Sie sehen derzeit Inhalte für:

Greece / EL

Standort ändern

Aktueller Standort

Έξυπνες υπηρεσίες - Smart Services

MULTIVAC Smart Services - Ψηφιακές λύσεις για μέγιστη παραγωγικότητα, απλό χειρισμό και άμεση υποστήριξη για τις μηχανές και τα επιμέρους τμήματα της γραμμής MULTIVAC.Οι έξυπνες υπηρεσίες MULTIVAC Smart Services μπορούν κάνουν αυτά για εσάς

Διαθεσιμότητα και αποτελεσματικότητα

Με πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις, η MULTIVAC παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της απόδοσης, της ποιότητας και της απόδοσης των μηχανών. Εκτός αυτού, διαφανείς διαδικασίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο συμβάλουν στην αποδοτικότητα και στην οικονομική αποδοτικότητα συστημάτων και γραμμών.

Δικτύωση και άνεση

Με τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες της MULTIVAC σας παρέχουμε καινοτόμες λύσεις για την επιτήρηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Διατίθεται σε όλες τις τοποθεσίες από οπουδήποτε στον κόσμο. Απλή εγκατάσταση μέσω του πίνακα ελέγχου, άμεση χρήση για νέο εξοπλισμό και εκ των υστέρων εγκατάσταση σε υφιστάμενες μηχανές.

Προστιθέμενη αξία για τον χειριστή της μηχανής μέχρι και τον διευθυντή

Η χρήση των έξυπνων υπηρεσιών MULTIVAC Smart Services δεν απαιτεί σημαντική αρχική επένδυση. Η καθιερωμένη τυποποιημένη σειρά ψηφιακών λύσεων βελτιώνεται και αναπτύσσεται συνεχώς περαιτέρω  - κεντρικά στις ανάγκες των πελατών. Ατομικότητα; Κανένα πρόβλημα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εξατομικευμένη λύση για εσάς. Η κατάλληλη εφαρμογή σας περιμένει πέρα από εκείνες του χειριστή του μηχανήματος ή του διευθυντή της επιχείρησης.


΄Εξυπνες υπηρεσίες - Smart Services

Τα πλεονεκτήματά σας

Χρησιμότητα της απόδοσης, διαθεσιμότητας και ποιότητας

 • Τα στοιχεία παραγωγής σας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ή οπουδήποτε.

 • Προσδιορισμός και αντιμετώπισης αιτιών βλάβης και μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας

 • Παρακολούθηση της ποιότητας του πακέτου και της παραγωγής του μηχανήματος σε μορφή συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού (OEE)

 • Αύξηση της διαθεσιμότητας των μηχανών και εξάλειψη του κρυφού κόστους παραγωγής

Διαφανείς διαδικασίες και δεδομένα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αλλαγών συνταγής

 • Διαφορετικές συγκρίσεις μηχανών και βαρδιών, λεπτομέρειες συνταγών, αλλαγές συνταγών και χρόνοι αλλαγών υλικού

Ασφάλεια και αυτόματη υποστήριξη

 • Αυτόματα δημιουργούμενες αναφορές ανάλυσης

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

 • Εύκολη και αξιόπιστη αποκατάσταση ρυθμίσεων μηχανών

 • Γρήγορη πρόσβαση για τους τεχνικούς της εταιρείας μας


Έξυπνος πίνακας ελέγχου παραγωγής

Με μια ματιά, από οπουδήποτε, το Smart Production Dashboard σας παρέχει τα στοιχεία παραγωγής σας και είστε πάντα στην πρώτη γραμμή.

Έξυπνος αναλυτής OEE

Με το "Smart OEE Analyzer" μπορείτε να δείτε την αποδοτικότητα με βάση τα δεδομένα. Μπορείτε να προσδιορίσετε αν η παραγωγή σας λειτουργεί όπως προβλέπεται ή εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί βελτιστοποίηση για ένα ή περισσότερα σημεία.

Έξυπνος αναλυτής αρχείων καταγραφής

Με το "Smart Log Analyzer" μπορείτε να εντοπίσετε με μια ματιά τις κύριες αιτίες διακοπής λειτουργίας, τις συχνότερες βλάβες και τον μέσο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Έξυπνη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Με τη βοήθεια του "Smart Data Backup" δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας όλων των αλλαγών των συνταγών. Έτσι μπορείτε να επαναφέρετε γρήγορα συνταγές, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία συσκευασίας.

