Ασυμβίβαστα οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Αν κυκλοφορούν στην αγορά ελαττωματικά προϊόντα, οι συνέπειες είναι δυσάρεστες: ανακλήσεις, αντικαταστάσεις - και, μεσοπρόθεσμα, ζημιές στη μάρκα. Με τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης της MULTIVAC μπορείτε να εντοπίσετε έγκαιρα βλάβες ποιότητας κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και συσκευασίας.


Μειωμένος κίνδυνος σφαλμάτων με οπτικές λύσεις επιθεώρησης

Πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στην ποιότητα των λύσεων οπτικής επιθεώρησης. Εξάλλου, είναι η πόρτα του καταναλωτή. Σας συμβουλεύουμε και σας βοηθάμε να βρείτε την ιδανική λύση για τις ανάγκες σας στον έλεγχο ποιότητας στη δική σας διαδικασία συσκευασίας. Οι αισθητήρες και οι αναγνώστες κωδικών συχνά επαρκούν για απλές εργασίες ελέγχου. Εάν οι απαιτήσεις είναι πιο πολύπλοκες - όσον αφορά την ποιότητα των συσκευασιών, την τοποθέτηση ετικετών ή τη σήμανσή τους - προτείνουμε τα συστήματα επιθεώρησης με κάμερες της MULTIVAC. Τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης της εταιρείας μας λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, π.χ., διαφορετικές αποστάσεις μέτρησης. Έτσι έχετε μια σταθερά υψηλή ποιότητα επιθεώρησης. Επωφελείστε από μια αξιόπιστη ποιότητα, εξαιρετικά υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση κόστους σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. Μην δίνετε καμία ευκαιρία στα λάθη!

Λύσεις επιθεώρησης της MULTIVAC

Οπτικός έλεγχος ως αυτόνομη λύση: I 410

 • Λύση επιθεώρησης με ταινία μεταφοράς

 • Ιδανική λύση για την εκ των υστέρων εγκατάσταση σε υφιστάμενες γραμμές παραγωγής

 • Τέλεια προσθήκη σε γραμμές Traysealer με 1 ή 2 σειρές

Οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Ισχύς του οπτικού συστήματος επιθεώρησης MULTIVAC I 410

Η μονάδα οπτικής επιθεώρησης MULTIVAC I 410 συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα για εσάς:

Διασφάλιση ποιότητας

 • Προστασία πελατών και καταναλωτών

 • Προστασία μάρκας και εικόνας

 • Μείωση του κόστους μέσω της πρόληψης ανακλήσεων προϊόντων ή κυρώσεων λόγω λανθασμένης τοποθέτησης ετικετών

 • Χωρίς διακοπή της τακτικής λειτουργίας λόγω απρογραμμάτιστης συμπληρωματικής εργασίας ή πρόσθετης παραγωγής

 • Αυξημένη ασφάλεια παραγωγής με έγκαιρο εντοπισμό παραμόρφωσης των υλικών

 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας

Παραγωγικότητα

 • Αξιόπιστη επιθεώρηση ποιότητας ακόμη και σε υψηλές εξόδους

Εύκολος χειρισμός

 • Τέλεια προσαρμοσμένα εξαρτήματα με ενιαίο σύστημα χειρισμού

 • Ένταξη στο σύστημα ελέγχου γραμμής MULTIVAC-Line-Control

Λύσεις επιθεώρησης της MULTIVAC

Οπτικός έλεγχος σε μηχανές θερμοδιαμόρφωσης MULTIVAC: I 420

 • Μεγάλη ποικιλία στοιχείων ελέγχου, όπως, π.χ., αισθητήρων, αναγνωστών κωδικών ή συστημάτων με κάμερες
 • Μεγάλη γκάμα επιλογών τοποθέτησης
 • Πλήρης ένταξη στο HMI της μηχανής συσκευασίας

Οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Απόδοση του οπτικού συστήματος επιθεώρησης MULTIVAC I 420

Η οπτική επιθεώρηση MULTIVAC I 420 συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα για εσάς:

Διασφάλιση ποιότητας

 • Προστασία πελατών και καταναλωτών

 • Προστασία μάρκας και εικόνας

 • Μείωση του κόστους μέσω της πρόληψης ανακλήσεων προϊόντων ή κυρώσεων λόγω λανθασμένης τοποθέτησης ετικετών

 • Χωρίς διακοπή της τακτικής λειτουργίας λόγω απρογραμμάτιστης συμπληρωματικής εργασίας ή πρόσθετης παραγωγής

 • Αυξημένη ασφάλεια παραγωγής με έγκαιρο εντοπισμό παραμόρφωσης των υλικών

 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας

Παραγωγικότητα

 • Αξιόπιστη επιθεώρηση ποιότητας ακόμη και σε υψηλές εξόδους

Εύκολος χειρισμός

 • Ένταξη στο σύστημα ελέγχου γραμμής MULTIVAC-Line-Control

Λύσεις επιθεώρησης της MULTIVAC

Οπτικά στοιχεία επιθεώρησης για συστήματα σήμανσης MULTIVAC

 • Έλεγχος της συσκευασίας και της τοποθέτησης ετικετών απευθείας στους ετικετογράφους με ιμάντα μεταφοράς MULTIVAC της σειράς L 3xx

 • Εκτέλεση ενός μεγάλου εύρους εργασιών επιθεώρησης, από τον έλεγχο παρουσίας ετικέτας έως τον έλεγχο γραμμικού κώδικα, ακόμη και σύνθετης αναγνώρισης χαρακτήρων και σχεδίων

Οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Χαρακτηριστικά των στοιχείων της οπτικής επιθεώρησης της MULTIVAC

