förvaring. Detta gör det väsentligt enklare att lokalisera och åtgärda felkällan.


Framgångshistorier

Reliable quality control
Thanks to visual inspection systems, quality control can be automated within the packaging procedure. These systems offer added value, particularly for food-processing businesses, since all the packs in a batch can be checked seamlessly instead of random sampling. Bell Schweiz AG with its headquarters in Basel is currently evaluating a pilot inspection system with a view to major investment. Pack aktuell* spoke to the person responsible for the project.
Thanks to visual inspection systems, quality control can be automated within the packaging procedure. These systems offer added value, particularly for food-processing businesses, since all the packs in a batch can be checked seamlessly instead of random sampling. Bell Schweiz AG with its headquarters in Basel is currently evaluating a pilot inspection system with a view to major investment. Pack aktuell* spoke to the person responsible for the project. Mehr erfahren
Automated label and print inspection in the food industry
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons.
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons. Mehr erfahren
Success has a name
The modular conveyor belt labellers of the L 320 series from MULTIVAC Marking & Inspection offer the highest level of flexibility and precision in the labelling of cylindrical and oval products, shaped bottles, glasses and pots. Just such a model has recently been put into operation at Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel for labelling the Linola products among others.
The modular conveyor belt labellers of the L 320 series from MULTIVAC Marking & Inspection offer the highest level of flexibility and precision in the labelling of cylindrical and oval products, shaped bottles, glasses and pots. Just such a model has recently been put into operation at Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel for labelling the Linola products among others. Mehr erfahren

 

 

 

KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!