Διαχειριστής έξυπνης συντήρησης

Σχεδιάστε πρακτικά τις εργασίες συντήρησης. Το Smart Maintenance Manager καθιστά εύκολη την οργάνωση των εργασιών συντήρησης σε οποιοδήποτε μηχάνημα.

Έξυπνο ταμπλό Widget

Όλα τα σημαντικά με μια ματιά. Ο "Smart Widget Dashboard" προβάλλει με σαφήνεια και ουσιαστικό τρόπο τους βασικούς δείκτες απόδοσης μιας γραμμής συσκευασίας.

MULTIVAC Watchdog

Πάντα έγκαιρη ενημέρωση. Το MULTIVAC Watchdog παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των εξαρτημάτων της μηχανής και της διαδικασίας παραγωγής.Έξυπνος πίνακας ελέγχου παραγωγής

Έχετε μια γρήγορη και απλή σύνοψη για το πότε και πόσα προϊόντα παράγονται ή όχι στις εγκαταστάσεις παραγωγής σας; Σε 8 στις 10 περιπτώσεις, η μη επίτευξη του στόχου παραγωγής μπορεί να εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο και σε περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί ακόμα μέσω έγκαιρων αντιμέτρων.

 

Κέντρο ελέγχου για ψηφιοποιημένες μηχανές

Το κέντρο ελέγχου μιας ψηφιοποιημένης μηχανής είναι ο πίνακας ελέγχου παραγωγής, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί όχι μόνο σε μια μεγάλη επίπεδη οθόνη δίπλα στη μηχανή, αλλά και να προβληθεί εξ αποστάσεως, εάν απαιτείται, σε έναν υπολογιστή σε ένα γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο ο χειριστής στο μηχάνημα έχει ζωντανή πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα απόδοση, αλλά και η διοίκηση. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου εργαλείου έγκειται στη σημαντική μείωση των καναλιών  επικοινωνίας και των χρόνων αντίδρασης.

 • Πρόσβαση στη διαδικασία συσκευασίας σε πραγματικό χρόνο

 • Οι σημαντικοί βασικοί δείκτες απόδοσης εμφανίζονται με σαφήνεια στον διαμορφωμένο πίνακα οργάνων και αναλύονται ανάλογα με τις ημέρες και τις βάρδιες παραγωγής

 • Τυχόν διαφορές μεταξύ των βάρδιας, καθώς και μακροπρόθεσμες τάσεις, μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να αναλυθούν


Έξυπνος αναλυτής OEE

Γνωρίζετε την αποδοτική παραγωγή των προϊόντων σας,
Πολλοί από τους πελάτες μας δεν διαθέτουν ακριβείς βασικούς δείκτες απόδοσης για την αποδοτικότητά τους. Οι αποδοτικές ως προς τους πόρους παραγωγές φτάνουν ταχύτερα στην αγορά και πιο σταθερές, το κόστος παραγωγής μειώνεται επίσης σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό και τα περιθώρια αυξάνονται.

Ένα στρατηγικό εργαλείο για την αύξηση της απόδοσης

Η "Smart OEE Analyzer" παρέχει σε διάφορους βαθμούς λεπτομερείς αναλύσεις των δεδομένων λειτουργίας μιας μηχανής συσκευασίας εντός έως και τεσσάρων εβδομάδων. Το εργαλείο καταγράφει την ποσοστιαία διαθεσιμότητα, την ποιότητα των συσκευασιών και την απόδοση της μηχανής πολλαπλασιάζει αυτές τις τιμές και υπολογίζει έτσι τη συνολική απόδοση του εξοπλισμού (OEE) της μηχανής συσκευασίας.