Τα οπτικά εξαρτήματα επιθεώρησης (OIC) της MULTIVAC σας παρέχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Διασφάλιση ποιότητας

 • Προστασία πελατών και καταναλωτών

 • Προστασία μάρκας και εικόνας

 • Μείωση του κόστους μέσω της πρόληψης ανακλήσεων προϊόντων ή κυρώσεων λόγω λανθασμένης τοποθέτησης ετικετών

 • Χωρίς διακοπή της τακτικής λειτουργίας λόγω απρογραμμάτιστης συμπληρωματικής εργασίας ή πρόσθετης παραγωγής

 • Αυξημένη ασφάλεια παραγωγής με έγκαιρο εντοπισμό παραμόρφωσης των υλικών

 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας

Παραγωγικότητα

 • Αξιόπιστη επιθεώρηση ποιότητας ακόμη και σε υψηλές εξόδους

Εύκολος χειρισμός

 • Ενιαίο σύστημα χειρισμού

 • Ένταξη στο σύστημα ελέγχου της MULTIVAC-Line-Control

Τα πλεονεκτήματά σας με τη MULTIVAC

Για την διασφάλιση της μέγιστης ποιότητας

Η άψογη ποιότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τους πελάτες σας. Συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας της μάρκας σας και στην αποφυγή ανακλήσεων προϊόντων. Τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης της MULTIVAC ανιχνεύουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά ανωμαλίες, ακαθαρσίες, λειτουργικά ελαττώματα και σφάλματα σήμανσης. Αποβάλλει ελαττωματικά προϊόντα κατευθείαν από τη γραμμή παραγωγής.

 • Ένταξη - Τα οπτικά μας συστήματα ελέγχου μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στη δική σας γραμμή συσκευασίας. Σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας για τις απαιτήσεις σας, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου σφαλμάτων και την εξοικονόμηση κόστους.

 • Ευελιξία - Οι νέες απαιτήσεις βαθμονομούνται εύκολα μέσω μιας φιλικής προς τον χρήστη επιφάνειας εργασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μεταφορά του προϊόντος πραγματοποιείται γρήγορα και απρόσκοπτα.

 • Αποδοτικότητα - Βελτιστοποιείτε ολόκληρη τη διαδικασία συσκευασίας μειώνοντας τη σπατάλη, αντικαθιστώντας τις χειροκίνητες επιθεωρήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και βελτιστοποιώντας τους χρόνους διέλευσης.

 • Ασφάλεια - Οι λύσεις επιθεώρησης μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο μη εντοπισμένων σφαλμάτων . Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου ελαττώματος παρέχεται η δυνατότητα εύκολης ανίχνευσης με ακριβή και κεντρική αποθήκευση. Αυτό απλουστεύει ουσιαστικά τον εντοπισμό και την διόρθωση της πηγής των σφαλμάτων.


Success stories

Reliable quality control
Thanks to visual inspection systems, quality control can be automated within the packaging procedure. These systems offer added value, particularly for food-processing businesses, since all the packs in a batch can be checked seamlessly instead of random sampling. Bell Schweiz AG with its headquarters in Basel is currently evaluating a pilot inspection system with a view to major investment. Pack aktuell* spoke to the person responsible for the project.
Thanks to visual inspection systems, quality control can be automated within the packaging procedure. These systems offer added value, particularly for food-processing businesses, since all the packs in a batch can be checked seamlessly instead of random sampling. Bell Schweiz AG with its headquarters in Basel is currently evaluating a pilot inspection system with a view to major investment. Pack aktuell* spoke to the person responsible for the project. Mehr erfahren
Automated label and print inspection in the food industry
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons.
Rising demands in food labelling increase the complexity of information that has to be printed on labels. As the throughput of packaging lines continues to increase, it is no longer possible for the human eye to inspect label print thoroughly. Although present legislation does not yet stipulate the use of visual inspection systems for checking labels, investment in automatic inspection systems can be very beneficial for many reasons. Mehr erfahren
Success has a name
The modular conveyor belt labellers of the L 320 series from MULTIVAC Marking & Inspection offer the highest level of flexibility and precision in the labelling of cylindrical and oval products, shaped bottles, glasses and pots. Just such a model has recently been put into operation at Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel for labelling the Linola products among others.
The modular conveyor belt labellers of the L 320 series from MULTIVAC Marking & Inspection offer the highest level of flexibility and precision in the labelling of cylindrical and oval products, shaped bottles, glasses and pots. Just such a model has recently been put into operation at Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel for labelling the Linola products among others. Mehr erfahren

Αξιοπιστία με οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Αξιοπιστία με οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Αξιοπιστία με οπτικά συστήματα επιθεώρησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μια λύση που θα λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση επεξεργασίας ή συσκευασίας. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

ΤΥΠΟΣ

Ειδήσεις. Γεγονότα. Ιστορικό.

Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες τρέχουσες εξελίξεις στον κόσμο της επεξεργασίας και της συσκευασίας; Εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις - όλα συγκεντρωμένα για εσάς. Ενημερωθείτε!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βασικές ημερομηνίες - εθνικές και διεθνείς

Σχεδιάζετε επισκέψεις σε επερχόμενες βιομηχανικές εκθέσεις; Εδώ θα μάθετε πότε και πού θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκθέσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Η υπόσχεση MULTIVAC PEAQ

Ας φτάσουμε στην κορυφή μαζί! Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και ελαχιστοποιήστε το κόστος του κύκλου ζωής σας - με την υπόσχεσή μας PEAQ. PEAQ σημαίνει παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, διαθεσιμότητα και ποιότητα. Μάθετε τι σας προσφέρει.