 • Μια απλή σύνοψη για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συσκευασίας στη μηχανή και στη γραμμή παραγωγής

 • Τα δεδομένα προβάλλονται στο διαδραστικό πίνακα ελέγχου ως χρονική σειρά. Με την επιλογή διαφόρων περιόδων ή μοντέλων βάρδιας μπορείτε να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά

 • Καθώς η απόδοση, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα εμφανίζονται ξεχωριστά, οι αιτίες της ανεπαρκούς συνολικής απόδοσης εξοπλισμού (OEE) μπορούν να ταυτοποιούνται με ακρίβεια


Έξυπνος αναλυτής αρχείων καταγραφής

Γνωρίζετε τα σφάλματα που προκύπτουν συχνότερα στη μηχανή σας- Γνωρίζετε τους χρόνους διακοπής λειτουργίας που προκαλούν αυτές οι αιτίες, Στοχευμένη αντιμετώπιση και διαφανής παρακολούθηση της αύξησης της αποδοτικότητας.

Ένα ευέλικτο εργαλείο βελτιστοποίησης

Το "Smart Log Analyzer" διαβάζει τη μνήμη αναφορών και σφαλμάτων της μηχανής και φορτώνει τα σχετικά δεδομένα στο Smart Hub, όπου αυτά αναλύονται στη συνέχεια. Η καταγραφή δεδομένων κυμαίνεται από πληροφορίες υψηλού επιπέδου, όπως παραγωγικούς χρόνους της μηχανής μέχρι μεμονωμένα συμβάντα που προκαλούν διακοπή της λειτουργίας της μηχανής. Η λειτουργία "Smart Log Analyzer" δεν απευθύνεται μόνο στους χρήστες της μηχανής, αλλά και σε τεχνικούς σέρβις. Σε περίπτωση βλάβης, τα ουσιαστικά δεδομένα είναι άμεσα διαθέσιμα για την αποκατάσταση της βλάβης του σέρβις μειώνοντας στο ελάχιστο τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας της μηχανής.

 • Ακριβής αξιολόγηση των δεδομένων πρωτοκόλλου μιας μηχανής MULTIVAC ή γραμμής παραγωγής για την αναγνώριση της κύριας αιτίας μη προγραμματισμένων διαστημάτων διακοπής λειτουργίας

 • Όλες οι βλάβες, που εμφανίζονται κατά την εξεταζόμενη περίοδο αναφέρονται και απεικονίζονται ανάλογα με το συνολικό διάστημα διακοπής της λειτουργίας που προκύπτει, το μέσο διάστημα διακοπής λειτουργίας ή τη συχνότητα του χρόνου παροπλισμού.

 • Το "Smart Log Analyzer" επιτρέπει στους πελάτες να αναγνωρίζουν τις κύριες αιτίες αποκλίσεων στην απόδοση κατά τη διαδικασία συσκευασίας και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα.


Έξυπνη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Είναι η ασφάλεια των συνταγών σας τόσο ζωτικής σημασίας για εσάς όσο για εμάς, Θέλετε να παρακολουθείτε όλες τις αλλαγές συνταγών που έχετε κάνει και να έχετε πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε,

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πολύτιμων δεδομένων

Με τη λειτουργία MULTIVAC Smart Data Backup είστε πάντοτε ασφαλείς!
Χάρη σε αυτό το εξαιρετικό εργαλείο δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων μιας μηχανής συσκευασίας MULTIVAC σε μια προστατευμένη διαδικτυακή περιοχή. Η λειτουργία "Smart Data Backup" εκτελείται απρόσκοπτα στο παρασκήνιο χωρίς να επηρεάζει τη διαδικασία συσκευασίας. Η πρόσβαση είναι δυνατή παντού μέσω ενός προγράμματος περιήγησης με μεγάλη ευελιξία. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή στο έξυπνο σέρβις της MULTIVAC και να επαναφερθούν γρήγορα, ανάλογα με τις ανάγκες.

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε προστατευμένη διαδικτυακή περιοχή

 • Απλή λήψη και αξιόπιστη αποκατάσταση ρυθμίσεων μηχανών

 • Ευέλικτη πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης


Διαχειριστής έξυπνης συντήρησης

Το Smart Maintenance Manager καθιστά ιδιαίτερα εύκολη τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης σε κάθε μηχανή. Με την αξιολόγηση των ωρών λειτουργίας, ένα αυτόματο σύστημα ειδοποίησης δείχνει ότι οφείλονται εργασίες συντήρησης, τις συνοψίζει με μια σύνοψη και τις ταξινομεί σύμφωνα με την προτεινόμενη ημερομηνία συντήρησης. Μπορούν να οργανωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, να επισημανθούν, να προστεθούν ξανά, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Με τη συστηματική χρήση του Smart Maintenance Manager επωφελείστε από τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα χάρη σε σύντομο προγραμματισμένο παροπλισμό, σε λιγότερο απρογραμμάτιστους χρόνους διακοπής λειτουργίας καθώς και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής.

Πλεονεκτήματα του Smart Maintenance Manager:

 • Το Smart Maintenance Manager είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την οργάνωση της συντήρησης σε κάθε μηχανή.
 • Ένα σύστημα γνωστοποιήσεων επισημαίνει αυτόματα και αξιόπιστα τη οφειλόμενη συντήρηση και απλουστεύει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση
 • Με τη συστηματική χρήση του Smart Maintenance Manager επωφελείστε από μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερους χρόνους διακοπής λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής

Έξυπνο ταμπλό Widget

Ο "Smart Widget Dashboard" προβάλλει με σαφήνεια και ουσιαστικό τρόπο τους βασικούς δείκτες απόδοσης μιας γραμμής συσκευασίας ακόμη και όταν είναι ενσωματωμένες μονάδες γραμμής άλλων κατασκευαστών. Αυτό επιτρέπει στο χειριστή να παρακολουθεί οπτικά και να αναλύει τη γραμμή παραγωγής και να αναγνωρίζει τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της μηχανής. Έτσι, είτε ενδιαφέρεστε για επίκαιρα και προηγούμενα δεδομένα μηχανής, αρχεία εικόνων ή πληροφορίες εγκαίρως, το Smart Widget Dashboard παρέχει εργαλεία ελέγχου για τις γραμμές σας, τα οποία διαμορφώνονται γρήγορα και εύχρηστα και λειτουργούν μέσω widget.

Πλεονεκτήματα του Smart Widget Dashboard:

- Οπτική απεικόνιση εξατομικευμένα καθορισμένων βασικών ενδείξεων απόδοσης μιας γραμμής συσκευασίας

- Προσαρμόστε γρήγορα και ευέλικτα μέσω widget στις εκάστοτε ανάγκες για επιτήρηση και ανάλυση

- Για όλες τις γραμμές της MULTIVAC ακόμη και όταν είναι ενσωματωμένες μονάδες γραμμών άλλων κατασκευαστών


MULTIVAC Watchdog

Η

MULTIVAC Watchdog επιτηρεί την κατάσταση "σε πραγματικό χρόνο" των εξαρτημάτων της μηχανής και της διαδικασίας παραγωγής. Ένα αυτόματο σύστημα συναγερμού γνωστοποιεί το χρήστη για ανωμαλίες, για τις συχνές βλάβες ή τις οφειλόμενες εργασίες συντήρησης. Χάρη στον περιορισμό των χρόνων αντίδρασης, η MULTIVAC Watchdog σας υποστηρίζει στην αποφυγή ή τη μείωση των χρόνων διακοπής λειτουργίας και στη βελτιστοποίηση των χρόνων παραγωγής σας.

Πλεονεκτήματα του MULTIVAC Watchdog:

 • Αυτόματη επιτήρηση "live" της κατάστασης των εξαρτημάτων της μηχανής και της διαδικασίας παραγωγής
 • Αποφυγή ή μείωση του χρόνου παροπλισμού χάρη στους μειωμένους χρόνους αντίδρασης και στη βελτιστοποίηση των χρόνων παραγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μια λύση που θα λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση επεξεργασίας ή συσκευασίας. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

ΤΥΠΟΣ

Ειδήσεις. Γεγονότα. Ιστορικό.

Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες τρέχουσες εξελίξεις στον κόσμο της επεξεργασίας και της συσκευασίας; Εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις - όλα συγκεντρωμένα για εσάς. Ενημερωθείτε!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βασικές ημερομηνίες - εθνικές και διεθνείς

Σχεδιάζετε επισκέψεις σε επερχόμενες βιομηχανικές εκθέσεις; Εδώ θα μάθετε πότε και πού θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκθέσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Η υπόσχεση MULTIVAC PEAQ

Ας φτάσουμε στην κορυφή μαζί! Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και ελαχιστοποιήστε το κόστος του κύκλου ζωής σας - με την υπόσχεσή μας PEAQ. PEAQ σημαίνει παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, διαθεσιμότητα και ποιότητα. Μάθετε τι σας προσφέρει.